Afschrijving biobrandstoffen blijkt te voorbarig

Door: Jeroen Berger, 17 juni 2016

Biobrandstoffen stonden de afgelopen jaren in een kwade reuk. Hoe groen zijn biobrandstoffen nu echt? Hoeveel kunstmest en aardolie zijn er nodig? En is het wel fatsoenlijk genoeg om planten te kweken voor het maken van een biobrandstof? Het waren allemaal gerechtvaardigde vragen, maar wat blijkt: de bezwaren voor het gebruik van biobrandstoffen raken met de jaren steeds meer achterhaald.

 

Suiker uit Braziliaans suikerriet

 

Het begon allemaal met de suiker uit Braziliaans suikerriet. Zo’n vijftig jaar geleden werd deze suiker vergist tot alcohol en vermengt met benzine om omgezet te worden tot een bruikbare biobrandstof. Het doel hierachter was, dat Brazilië hiermee minder afhankelijk wilde zijn van geïmporteerde aardolie.

 

En wat blijkt: die mindere afhankelijkheid van Brazilië op geïmporteerde aardolie is gelukt. Want sinds de komst van deze biobrandstof produceert Brazilië inmiddels zo’n 16 miljard liter bio-ethanol en vervangt het land daarmee zo’n 18 procent van de benzine. Mede als gevolg van dit succes werden er door andere landen de afgelopen twee decennia ook andere gewassen voor bio-alcohol gekweekt. Goede voorbeelden hiervan zijn: de maïs in de Verenigde Staten (VS), de suikerbieten in Nederland en het graan uit Zweden.

 

Groene argumenten

 

De argumenten voor het produceren van biobrandstoffen waren voor elk land deels dezelfde. De mais die in het Middenwesten van de Verenigde Staten (VS) werd omgezet tot een bruikbare biobrandstof heeft bijvoorbeeld het doel om minder afhankelijk te zijn van olie uit het Midden-Oosten. Een ander groen argument was, dat de brandstof die uit planten wordt gewonnen in theorie duurzamer is dan uit aardolie, omdat er elk jaar opnieuw planten groeien. Ook beargumenteert men dat bij de verbranding van brandstof uit planten minder CO2 vrijkomt, aangezien diezelfde planten eerst CO2 uit de lucht hebben opgenomen.

 

Met de jaren efficiënter en groener

 

De biobrandstof is in ontwikkeling. Bio-ethanol is hier een goed voorbeeld van. Deze brandstof wordt met de jaren efficiënter en daardoor ook steeds meer groen. Bij de productie van alcohol uit maïs bijvoorbeeld, hebben veel Amerikaanse boeren hun productiviteit in de landbouw inmiddels flink verbeterd. Mede door een efficiënter gebruik van kunstmest, betere bestrijdingsmiddelen en een verstandiger grondgebruik, komt nu van één hectare grond zevenmaal zoveel maïs als in de jaren veertig en tweemaal zoveel als in de jaren zeventig.

 

Biobrandstoffen gemaakt van afvalstoffen

 

Hebben wij het over de conventionele biobrandstof, dan worden deze gemaakt van plantaardig materiaal. Palmolie, koolzaad, suikerriet en mais zijn hier een goed voorbeeld van. Bij de tweede generatie wordt de biobrandstof gemaakt van afvalstoffen. Hierbij kan dan worden gedacht aan afvalstoffen als maïsresten of planten die niet geschikt zijn voor voedsel, bijvoorbeeld houtsnippers. Doordat het restmateriaal van een voedselgewas hierbij dient als grondstof voor de biobrandstof, vindt er met dit type biobrandstof geen concurrentie plaats met voedsel.

 

Biobrandstoffen en scheepvaart

 

Voor de scheepvaart is het gebruik van biobrandstoffen één van de opties om de uitstoot van schadelijke stoffen voor lucht en water te beperken. Onderzoek ik de technische, economische, duurzame en organisatorische aspecten van de invoering van biobrandstoffen, dan beweren studies dat het een kansrijk alternatief zou kunnen zijn om klimaatneutraal te zijn. Obstakels voor de invoering van een biobrandstof bevinden zich veelal op het gebied van beleid en de organisatie.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.