Asbestinventarisatie

Sinds 1 januari 2011 is het gebruik van asbesthoudende materialen zonder uitzondering verboden voor alle schepen, conform SOLAS. De consequentie van deze eis voor u als scheepseigenaar of reder is, dat u wettelijk verplicht bent aan te kunnen tonen dat uw schip vrij is van asbest bij de aanvraag van een sloopvergunning. Samen met Metizoft zijn wij dé specialist in het uitvoeren van een asbestinventarisatie voor de maritieme sector. Onze rol hierin is, u te helpen en begeleiden tot en met een eventuele asbestverwijdering.

 

Asbestinventarisatie op grond van de SC-540 norm

 

Een asbestinventarisatie conform de SC-540 norm is een wettelijk verplicht onderzoek in situaties waarbij een schip geheel of gedeeltelijk wordt afgebroken. Elke asbestinventarisatie wordt uitgevoerd volgens deze norm, door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Is er uiteindelijk asbest aangetroffen, dan kunt u op basis van de asbestinventarisatie een betrouwbaar financieel inzicht krijgen in de kosten van een asbestverwijdering.

 

Onze aanpak van een asbestinventarisatie

 

Onze aanpak van een asbestinventarisatie is allereerst het vastleggen van het doel van het onderzoek. Daarna volgt het onderzoek, waarbij bijvoorbeeld de documenten van de eigenaar worden bestudeerd op aanwijzingen of er asbesthoudende of asbestverdachte materialen aanwezig zijn aan boord van het desbetreffende schip. Samen met Metizoft zijn wij erop gebrand om alle asbesthoudende materialen in kaart te brengen voor uw type schip.

 

Onze aanpak houdt niet op bij een asbestinventarisatie

 

Een asbestinventarisatie kan ertoe leiden dat er op het desbetreffende schip asbesthoudende materialen worden aangetroffen. In dat geval moet het aanwezige asbest worden verwijderd. Wat nu?

 

Zodra er asbest op een schip moet worden verwijderd, moeten deze werkzaamheden stap voor stap worden uitgevoerd. In het asbestinventarisatierapport bijvoorbeeld moet allereerst de klasseindeling worden vastgesteld, waarin wordt aangegeven onder welk regime de asbestverwijdering moet plaatsvinden. Tevens wordt de asbestinventarisatie gebruikt voor het aanvragen van de sloopvergunning, die aanwezig dient te zijn om asbest te mogen verwijderen.

 

Nadat de sloopvergunning is verstrekt, moeten de werkzaamheden zorgvuldig worden voorbereid. Dan moet er bijvoorbeeld een beknopt werkplan worden opgesteld, waarin wordt omschreven op welke wijze de asbestverwijdering wordt uitgevoerd. De verwijdering van het asbest mag daarbij overigens alleen worden uitgevoerd door een bedrijf in het bezit van een SC-530 certificaat. Nadat de asbest is verwijderd, dient er vervolgens door een onafhankelijk Ster-lab een eindcontrole te worden uitgevoerd.

 

Berger Maritiem kan u ontzorgen van A tot Z. Wij spreken de maritieme taal en kunnen u van een asbestinventarisatie tot en met de asbestverwijdering begeleiden en adviseren.

 

Document Management Systeem

 

In het door Metizoft ontworpen Document Management Systeem kunnen vervolgens alle verklaringen worden verzameld voor elke aankoop, gedurende de gehele levenscyclus van het schip. Hierdoor kunt u eenvoudig aantonen dat het schip vrij is van asbest.

 

 

Certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie:

SC-540 certificatieregeling asbestinventarisatie

 

 

Wij helpen u graag verder

 

Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op of lees wat onze medewerkers delen op onze blogpagina.

 

Maak een afspraak | Neem contact op