Ballast Water Treatment System

Het ballastwaterverdrag is geratificeerd en gaat in per 8 september 2017, zo heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) bevestigd. Vanaf 8 september 2017 moeten zeeschepen van 400 GT of meer voldoen aan de D1 standaard. Dit houdt in dat schepen hun ballastwater gedurende de reis moeten wisselen, als er nog geen Ballast Water Treatment System (BWTS) geplaatst is. Echter, de datum waarop bestaande schepen aan de lozingseisen van de D2 standaard moeten voldoen is met twee jaar uitgesteld. 8 september 2019 is de nieuwe datum waarna deze schepen die hun IOPP certificaat moeten vernieuwen, moeten voldoen aan de D2 standaard. De D2 standaard stelt lozingseisen aan het ballastwater dat wordt ontballast.

 

Om aan de D2 standaard te kunnen voldoen moet ballastwater aan boord worden behandeld of moet het worden afgegeven in de haven. De verwachting is, dat veel scheepseigenaren en reders zullen gaan kiezen voor het installeren van een Ballast Water Treatment System (BWTS) vanaf het moment dat zij aan de D2 standaard moeten voldoen. Een IOPP certificaat moet elke vijf jaar worden vernieuwd. Dit houdt in dat alle bestaande schepen tussen 8 september 2019 en 8 september 2024 aan de D2 standaard moeten voldoen. Nieuwbouwschepen die worden opgeleverd na 8 september 2017 dienen direct aan de D2 standaard te moeten voldoen. Voor zeeschepen onder de 400 GT die ballastwater vervoeren, is de toepassingsdatum voor de D2 standaard 8 juli 2024.

 

Bent u op zoek naar een partner die u helpt bij het vinden, selecteren, engineeren en installeren van het juiste Ballast Water Treatment System voor uw type schip? Wij van Berger Maritiem helpen u graag middels de volgende vier stappen:

 

1.    Vind en selecteer het juiste Ballast Water Treatment System

 

Stap één is het vinden en selecteren van het juiste type Ballast Water Treatment System voor uw type schip. Eén van de factoren die hierbij van belang zijn, is het bepalen van de juiste capaciteit.

 

Een ander aspect is het adequaat toepassen van de regels voor het lozen van ballastwater. Deze staan vermeld in het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen; het zogenoemde ballastwaterverdrag.

 

Zo heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een aantal eisen opgesteld waaraan een Ballast Water Treatment System moet voldoen. Zo moet het systeem bijvoorbeeld veilig zijn voor het schip en de bemanning, moet geloosd ballastwater voldoen aan bepaalde normen voor behandeling van ballastwater en moeten de Ballast Water Treatment Systemen die gebruik maken van actieve stoffen/biociden extra worden gekeurd.

 

Kortom, het is zaak een Ballast Water Treatment System te vinden en selecteren, die zowel voldoet aan uw wensen als aan de eisen opgesteld in het ballastwaterverdrag.

 

 

Lees meer over het ballastwaterverdrag

 

 

2.    Breng de huidige situatie in kaart voor uw Ballast Water Treatment System

 

Zijn wij samen met u gekomen tot het juiste type Ballast Water Treatment System voor uw type schip? Dan is het in kaart brengen van de ruimte waarin het Ballast Water Treatment System moet worden geïnstalleerd de volgende stap.

 

Een middel die wij hiervoor gebruiken, is 3D laser scanning. Hierdoor kan er een duidelijke 3D tekening van de machinekamer, het bovendek en de laadruimte ontstaan. Dit maakt het mogelijk om vooraf goed te kunnen onderzoeken waar precies de delen van het Ballast Water Treatment System kunnen worden geïnstalleerd en kunnen problemen met bestaand pijpwerk worden voorkomen.

 

3.    Een ontwerp op maat maken voor uw Ballast Water Treatment System

 

Met de 3D tekening van de machinekamer, het bovendek en de laadruimte kunnen wij samen met de door ons geselecteerde engineers een gedetailleerde tekening maken voor uw Ballast Water Treatment System. Wanneer de tekening klaar is, zullen we een materiaallijst en draaiboek opstellen.

 

4.    Uw Ballast Water Treatment System installeren

 

Samen met u bepalen wij de meest geschikte tijd en locatie om uw Ballast Water Treatment System vakkundig te kunnen installeren.

 

Financiering en subsidie

 

Naast de hulp die wij u kunnen bieden bij het vinden, selecteren, engineeren en installeren van een Ballast Water Treatment System, kunnen wij u ook ondersteunen bij uw onderzoek naar de mogelijke verkrijgbaarheid van subsidies en vormen van financiering. Bekijk de categorie ‘Subsidie en financiering’ op onze blogpagina voor meer informatie.

 

Service

 

Met de service van Berger Maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. Door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw Ballast Water Treatment System, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen.

 

Wij helpen u graag verder

 

Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases.

 

Over Berger Maritiem | Neem contact op