Ballast Water Treatment System (BWTS)

Het ballastwaterverdrag is geratificeerd en gaat in per 8 september 2017, zo heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) bevestigd. Vanaf 8 september 2017 moeten zeeschepen van 400 GT of meer voldoen aan de D1 standaard. Dit houdt in dat schepen hun ballastwater gedurende de reis moeten wisselen, als er nog geen Ballast Water Treatment System (BWTS) geplaatst is. Echter, de datum waarop bestaande schepen aan de lozingseisen van de D2 standaard moeten voldoen is met twee jaar uitgesteld. 8 september 2019 is de nieuwe datum waarna deze schepen die hun International Oil Pollution Prevention (IOPP) certificaat moeten vernieuwen, moeten voldoen aan de D2 standaard. De D2 standaard stelt lozingseisen aan het ballastwater dat wordt ontballast.

 

Om aan de D2 standaard te kunnen voldoen moet ballastwater aan boord worden behandeld of moet het worden afgegeven in de haven. De verwachting is, dat veel scheepseigenaren en reders zullen gaan kiezen voor het installeren van een Ballast Water Treatment System (BWTS) vanaf het moment dat zij aan de D2 standaard moeten voldoen. Een IOPP certificaat moet elke vijf jaar worden vernieuwd. Dit houdt in dat alle bestaande schepen tussen 8 september 2019 en 8 september 2024 aan de D2 standaard moeten voldoen. Nieuwbouwschepen die worden opgeleverd na 8 september 2017 dienen direct aan de D2 standaard te moeten voldoen. Voor zeeschepen onder de 400 GT die ballastwater vervoeren, is de toepassingsdatum voor de D2 standaard 8 juli 2024.

 

IMO en USCG goedgekeurd Ballast Water Treatment System (BWTS)

 

Het in eigen huis ontwikkelde op ultraviolet licht (UV-C) gebaseerde Ballast Water Treatment System (BWTS) van onze Franse partner BIO-SEA, is type goedgekeurd door zowel de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) als de U.S. Coast Guard (USCG). Hiermee is BIO-SEA, onderdeel van de BIO-UV Group, de derde speler ter wereld die een BWTS met UV-C licht heeft ontwikkeld die voldoet aan beide standaarden en geschikt is gemaakt voor zee-, zoet- en brakwater.

 

Over de werkwijze gesproken, werkt het Ballast Water Treatment System (BWTS) niet alleen met UV-C licht voor UV-C desinfectie. Met de mechanische filter worden eerst alle organismen en sedimentdeeltjes verwijderd. Vervolgens wordt het voorgefilterde ballastwater gedesinfecteerd door UV-C-straling voor het vernietigen van micro-organismen, zoals virussen, bacteriën, algen en gisten.

 

Deze methode is milieuvriendelijk, chemicaliënvrij, toekomstbestendig en bovenal veilig. Dit in tegenstelling tot het neutraliseren van ballastwater door gebruik te maken van elektrolyse of andere chemische technieken, wat onder andere een veiligheidsrisico met zich meebrengt voor de bemanning aan boord van het schip.

 

Onze verwachting is, dat de milieu wet- en regelgeving voor de zeevaart alleen maar strenger gaat worden en technieken die belastend zijn voor het milieu op termijn zullen worden uitgesloten. Hierbij baseren wij ons op de ervaringen die wij inmiddels zien in bijvoorbeeld de scrubbermarkt, waarbij bepaalde havens nu de open loop scrubber niet meer toestaan.

 

Om bijvoorbeeld in de Short Sea Shipping (SSS) sector operationeel flexibel te kunnen blijven, heeft dit op UV-C licht gebaseerde Ballast Water Treatment System (BWTS) de kortste wachttijd in de markt voor het ontballasten van het ballastwater uit de ballasttanks. Zo is de wachttijd bij het ontballasten van ballastwater bij zoetwater teruggebracht naar nul (0) uur, bij brakwater 20 uur en bij zeewater 24 uur, zonder dat het systeem in flow reduceert.

 

BIO-SEA heeft in eigen huis twee uitvoeringen ontwikkeld. Eén daarvan is de zeer compacte SKID-variant. Dit Ballast Water Treatment System (BWTS) is speciaal ontwikkeld voor nieuwbouwschepen. Alle componenten, waaronder de mechanische filter, de UV-reactor en het controlepaneel met aanraakscherm, worden hierbij vooraf – en zo compact mogelijk – in elkaar gezet en aangesloten op het zogenaamde door BIO-SEA ontwikkelde SKID-platform. Ook de elektrische voedingskasten zouden optioneel op het platform geplaatst kunnen worden. De elektrische en hydraulische aansluitingen zijn daarbij eenvoudig in het gebruik. BIO-SEA heeft “SKID” Ballast Water Treatment Systems (BWTS) ontwikkeld met capaciteiten tussen de 10 en 2000 m3 per uur.

 

Voor retrofitprojecten heeft BIO-SEA een modulaire variant op de markt gebracht. Hierbij worden de verschillende componenten van het Ballast Water Treatment System (BWTS) los van elkaar geleverd, passend bij de ruimte die beschikbaar is. Dankzij deze flexibele benadering, leent dit systeem zich uitstekend voor bestaande schepen, waar de ruimte aan boord vaak beperkt is. Ook voor deze uitvoering zijn er capaciteiten ontwikkeld tussen de 10 en 2000 m3 per uur.

 

Inmiddels heeft BIO-SEA meer dan honderd schepen uitgerust met Ballast Water Treatment Systems. Dit hebben zij gedaan voor rederijen als Maersk, CMA-CGM, MSC Cruises, Royal Caribbean International en de Franse marine.

 

 

Lees meer over BIO-SEA

 

 

Wat is ballastwater precies en wat zijn de gevolgen?

 

Hoewel ballastwater zorgt voor stabiliteit en evenwicht van het schip en ervoor zorgt dat de scheepsschroef onder water blijft, zijn de verplaatsingen van schadelijke aquatische exoten één van de grootste bedreigingen voor de mariene biodiversiteit van oceanen.

 

Met ballastwater wisselen schepen - vaak per ongeluk - als een soort varend aquarium leven uit tussen de verschillende werelddelen. De impact van ballastwater is niet alleen merkbaar op ecologisch en economisch vlak. Ook kan de verspreiding van bepaalde exoten in sommige gevallen een negatief effect hebben op de volksgezondheid. Eén wormpje in ballastwater zou bijvoorbeeld al kunnen leiden tot een verspreiding van de ziekte cholera.

 

Vergelijken wij de mariene bio-invasies met olievervuiling, dan is olievervuiling zichtbaar, heeft deze vorm van vervuiling een grote media impact, initieert het politieke reacties en herstelt het milieu over het algemeen na verloop van tijd. Bio-invasies daar en tegen ontstaan onopgemerkt, blijven dat enige tijd en nemen de aantallen vaak in enorme mate toe.

 

Hoewel bio-invasies veelal onopgemerkt ontstaan, zijn de gevolgen vaak onomkeerbaar schrijnend. De Chinese wolhandkrab is hier een goed voorbeeld van. Deze diersoort is oorspronkelijk afkomstig uit Azië en is nu aan de Nederlandse kust terug te vinden.

 

Wereldwijd ballastwaterverdrag

 

Om het probleem van verspreiding van schadelijke aquatische exoten internationaal aan te pakken, heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor de controle en het beheer van ballastwater op 15 februari 2004 het Ballast Water Management Plan (BWMP) aangenomen. Dit wordt ook wel de Ballastwaterconventie (BWM Conventie) genoemd.

 

Het doel van het Ballast Water Management Plan (BWMP) is om de opname van organismen gedurende het ballasten te verminderen, sediment als voedingsbodem en drager van organismen te verminderen en om verschillende ballastwatermanagementmethoden te beschrijven. Denk hierbij aan het verversen van ballastwater op open diepzee om verspreiding te kunnen voorkomen.

 

Voor het van kracht kunnen worden van het ballastwaterverdrag moesten minimaal 30 lidstaten het verdrag ratificeren. Deze lidstaten moesten minimaal 35 procent van het tonnage in de mondiale koopvaardijvloot vertegenwoordigen. Met het toetreden van Finland is deze laatste mijlpaal nu bereikt, waarmee het ballastwaterverdrag is geratificeerd.

 

 

Lees meer over het ballastwaterverdrag

 

 

Eisen voor het ballastwater in de Verenigde Staten (VS)

 

De Verenigde Staten (VS) hebben hun eigen eisen voor wat betreft het ballastwater. Deze komen niet overeen met de eisen die de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) stelt. De U.S. Coast Guard (USCG) benadrukt dat schepen die in Amerikaanse territoriale wateren varen ballastwater enkel mogen lozen als zij dit doen via een door de U.S. Coast Guard (USCG) goedgekeurd Ballast Water Treatment System (bijvoorbeeld via het USCG goedgekeurde BWTS van onze partner BIO-SEA), of wanneer er een Alternate Management System (AMS) aan boord is, of wanneer ballastwater in de haven wordt afgegeven. Niet ontballasten is uiteraard ook een optie. Schepen die niet voldoen kunnen te maken krijgen met inspecties, vertragingen of handhaving.

 

Antwoorden op vragen omtrent het ballastwaterverdrag

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in een document vragen en antwoorden uiteengezet over diverse onderwerpen van de Ballast Water Management Conventie (BWMC). Dit document is geschreven in antwoord op vragen vanuit reders, scheepseigenaren en klassebureaus. Wellicht is dit document interessant voor u om te lezen.

 

 

Download de veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de BWMC

 

 

Financiering en subsidie

 

Ook kunnen wij u ondersteunen bij uw onderzoek naar de mogelijke verkrijgbaarheid van subsidies en vormen van financiering voor uw Ballast Water Treatment System (BWTS). Vraag naar de mogelijkheden voor meer informatie.

 

Service

 

Met de service van Berger Maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. Door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw Ballast Water Treatment System (BWTS), waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen.

 

Wij helpen u graag verder

 

Wilt u meer informatie over het door IMO en USCG gecertificeerde Ballast Water Treatment System (BWTS) of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op.

 

Over Berger Maritiem | Neem contact op