Ballast Water Treatment System (BWTS)

Het ballastwaterverdrag is geratificeerd en gaat in per 8 september 2017, zo heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) bevestigd. Vanaf 8 september 2017 moeten zeeschepen van 400 GT of meer voldoen aan de D1 standaard. Dit houdt in dat schepen hun ballastwater gedurende de reis moeten wisselen, als er nog geen Ballast Water Treatment System (BWTS) geplaatst is. Echter, de datum waarop bestaande schepen aan de lozingseisen van de D2 standaard moeten voldoen is met twee jaar uitgesteld. 8 september 2019 is de nieuwe datum waarna deze schepen die hun International Oil Pollution Prevention (IOPP) certificaat moeten vernieuwen, moeten voldoen aan de D2 standaard. De D2 standaard stelt lozingseisen aan het ballastwater dat wordt ontballast.

 

Om aan de D2 standaard te kunnen voldoen moet ballastwater aan boord worden behandeld of moet het worden afgegeven in de haven. De verwachting is, dat veel scheepseigenaren en reders zullen gaan kiezen voor het installeren van een Ballast Water Treatment System (BWTS) vanaf het moment dat zij aan de D2 standaard moeten voldoen. Een IOPP certificaat moet elke vijf jaar worden vernieuwd. Dit houdt in dat alle bestaande schepen tussen 8 september 2019 en 8 september 2024 aan de D2 standaard moeten voldoen. Nieuwbouwschepen die worden opgeleverd na 8 september 2017 dienen direct aan de D2 standaard te moeten voldoen. Voor zeeschepen onder de 400 GT die ballastwater vervoeren, is de toepassingsdatum voor de D2 standaard 8 juli 2024.

 

Samen het juiste Ballast Water Treatment System (BWTS) kiezen

 

Ook wij hebben ons verdiept in de verschillende manieren om sedimentdeeltjes en (micro)organismen, zoals virussen, bacteriën, algen en gisten in het ballastwater te elimineren. Zo zijn er Ballast Water Treatment Systems (BWTS) die bijvoorbeeld gebruik maken van UV-C licht, elektrolyse of pasteurisatie waarbij de restwarmte uit de uitlaatgassen voor de energievoorziening van het ballastwaterbehandelingssysteem wordt gebruikt.

 

Wij onderzoeken graag voor u welk type Ballast Water Treatment System (BWTS) het beste aansluit bij uw wensen, voorkeuren en vaarprofiel. Denk aan eigenschappen als: chemicaliënvrij, milieuvriendelijk, toekomstgericht, geen veiligheidsrisico voor de bemanning aan boord, onderhoudsvriendelijk, een laag energieverbruik en een korte wachttijd voor het ontballasten van het ballastwater om flexibel te kunnen opereren van de ene naar de andere haven. En moet uw BWTS bijvoorbeeld zowel zijn type goedgekeurd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) als de U.S. Coast Guard (USCG)).

 

Wat is ballastwater precies en wat zijn de gevolgen?

 

Hoewel ballastwater zorgt voor stabiliteit en evenwicht van het schip en ervoor zorgt dat de scheepsschroef onder water blijft, zijn de verplaatsingen van schadelijke aquatische exoten één van de grootste bedreigingen voor de mariene biodiversiteit van oceanen.

 

Met ballastwater wisselen schepen - vaak per ongeluk - als een soort varend aquarium leven uit tussen de verschillende werelddelen. De impact van ballastwater is niet alleen merkbaar op ecologisch en economisch vlak. Ook kan de verspreiding van bepaalde exoten in sommige gevallen een negatief effect hebben op de volksgezondheid. Eén wormpje in ballastwater zou bijvoorbeeld al kunnen leiden tot een verspreiding van de ziekte cholera.

 

Vergelijken wij de mariene bio-invasies met olievervuiling, dan is olievervuiling zichtbaar, heeft deze vorm van vervuiling een grote media impact, initieert het politieke reacties en herstelt het milieu over het algemeen na verloop van tijd. Bio-invasies daar en tegen ontstaan onopgemerkt, blijven dat enige tijd en nemen de aantallen vaak in enorme mate toe.

 

Hoewel bio-invasies veelal onopgemerkt ontstaan, zijn de gevolgen vaak onomkeerbaar schrijnend. De Chinese wolhandkrab is hier een goed voorbeeld van. Deze diersoort is oorspronkelijk afkomstig uit Azië en is nu aan de Nederlandse kust terug te vinden.

 

Wereldwijd ballastwaterverdrag

 

Om het probleem van verspreiding van schadelijke aquatische exoten internationaal aan te pakken, heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor de controle en het beheer van ballastwater op 15 februari 2004 het Ballast Water Management Plan (BWMP) aangenomen. Dit wordt ook wel de Ballastwaterconventie (BWM Conventie) genoemd.

 

Het doel van het Ballast Water Management Plan (BWMP) is om de opname van organismen gedurende het ballasten te verminderen, sediment als voedingsbodem en drager van organismen te verminderen en om verschillende ballastwatermanagementmethoden te beschrijven. Denk hierbij aan het verversen van ballastwater op open diepzee om verspreiding te kunnen voorkomen.

 

Voor het van kracht kunnen worden van het ballastwaterverdrag moesten minimaal 30 lidstaten het verdrag ratificeren. Deze lidstaten moesten minimaal 35 procent van het tonnage in de mondiale koopvaardijvloot vertegenwoordigen. Met het toetreden van Finland is deze laatste mijlpaal nu bereikt, waarmee het ballastwaterverdrag is geratificeerd.

 

 

Lees meer over het ballastwaterverdrag

 

 

Eisen voor het ballastwater in de Verenigde Staten (VS)

 

De Verenigde Staten (VS) hebben hun eigen eisen voor wat betreft het ballastwater. Deze komen niet overeen met de eisen die de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) stelt. De U.S. Coast Guard (USCG) benadrukt dat schepen die in Amerikaanse territoriale wateren varen ballastwater enkel mogen lozen als zij dit doen via een door de U.S. Coast Guard (USCG) goedgekeurd Ballast Water Treatment System, of wanneer er een Alternate Management System (AMS) aan boord is, of wanneer ballastwater in de haven wordt afgegeven. Niet ontballasten is uiteraard ook een optie. Schepen die niet voldoen kunnen te maken krijgen met inspecties, vertragingen of handhaving.

 

Antwoorden op vragen omtrent het ballastwaterverdrag

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in een document vragen en antwoorden uiteengezet over diverse onderwerpen van de Ballast Water Management Conventie (BWMC). Dit document is geschreven in antwoord op vragen vanuit reders, scheepseigenaren en klassebureaus. Wellicht is dit document interessant voor u om te lezen.

 

 

Download de veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de BWMC

 

 

Financiering en subsidie

 

Ook kunnen wij u ondersteunen bij uw onderzoek naar de mogelijke verkrijgbaarheid van subsidies en vormen van financiering voor uw Ballast Water Treatment System (BWTS). Vraag naar de mogelijkheden voor meer informatie.

 

Service

 

Met de service van Berger Maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. Door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw Ballast Water Treatment System (BWTS), waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen.

 

Wij helpen u graag verder

 

Wilt u onderzoeken welk type Ballast Water Treatment System (BWTS) het beste aansluit bij uw wensen, behoeften en vaarprofiel of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op.

 

Over Berger Maritiem | Contact opnemen