Energie Audit

Voor de maritieme sector wordt het energieverbruik een steeds belangrijker onderwerp. Niet alleen om de kosten te kunnen reduceren, maar ook vanwege het milieuaspect. Het reduceert namelijk de CO2 emissies aanzienlijk. Zuinig omspringen met de energie kan u als reder of scheepseigenaar belangrijke zakelijke voordelen opleveren.

 

Vanuit deze gedachte heeft onze partner VICUSdt de Energie Audit ontwikkeld om u te helpen het energieverbruik aan boord van uw schip te optimaliseren. Hierbij richt het bedrijf zich op de sectoren als zeevaart, kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw.

 

Een gedetailleerde analyse dient als basis voor de Energie Audit

 

Een Energie Audit geeft u inzicht in het energieverbruik aan boord van uw schip. Aangezien de meeste energie vaak gebruikt wordt voor het aandrijven van de scheepsschroeven om zodoende de weerstand van de romp en de appendages te overwinnen in verschillende bedrijfssituaties is een meer integrale aanpak nodig, die ook de hydrodynamische voetafdruk van het schip meeneemt. Deze analyse vindt plaats met behulp van hun geavanceerde CFD berekening, één van de belangrijkste competenties van VICUSdt.

 

VICUSdt biedt met haar Energie Audit verschillende mogelijkheden om het vaarprofiel van het schip inzichtelijk te maken. Zo kunnen zij aan boord van het schip een permanente datameting doen of een tijdelijke meting laten verrichten door het personeel in een specifieke omstandigheid. Zo kan voor de boeg van het schip, het roer, de schroef of voor bijvoorbeeld de straalbuis met behulp van de Energie Audit een vrij nauwkeurige energie optimalisatie analyse worden gemaakt op basis van het actuele vaarprofiel.

 

Daarnaast wordt er op grond van een haalbaarheidsonderzoek aangegeven waar en met welke investering de meeste kans is op winst. Met andere woorden: een zo kort mogelijke terugverdientijd.

 

De uitkomst van de Energie Audit

 

De VICUSdt aanpak is efficiënt en vanuit een praktijkgerichte benadering. Uit de uitkomst van de Energie Audit blijkt vaak al dat met kleine aanpassingen de prestaties van het schip aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Dit kan een ontwerpaanpassing zijn of een geheel nieuw ontwerp van de straalbuis, het scheepsroer of van de scheepsschroef.

 

Voor u als management kan de uitkomst van de Energie Audit als basis dienen voor het maken van een verstandige investering die kan bijdragen aan het verbeteren van uw reputatie en die tevens een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van uw concurrentiepositie.

 

De Energie Audit in de praktijk

 

Voor bijvoorbeeld een koel- en vriesschip heeft de Energie Audit geleid tot het inzichtelijk krijgen van het energieverbruik / de huidige prestaties en biedt het een goede basis voor verdere optimalisatie. VICUSdt heeft in dit voorbeeld een tijdelijke datameting verricht, gebaseerd op het actuele vaarprofiel. Hierbij zijn de prestaties van de hoofdmotor tussen een reis tussen twee havens gemeten vanuit vier verschillende vermogenstoestanden.

 

 

Bekijk de Energie Audit koel- en vriesschip business case

 

 

CO2-reductie

 

Mede als gevolg van de Green Deal Binnenvaart, Zeevaart en Havens, het wereldwijde klimaatakkoord voor de zeevaart en het gesloten binnenvaartakkoord, wordt het reduceren van de CO2-uitstoot voor de maritieme sector steeds belangrijker. Naast het uitvoeren van een Energie Audit voor het verbeteren van de prestaties van uw schip of vloot, kunnen wij bijvoorbeeld ook kijken naar elektrische en hybride systemen en restwarmteterugwinningsmogelijkheden. Dankzij deze aanpak kunnen wij u een integrale oplossing bieden voor het verbeteren van uw CO2-voetafdruk.

 

 

Onze aanpak voor het bereiken van een efficiënt voortstuwingssysteem

 

 

Wij helpen u graag verder

 

Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases.

 

Maak een afspraak | Contact opnemen