Energie Audit

Voor de maritieme sector wordt het energieverbruik een steeds belangrijker onderwerp. Niet alleen om de kosten te kunnen reduceren, maar ook vanwege het milieuaspect. Het reduceert namelijk de CO2 emissies aanzienlijk. Zuinig omspringen met de energie kan u als reder of scheepseigenaar belangrijke zakelijke voordelen opleveren.

 

Vanuit deze gedachte heeft VICUSdt de Energie Audit ontwikkeld om u te helpen het energieverbruik aan boord van uw schip te optimaliseren. Hierbij richt het bedrijf zich op de sectoren als marine, zeevaart, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij en de mega jachtbouw.

 

Een gedetailleerde analyse dient als basis voor de Energie Audit

 

Een Energie Audit geeft u inzicht in het energieverbruik aan boord van uw schip. Aangezien de meeste energie vaak gebruikt wordt voor het aandrijven van de schroeven om zodoende de weerstand van de romp en appendages te overwinnen in verschillende bedrijfssituaties is een meer integrale aanpak nodig, die ook de hydrodynamische footprint van het schip meeneemt. Deze analyse vindt plaats met behulp van hun geavanceerde CFD berekening, één van de belangrijkste competenties van VICUSdt.

 

VICUSdt biedt met haar Energie Audit verschillende mogelijkheden om het vaarprofiel van het schip inzichtelijk te maken. Zo kan VICUSdt aan boord van het schip een permanente datameting doen of een tijdelijke meting laten verrichten door het personeel in een specifieke omstandigheid. Zo kan voor de boeg van het schip, het roer, de schroef of voor bijvoorbeeld de straalbuis met behulp van de Energie Audit een vrij nauwkeurige energie optimalisatie analyse worden gemaakt op basis van het actuele vaarprofiel.

 

Daarnaast wordt er op grond van een haalbaarheidsonderzoek aangegeven waar en met welke investering de meeste kans is op winst. Met andere woorden: een zo kort mogelijke terugverdientijd.

 

De uitkomst van de Energie Audit

 

De VICUSdt aanpak is efficiënt en vanuit een praktijkgerichte benadering. Uit de uitkomst van de Energie Audit blijkt vaak al dat met kleine aanpassingen de prestaties van het schip aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Dit kan een ontwerpaanpassing zijn of een geheel nieuw ontwerp van de straalbuis, het scheepsroer of van de scheepsschroef.

 

Voor u als management kan de uitkomst van de Energie Audit als basis dienen voor het maken van een verstandige investering die kan bijdragen aan het verbeteren van uw reputatie en die tevens een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van uw concurrentiepositie.

 

De Energie Audit in de praktijk

 

Voor bijvoorbeeld een koel- en vriesschip heeft de Energie Audit geleid tot het inzichtelijk krijgen van het energieverbruik / de huidige prestaties en biedt het een goede basis voor verdere optimalisatie. VICUSdt heeft in dit voorbeeld een tijdelijke datameting verricht, gebaseerd op het actuele vaarprofiel. Hierbij zijn de prestaties van de hoofdmotor tussen een reis tussen twee havens gemeten vanuit vier verschillende vermogenstoestanden.

 

 

Bekijk de Energie Audit koel- en vriesschip business case

 

 

 

Wij helpen u graag verder

 

Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases.

 

Maak een afspraak | Neem contact op