Green Award binnenvaart: ook iets voor mij?

Door: Jeroen Berger, 24 februari 2017 (laatst geüpdatet: 2 januari 2018)  

Per 1 januari 2011 bestaat er een Green Award voor binnenschepen die voldoen aan specifieke milieueisen. Het doel van een Green Award is om ondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun binnenschip schoner en milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen. Wat is dat nu precies een Green Award voor de binnenvaart en wat voor voordelen biedt het Green Award mij als binnenvaartondernemer?

 

Oorsprong

 

Het Green Award voor de binnenvaart is een certificaat dat door de onafhankelijke Green Award Foundation wordt uitgereikt. Het Green Award is een afgeleide van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 in de zeevaart is ingevoerd om de kwaliteit van zeeschepen te verbeteren. Inmiddels is het Green Award breed geaccepteerd. Hierdoor zijn er over de hele wereld (zee)schepen, rederijen en oliemaatschappijen te vinden, die door de Green Award Foundation gecertificeerd zijn op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

 

Voordelen

 

Welke voordelen biedt het Green Award voor de binnenvaart nu eigenlijk voor u als binnenvaartondernemer? Naast een verbetering van het imago kan een extra schoon, milieuvriendelijk en veilig binnenschip in veel gevallen zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving, een korting op havengeld en een extra financiële bijdrage bij uw bank.

 

Aan hoeveel korting op havengeld moeten we dan denken? Ik ben op onderzoek gegaan en nemen we het Havenbedrijf Rotterdam als uitgangspunt, dan kunt u bijvoorbeeld denken aan een korting van 15% voor een binnenschip met een Green Award certificaat en een score van minder dan 400 punten voor de hoofdmotor. Een korting van 30 procent is ook mogelijk, maar dat geldt alleen vanaf 17 juni 2014 met een score van 400 punten of meer voor de hoofdmotoren.

 

Wat zou die extra financiële bijdrage bij een bank kunnen zijn? De Rabobank en de Europese Investeringsbank (EIB) zien ook in dat investeringen van bedrijven impact hebben op de mens, het milieu en de maatschappij. Met een zogenaamde impactlening (een rentekorting die kan oplopen tot 1,2% bij nieuwe financieringen) willen zij bijvoorbeeld Nederlandse (binnenvaart)ondernemers stimuleren om duurzaam te investeren.

 

Dynamisch eisenpakket

 

Het Green Award programma voor de binnenvaart kent een dynamisch eisenpakket. Zo is er ten opzichte van de vorige set van eisen bijvoorbeeld meer aandacht voor nieuwe energiebesparende technieken, meer beloning voor schonere (hulp)motoren, meer aandacht voor veiligheid, een verdeling van het programma in twee delen (motoren en aanvullende eisen) en een verdeling naar niveaus (brons, zilver en goud).

 

 

Download het Green Award programma van eisen vanaf 1-8-2017

 

 

Werkwijze

 

Het Green Award voor de binnenvaart werkt volgens een puntensysteem. Dit houdt in dat er een minimum aan punten behaald dient te worden om met een binnenschip in aanmerking te kunnen komen voor brons, zilver of goud.

 

Eisen waarmee u met uw schip punten kunt verdienen zijn bijvoorbeeld: minimaal CCR-2 hoofdmotoren (schonere motoren worden beloond), minimaal CCR-2 hulpmotoren, een droge en schone bilge (hiermee wordt het laagstgelegen binnenste van de scheepsromp bedoeld waar condenswater zich kan verzamelen), gesloten schroefasafdichtingen (binnen en buiten), bunkerovervulbeveiliging op trimpomp, gesloten grijswatercircuit, walstroomaansluiting, cursus Voortvarend besparen, brandstofverbruiksmeter en een scheepsmilieuplan.

 

Met het installeren van een roetfilter in combinatie met een SCR katalysator kunt u al snel veel punten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor een Green Award.

 

Platinum Green Award

 

Sinds kort heeft de Green Award Foundation, naast de al bestaande bronzen, zilveren en gouden labels, ook een Platinum label geïntroduceerd. Dit label is bedoeld voor binnenvaartschepen die emissieloos varen. Hierbij gaat het om binnenvaartschepen die een aantal uur per dag zonder uitstoot van koolstofdioxide (CO2), zwaveloxiden (SOx), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM) varen. Deze uitstoot wordt vermeden door het elektrisch varen op batterijen of brandstofcellen, waarbij bijvoorbeeld de brandstofcel werkt op pure waterstof.

 

Het Platinum Award gaat in per 1 januari 2018. Amsterdam en Zaanstad zullen de eerste havens van Nederland zijn, die dit label gaan inzetten. Binnenvaartschepen die emissieloos varen en in het bezit zijn van het Platinum Award krijgen in deze havens een korting van 20 procent op het binnenhavengeld.

 

Hoeveel kost mij dat zo’n Green Award?

 

Zoals ik al aangaf in de inleiding van mijn blog: het Green Award programma is gestart in 2011. Sindsdien zijn de kosten voor het Green Award certificaat de eerste 5 jaar deels gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de zeehavens binnen de Nationale Havenraad. Hierdoor kon de prijs voor het certificaat relatief laag gehouden worden en bood het een belangrijke financiële ondersteuning aan reders en scheepseigenaren.

 

Met ingang van 1 januari 2016 is er gestopt met deze subsidie. De tariefstelling per 1 januari 2018 is voor de binnenvaart onderverdeeld naar certificaatkosten voor het goederenvervoer (voor een binnenvaartschip 755 euro excl. BTW en een binnenvaart duwbak behorend bij het schip 600 euro excl. BTW) en certificaatkosten voor rondvaart en river cruises (het basisbedrag hiervoor bedraagt 600 euro + 19 cent per vierkante meter excl. BTW). De geldigheid van het Green Award binnenvaart certificaat is drie jaar.

 

Kom ik in aanmerking voor het Green Award binnenvaart?

 

Wat betreft het goederenvervoer komen de droge lading schepen, tankers, containerschepen en duwboten in de binnenvaart in aanmerking voor het Green Award certificaat. Wat betreft het personenvervoer is vanaf 1 januari 2017 het Green Award certificaat beschikbaar gekomen voor passagiersschepen in de binnenvaart. Specifiek gaat het hier om veerponten, riviercruiseschepen en dagcruisers. Het programma van eisen voor het personenvervoer is hierbij vergelijkbaar met het programma voor de binnenvaartschepen die goederen vervoeren met extra aandacht voor veiligheid en het milieu.

 

Het is heel goed mogelijk dat het Green Award later wordt uitgebreid met andere scheepstypen. Neem gerust contact met ons op om te weten te komen hoe u in aanmerking kunt komen voor het Green Award voor uw type schip. Ook wellicht interessant voor u om te lezen is de Green Award business case van A.J. van Vliet & Zn. Dankzij het behalen van een Green Award voor hun kraanschip, de MKS Empressa, zijn zij verzekerd van een meerjarig contract met Havenbedrijf Rotterdam.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.