Nieuw kabinet wilt Green Deal sluiten met binnenvaart en zeevaart

Door: Jeroen Berger, 12 oktober 2017

In het op 10 oktober 2017 gepubliceerde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’  (2017-2021), schrijft het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat zij een Green Deal willen sluiten met de binnenvaart, zeevaart en havens. Het doel hierachter: het verder verduurzamen van deze modaliteiten. Volgens het nieuwe kabinet is er namelijk in de zeevaart en binnenvaart nog een hoop milieuwinst te behalen.

 

Wat zou u aan een Green Deal kunnen hebben?

 

Een Green Deal voor de binnenvaart en zeevaart zou bestaande knelpunten kunnen aanpakken en Nederlandse reders en scheepseigenaren kunnen ondersteunen om hun schepen zo snel als mogelijk duurzamer te maken. Wat wij veel zien is, dat veel duurzame investeringen pas worden gedaan, als er een beloning tegenover staat. Het geven van meer subsidies voor het stimuleren van duurzaamheid zou daarbij voor u als reder of scheepseigenaar een goed instrument kunnen zijn, zo denken wij.

 

Inhaalslag op het gebied van CO2 reductie

 

Uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ (2017-2021) komt verder naar voren dat er een klimaat- en energieakkoord komt met als doel om de CO2-uitstoot te reduceren met 49% in 2030. Hiermee wilt het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de duurzaamheidslat voor Nederland de komende jaren hoger leggen dan de doelstelling van de Europese Unie (EU). Zij hebben als doel om de CO2-uitstoot in 2030 met 40% te hebben verlaagd, ten opzichte van 1990. Het doel van een CO2 reductie van 49% wordt door het kabinet uitgelegd als een inhaalslag. Nederland bevindt zich namelijk op de Europese duurzaamheidslijst in de onderste regionen. Iets wat zij graag veranderd zien.

 

Wat kunnen we al op gebied van subsidies verwachten?

 

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie, bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, zal worden verruimd naar 3,2 miljard euro. Dit is alvast een goed begin en biedt zeker kansen voor de binnenvaart en zeevaart bij het verder “vergroenen” van hun schepen.

 

Verder komt er een Small Business Innovation and Research (SBIR) programma voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), uit te voeren door Defensie en Rijkswaterstaat (RWS). Deze regeling heeft betrekking op innovatie en onderzoek en kent een subsidiekarakter. Ook wordt de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) verder uitgebreid en komt er jaarlijks 200 miljoen euro beschikbaar voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Hiermee kunnen maritieme onderzoeksinstituten de kennisbasis voor de maritieme sector versterken.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.