Koppelverband Maranta van Géke en Riemer Kingma voorzien van de nieuwste technieken

Door: Jeroen Berger, 13 september 2019

Recentelijk is het 172 meter lange en 11,4 meter brede koppelverband Maranta-Maranta 2 van Géke en Riemer Kingma uit Alblasserdam aan de kade bij Dolderman gehermotoriseerd. De machinekamer is, zo mogen wij wel stellen, rigoureus verbouwd en voorzien van de meest nieuwe technieken. Door hiermee de milieuvoetafdruk van de Maranta significant omlaag te brengen, hoopt de familie Kingma een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de binnenvaart. Welke innovaties hebben zij toegepast? In deze business case ga ik hier uitgebreid op in.

 

Nieuwe motoren met uitlaatgasnabehandeling

 

Allereerst hebben Géke en Riemer ervoor gekozen om de Maranta uit te rusten met twee nieuwe EPA Tier IV final-gecertificeerde 3512E Caterpillar-motoren. Dit zijn de allereerste motoren van dit type in de binnenvaart. Daarmee vervangen zij twee oude CCR0-motoren. De SCR-katalysatoren die bij de Caterpillars zijn geleverd, zijn aangevuld met zelfreinigende roetfilters van onze partner Fischer Abgastechnik. Waar de SCR-katalysatoren de NOx-uitstoot van de motoren reduceren tot 90%, verminderen de roetfilters met passieve regeneratie de PM-uitstoot tot 99%. Daarmee behalen de motoren de nieuwe EU Stage V-emissiewaarden.

 

De verwachting is, dat deze motoren met uitlaatgasnabehandeling straks min of meer worden gezien als gelijkwaardig aan EU Stage V-gecertificeerde motoren. In de Green Deal voor de binnenvaart is namelijk afgesproken dat er een labelsysteem komt voor binnenvaartschepen, die de emissieprestaties waardeert. Hiermee wordt er invulling gegeven aan het erkennen van aangepaste motoren die voldoen aan de EU Stage V-emissienorm. Bij het toekennen van dit label, is de in een praktijkmeting vastgestelde uitstoot leidend (dus niet de typegoedkeuring van de motor). Het labelsysteem wordt, zo is de verwachting, in het voorjaar van 2020 opgeleverd.

 

 

Benutting van restwarmte

 

Vooruitlopend op de afspraken die in de Green Deal zijn gemaakt om de CO2-uitstoot te reduceren, is er in de machinekamer ook plaats gemaakt voor een efficiency PACK (restwarmtegenerator). Deze komt van onze partner Orcan Energy en is gebaseerd op het organische rankinecyclus (ORC)-principe.

 

Met de Maranta wordt met kolen en ertsen gevaren naar de Saar en de Moezel. Met geladen graan wordt dan weer via de Franse Moezel teruggevaren naar veevoerbedrijven in Nederland. Per reis (52 per jaar) wordt met de efficiency PACK niet alleen aantoonbaar de CO2-voetafdruk van het koppelverband omlaag gebracht, maar tegelijk ook bespaart op de brandstofkosten.

 

In deze configuratie wordt alle restwarmte uit beide hoofdmotoren benut en via een eenvoudige schroefexpander omgezet in mechanisch vermogen. Deze duurzame opgewekte energie wordt vervolgens overgebracht op de as van de stuurboordmotor, waardoor deze minder zwaar wordt belast.

 

 

Green Award en CLINSH

 

Met deze nieuwe voortstuwingsinstallatie komt het koppelverband in aanmerking voor een gouden Green Award en mag de familie Kingma meedoen aan het duurzame proefproject CLean INland SHipping (CLINSH). Op de Maranta zal speciale meetapparatuur worden geplaatst. Hiermee wordt continu twee jaar lang de uitstoot aan boord gemeten. Dit zal waardevolle informatie moeten gaan opleveren over de milieuprestaties en operationele kosten bij de toepassing van de technieken.

 

CFD-optimalisatie-studie

 

Tot slot hebben Géke en Riemer ook al de “go” gegeven voor een CFD-optimalisatie-onderzoek. Passend bij het vaarprofiel, mag onze partner VICUSdt op zoek gaan naar efficiëntieverbeteringen in het achterschip. Hiermee willen zij de CO2-voetafdruk van de Maranta nog verder omlaag brengen. Inmiddels zijn er al diverse 3D-scans uitgevoerd en tal van metingen verricht.

 

 

Lees meer business cases