Nieuwe emissie-eisen stage V binnenvaart een feit

Door: Jeroen Berger, 28 april 2016

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft op 26 april 2016 ingestemd met een forse aanscherping van de uitstootnormen voor inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines. Dankzij deze verordening wordt een gezond evenwicht gecreëerd tussen de EU-burger, de concurrentiepositie van de EU en de bescherming van het milieu.

 

Aanscherping van de uitstootnormen

 

Het doel van deze verordening is om de emissies van nieuwe motoren die op de markt worden geïntroduceerd geleidelijk te verminderen en daarmee de oudere, meer vervuilende motoren in de loop der tijd te vervangen.

 

Onder niet voor de weg bestemde mobiele machines valt een groot aantal typen verbrandingsmotoren, gemonteerd in machines. Kleine draagbare apparatuur, bouwmachines en generatoraggregaten of treinstellen, locomotieven en binnenvaartschepen zijn hier een goed voorbeeld van.

 

De verbrandingsmotoren in bovengenoemde machines dragen aanzienlijk bij aan de luchtvervuiling en zijn bij elkaar verantwoordelijk voor zo’n 15% van de uitstoot van stikstofoxide (NOx) en 5% van de uitstoot van deeltjes (PM) in de Europese Unie (EU).

 

Wat betekent deze verordening voor de Europese binnenvaart?

 

Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte motoren voor binnenvaartschepen een flink stuk schoner zijn. Motoren die al in de vaart zijn, behoeven geen aanpassing.

 

Onderstaand vindt u een tabel met de emissiewaarden en invoerdata:

 

 

Wij denken dat met de invoering van deze emissiewaarden men in de Europese binnenvaart niet meer om de toepassing van een SCR katalysator en roetfilter heen kan.

 

Bekijk ook: Wat betekenen de Stage V emissie eisen binnenvaart voor mij?

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.