Scrubber met HFO beter voor volksgezondheid dan laagzwavelige brandstof

Door: Jeroen Berger, 28 juli 2016

Om te kunnen voldoen aan de (toekomstige) zwavelnormen voor scheepsbrandstoffen, zijn er voor bestaande schepen grofweg twee opties te bespreken: overstappen op een laagzwavelige brandstof of kiezen voor scrubber technologie in combinatie met HFO. Een recente studie heeft geconcludeerd dat het installeren van een scrubber met HFO beter is voor de volksgezondheid dan het omschakelen op een laagzwavelige brandstof.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van de Helmholtz Zentrum München en de Universiteit van Rostock, in samenwerking met Universiteit Luxemburg, het Max Delbrück Center for Molecular Medicine, het Karlsruher Institut für Technologie (KIT) en de University of Eastern Finland (UEF). De studie is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE, die u via deze link kunt downloaden.

 

HFO: wat is dat nu precies voor scheepsbrandstof?

 

Om te kunnen begrijpen waarom deze studie beweert dat het installeren van een scrubber met HFO beter is voor de volksgezondheid dan over te stappen op een laagzwavelige brandstof, ga ik eerst dieper in op wat HFO nu precies voor scheepsbrandstof is.

 

De afkorting HFO staat voor Heavy Fuel Oil en wordt ook wel zware stookolie genoemd. HFO is een restproduct van de raffinaderij en lijkt in koude toestand op teer of asfalt. Doordat HFO zeer viskeus en stroperig is, is HFO moeilijk te verwerken. Zo moet HFO verwarmd worden opgeslagen. Bekend is dat vooral zeeschepen deze stookolie gebruiken.

 

HFO in combinatie met het milieu

 

Nu hebben we HFO gedefinieerd. Kijken we naar HFO in combinatie met het milieu dan gelden er voor deze zware stookolie milieuregels. Bekend is dat alle bestaande brandstoffen, dus ook de brandstof HFO, zure regen veroorzaken. Dit is een verschijnsel wat slecht is voor de volksgezondheid.

 

Door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) zijn er dan ook beperkingen van het zwavelgehalte in stookolie (HFO) opgesteld voor zeeschepen. Zo mag in de Europese ECA-gebieden (te weten: Noordzee, Oostzee en het Engelse Kanaal) bijvoorbeeld al niet meer worden gevaren op een brandstof met een zwavelpercentage van meer dan 0,1 procent. In 2020 of 2025 moet dit gehalte dalen naar 0,5% zwavel wereldwijd.

 

Laagzwavelige brandstoffen

 

Bij gebruik van een laagzwavelige brandstof met een zwavelgehalte van minder dan 0,1 procent, blijft de SO2-emissie onder de grenswaarde. Indien u dus over zo’n laagzwavelige brandstof beschikt, dan voldoet u als reder of scheepseigenaar hierdoor automatisch aan de gestelde zwavelnorm.

 

HFO met scrubber versus laagzwavelige brandstoffen

 

In het onderzoek hebben de wetenschappers ook de hoeveelheid fijnstofuitstoot meegenomen. En hoewel bij laagzwavelige brandstoffen de fijnstofuitstoot wordt verlaagd, wordt deze door gebruik te maken van een scrubber (in combinatie met HFO) tot bijna 0% gereduceerd. Op basis van dit gegeven concluderen de onderzoekers dat het installeren van een scrubber met HFO hierdoor beter is voor de volksgezondheid dan over te stappen op een laagzwavelige brandstof.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.