SMM 2018 in Hamburg in het teken van emissiereductie en brandstofbesparing

Door: Jeroen Berger, 4 augustus 2018 (laatst geüpdatet)  

Van dinsdag 4 t/m donderdag 7 september a.s. vindt ’s werelds grootste maritieme vakbeurs SMM 2018 plaats in Hamburg (Duitsland). Op deze beurs zullen onze partners VICUSdt en Fischer Abgastechnik zich daar presenteren. Hier zullen zij hun laatste inzichten met u delen om de door schepen veroorzaakte CO2-, NOx- en PM-uitstoot significant te kunnen reduceren. Ook wij zullen op de stands van onze partners aanwezig zijn voor het beantwoorden van al uw vragen op het gebied van efficiënt en schoon varen.

 

CO2-voetafdruk verkleinen

 

In verband met het recentelijk gesloten binnenvaartakkoord en het wereldwijde klimaatakkoord voor de zeevaart over het fors terugdringen van de CO2-uitstoot, zal het aantoonbaar reduceren van koolstofdioxide (CO2) steeds belangrijker gaan worden. Eén van de maatregelen die genomen kan worden om de CO2-voetafdruk te verkleinen, is door de hydrodynamische prestaties van het schip te verbeteren.

 

Bij het in kaart brengen van de hydrodynamische prestaties van het schip, maakt onze partner VICUSdt gebruik van geavanceerde Computational Fluid Dynamics (CFD) technologie. Hiermee kan de stroming en weerstand van het schip worden berekend om te zien welke verbeteringen er gedaan kunnen worden. Interessante gebieden waar optimalisatie van een schip mogelijk is, zijn onder anderen: de rompvorm, bulb, appendages (denk aan de scheepsschroef, het scheepsroer en de straalbuis) en de trim.

 

Tot nu toe heeft VICUSdt wereldwijd meer dan 400 projecten gedaan, waaronder retrofit als nieuwbouw. Hierbij is dit ontwerp- en ingenieursbureau vooral actief in de volgende sectoren: zeevaart, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij, marine en de mega jachtbouw.

 

NOx- en PM-voetafdruk verkleinen

 

Waar in de zeevaart al de IMO Tier III emissie-eisen voor alle NECA-gebieden geldt, gaat per 1 januari 2019 de EU Stage V verordening in voor de binnenvaart. Voor Stage V gaat het dan om nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren met een vermogen onder de 300 kW. Boven de 300 kW gaan de Stage V emissie-eisen per 1 januari 2020 in.

 

Om aan de IMO Tier III emissie-eisen te kunnen voldoen, kan men gebruik maken van een nabehandelingstechniek in de vorm van een SCR katalysator. De EU Stage V emissie-eisen voor de binnenvaart zijn echter strenger dan de IMO Tier III emissiewaarden, waardoor naast een SCR katalysator ook een roetfilter benodigd is. Onze Duitse partner Fischer Abgastechnik is specialist in het op maat ontwerpen van IMO Tier III en EU Stage V ready SCR katalysatoren en roetfilters passend bij de specifieke motoren, type schip en gebruikersprofiel.

 

De IMO Tier III en EU Stage V ready SCR katalysatoren en roetfilters, geschikt voor schepen met een motorvermogen van 19 tot 10.000 kW, zijn in eigen huis bedacht en ontwikkeld. Zo wordt bijvoorbeeld bij de SCR katalysator de ureumoplossing op een uiterst efficiënte manier vermengd met de uitlaatgassen. Dit doet Fischer Abgastechnik met behulp van hun speciaal daarvoor en zelf ontwikkeld injectiesysteem. Hiermee kunnen de volgende emissies worden gereduceerd: NOx (70-98%), CO (80-98%), HC (80-90%) en PM (20-30%).

 

Voor de actieve roetfilters hebben zij een uitgebreid aanbod aan, deels in huis, ontwikkelde thermomanagement systemen (waaronder de brander) in het programma zodat men voor elke toepassing het meest geschikte systeem kan selecteren. Met de roetfilters kunnen de volgende emissies worden gereduceerd: CO (<98%), HC (<95%) en PM (90-99%).

 

Naast het reduceren van de emissies, zijn de systemen van Fischer Abgastechnik – dankzij de samenwerking met Orcan Energy AG – ook brandstofbesparend. Dankzij een optimale afstemming en integratie van de SCR katalysatorroetfilter, uitlaatgeluiddemper, vonkenvanger, ophangelementen, rookgassenkoeler en Orcan’s efficiency PACK (zie figuur 1), kunnen zij u een stil (45 dB(A)), schoon (IMO Tier III en EU Stage V ready) en brandstofbesparend (6-9%) uitlaatgassensysteem adviseren op basis van uw wensen en eisen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: efficiency PACK (restwarmtegenerator) van Orcan Energy AG

 

Uitnodiging

 

U bent van harte welkom voor een bezoek aan de stands van onze partners. De deskundigen van VICUSdt staan in hal B1 op de bovenverdieping bij nummer 227. De specialisten van Fischer Abgastechnik zijn te vinden in hal A5 bij nummer 500. Het zou leuk zijn als wij elkaar op de SMM (weer) kunnen ontmoeten en spreken.

 

Ontdek meer over ons