Wat betekenen de Stage V-emissie-eisen binnenvaart voor mij?

Door: Jeroen Berger, 6 oktober 2019

Stage V voor de binnenvaart slaat op de emissie-eisen van de binnenvaartmotoren die uitgewerkt zijn in bijlage II van de EU verordening 2016/1628. Per 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW voldoen aan fase V. Voor nieuwe hoofd- en hulpmotoren met een vermogen boven de 300 kW gaan de fase V emissie-eisen per 1 januari 2020 in. Wat betekenen de nieuwe EU Stage V-emissie-eisen binnenvaart voor u als reder of scheepseigenaar?

 

NRMM EU Stage V-emissie-eisen binnenvaart

 

De Europese verordening 2016/1628 is van kracht voor niet voor de weg bestemde motoren, waaronder scheepsmotoren. Het doel van de zogenoemde “Non Road Mobile Machinery” (NRMM) verordening is, dat de nieuwe EU Stage V-emissie-eisen zullen moeten gaan leiden tot een verlaging van de luchtemissies van de binnenvaart.

 

In de NRMM-verordening zijn grenswaarden opgesteld voor de uitstoot van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxiden (NOx) bij binnenvaartmotoren. Daarnaast is ervoor gekozen om naast eisen voor het maximale gewicht aan fijnstof (PM) ook normen op te leggen voor het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN). Hierbij is de uitstoot van NOx met 70-84 procent en PM met 92,5 procent lager dan CCR-II.

 

De EU verordening 2016/1628 geldt voor alle nieuw te plaatsen binnenvaartmotoren voor nieuwbouw als voor hermotorisering.

 

Binnenvaartmotoren voor Stage V in categorieën opgedeeld

 

De EU stage V-motoren voor de binnenvaart zijn opgedeeld in drie categorieën: IWP, IWA en NRE.

 

Motorcategorie IWP

Laten we beginnen bij de eerste, de IWP. Tot deze categorie behoren de motoren van 19 kW of meer, die uitsluitend in binnenvaartschepen voor directe of indirecte voortbeweging worden gebruikt of daarvoor zijn bedoeld. Zie figuur 1 voor de toepassingsdata en figuur 2 voor de fase V-emissie-eisen.

 

Motorcategorie IWA

Hulpmotoren met een vermogen dat groter is dan of gelijk is aan 19 kW die uitsluitend in binnenvaartschepen worden gebruiken, vallen onder de categorie IWA. In figuur 3 vindt u de exacte toepassingsdata en in figuur 4 de bijbehorende fase V-emissie-eisen.

 

Motorcategorie NRE

Bij motorcategorie NRE gaat het om motoren die weliswaar niet direct bedoeld zijn voor toepassing in binnenvaartschepen, maar die wel daarvoor gebruikt mogen worden. Hierbij gaat het specifiek om motoren met een vermogen van minder dan 560 kW die gebruikt worden in plaats van de motoren van de categorieën IWP of IWA. Zie figuur 5 voor de toepassingsdata en figuur 6 voor de fase V-emissie-eisen.

 

Oplossing voor nieuwe motoren

 

Het is inmiddels bekend dat er motorfabrikanten gaan komen met één integrale oplossing: een combinatie van een verbrandingsmotor met uitlaatgasnabehandeling. Hierbij is de motorfabrikant de verantwoordelijke partij, krijgt u van hen een EU Stage V-emissiecertificaat af fabriek en zijn er verder geen emissietesten aan boord meer nodig. Rekeninghoudend met onder andere de overgangsperiodes, is het de verwachting dat de eerste EU Stage-V-gecertificeerde hoofd- en hulpmotoren met een vermogen boven de 300 kW pas begin 2021 op markt zullen komen.

 

Mogelijk alternatief voor bestaande motoren

 

De verwachting is, dat bestaande CCR-0, CCR-1 en CCR-2 gecertificeerde motoren met uitlaatgasnabehandeling straks min of meer kunnen worden gezien als gelijkwaardig aan EU Stage V-gecertificeerde motoren. In de Green Deal voor de binnenvaart is namelijk afgesproken dat er een labelsysteem komt voor binnenvaartschepen, die de emissieprestaties waardeert. Hiermee wordt er invulling gegeven aan het erkennen van aangepaste motoren die voldoen aan de EU Stage V-emissienorm. Bij het toekennen van dit label, is de in een praktijkmeting vastgestelde uitstoot leidend - dus niet de typegoedkeuring van de motor. Het labelsysteem wordt, zo is de verwachting, in het voorjaar van 2020 opgeleverd.

 

Meer over het labelsysteem kunt u lezen in mijn blog over de Green Deal voor de binnenvaart. Voor het officiële bericht kunt u ook de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens downloaden . Deze is op 11 juni 2019 ondertekend door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Eenmaal gedownload kunt u op pagina 9 bij artikel 4 alles over het labelsysteem terugvinden.

 

Om een praktijkvoorbeeld te geven, hebben Géke en Riemer Kingma ervoor gekozen om hun koppelverband Maranta-Maranta 2 uit te rusten met twee nieuwe EPA Tier IV final-gecertificeerde 3512E Caterpillar-motoren (dus niet EU Stage V-gecertificeerd). De SCR-katalysatoren die bij de Caterpillars zijn geleverd, zijn aangevuld met zelfreinigende roetfilters van onze partner Fischer Abgastechnik. Waar de SCR-katalysatoren de NOx-uitstoot van de motoren reduceren tot 90%, verminderen de roetfilters met passieve regeneratie de PM-uitstoot tot 99%. Daarmee behalen de motoren de nieuwe EU Stage V-emissiewaarden. Ga naar de business case voor meer informatie.

 

Figuur 1: toepassingsdata voor motorcategorie IWP

Bron: EU verordening 2016/1628

 

Figuur 2: EU Stage V-emissie-eisen voor motorcategorie IWP

Bron: EU verordening 2016/1628

 

Figuur 3: toepassingsdata voor motorcategorie IWA

Bron: EU verordening 2016/1628

 

Figuur 4: EU Stage V-emissie-eisen voor motorcategorie IWA

Bron: EU verordening 2016/1628

 

Figuur 5: toepassingsdata voor motorcategorie NRE

Bron: EU verordening 2016/1628

 

Figuur 6: EU Stage V-emissie-eisen voor motorcategorie NRE

Bron: EU verordening 2016/1628

 

Ik kan het mij goed voorstellen dat u meer wilt weten over de nieuwe EU Stage V-emissie-eisen voor de binnenvaart. Neem gerust contact met ons op. Wij van Berger Maritiem helpen u graag bij het beantwoorden van al uw vragen.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.