Wat betekenen de Stage V emissie eisen binnenvaart voor mij?

Door: Jeroen Berger, 2 april 2019

Stage V voor de binnenvaart slaat op de emissie eisen van de binnenvaartmotoren die uitgewerkt zijn in bijlage II van de EU verordening 2016/1628. Per 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW voldoen aan fase V. Voor nieuwe hoofd- en hulpmotoren met een vermogen boven de 300 kW gaan de fase V emissie-eisen per 1 januari 2020 in. Wat betekenen de nieuwe Stage V emissie eisen binnenvaart voor u als reder of scheepseigenaar?

 

NRMM Stage V emissie eisen binnenvaart

 

De Europese verordening 2016/1628 is van kracht voor niet voor de weg bestemde motoren, waaronder scheepsmotoren. Het doel van de zogenoemde ‘Non Road Mobile Machinery’ (NRMM) verordening is, dat de nieuwe EU Stage V emissie eisen zullen moeten gaan leiden tot een verlaging van de luchtemissies van de binnenvaart.

 

In de NRMM verordening zijn grenswaarden opgesteld voor de uitstoot van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxiden (NOx) bij binnenvaartmotoren. Daarnaast is ervoor gekozen om naast eisen voor het maximale gewicht aan fijnstof (PM10) ook normen op te leggen voor het aantal fijnstofdeeltjes (particulate number). Hierbij is de uitstoot van NOx met 70-84 procent en PM met 92,5 procent lager dan CCR-II.

 

De EU verordening 2016/1628 geldt voor alle nieuw te plaatsen binnenvaartmotoren voor nieuwbouw als voor hermotorisering.

 

Binnenvaartmotoren voor Stage V in categorieën opgedeeld

 

De EU stage V motoren voor de binnenvaart zijn opgedeeld in drie categorieën: IWP, IWA en NRE.

 

Motorcategorie IWP

Laten we beginnen bij de eerste, de IWP. Tot deze categorie behoren de motoren van 19 kW of meer, die uitsluitend in binnenvaartschepen voor directe of indirecte voortbeweging worden gebruikt of daarvoor zijn bedoeld. Zie figuur 1 voor de toepassingsdata en figuur 2 voor de fase V emissie eisen.

 

Motorcategorie IWA

Hulpmotoren met een vermogen dat groter is dan of gelijk is aan 19 kW die uitsluitend in binnenvaartschepen worden gebruiken, vallen onder de categorie IWA. In figuur 3 vindt u de exacte toepassingsdata en in figuur 4 de bijbehorende fase V emissie eisen.

 

Motorcategorie NRE

Bij motorcategorie NRE gaat het om motoren die weliswaar niet direct bedoeld zijn voor toepassing in binnenvaartschepen, maar die wel daarvoor gebruikt mogen worden. Hierbij gaat het specifiek om motoren met een vermogen van minder dan 560 kW die gebruikt worden in plaats van de motoren van de categorieën IWP of IWA. Zie figuur 5 voor de toepassingsdata en figuur 6 voor de fase V emissie eisen.

 

Oplossingen in ontwikkeling

 

Hoe kunt u straks voldoen aan de nieuwe Stage V emissie eisen voor de binnenvaart? Het zou voor u als scheepseigenaar of reder een terechte vraag zijn. Ik ben op onderzoek gegaan en ben gekomen tot de volgende drie opties waaruit u mogelijk zou kunnen gaan kiezen.

 

Oplossing 1 ligt bij de motorfabrikanten

Naar verwachting gaan sommige motorfabrikanten straks komen met één integrale oplossing: een combinatie van een verbrandingsmotor met nabehandeling. Hierbij is de motorfabrikant de verantwoordelijke partij, krijgt u van hen een Stage V emissie certificaat af fabriek en zijn er verder geen emissie testen aan boord meer nodig.

 

Oplossing 2 ligt bij de leveranciers van SCR katalysatoren en roetfilter systemen

Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat er straks bepaalde leveranciers van SCR katalysatoren en roetfilter systemen komen met één integrale oplossing: nabehandeling in combinatie met een verbrandingsmotor. Hierbij is de leverancier van SCR katalysatoren en roetfilter systemen de verantwoordelijke partij, krijgt u van hen een Stage V emissie certificaat af fabriek en zijn er verder geen emissie testen aan boord meer nodig.

 

Oplossing 3 ligt bij het “meten aan de pijp”

Dankzij de Green Deal Continue On-Board Analyse en Diagnose emissies binnenvaart (COBALD) is het straks heel goed mogelijk dat u met uw huidige verbrandingsmotor(en) ook kunt gaan voldoen aan de Stage V emissie eisen. Bijvoorbeeld door het toevoegen van een EU Stage V ready SCR katalysator en roetfilter in combinatie met een on board en real time monitoringssysteem voor het kunnen meten en aantonen van de emissies.

 

Update april 2019 ten aanzien van oplossing 3: inmiddels is het eindrapport Green Deal 'Continue Aan-Boord Analyse en Diagnose' (COBALD) gepubliceerd. Uit de proef is naar voren gekomen dat continue meten aan de pijp helaas geen vervanger kan zijn voor typegoedkeurig. Koninklijke BLN-Schuttevaer, één van de ondertekenaars van de Green Deal COBALD, geeft echter nog niet op en maakt zich hard om alsnog de toegang tot de haven van Rotterdam te realiseren met bestaande (aangepaste) motoren. Zo heeft BLN-Schuttevaer in de nu te onderhandelen Green Deal Binnenvaart het continue meten aan de pijp laten aanpassen in metingen aan de pijp. Zij doelen op een zogenaamde APK op de emissies. Wij zullen dit artikel bijwerken, zodra er meer nieuws omtrent deze ontwikkeling bekend is.

 

Figuur 1: toepassingsdata voor motorcategorie IWP

Bron: EU verordening 2016/1628

 

Figuur 2: EU Stage V emissie eisen voor motorcategorie IWP

Bron: EU verordening 2016/1628

 

Figuur 3: toepassingsdata voor motorcategorie IWA

Bron: EU verordening 2016/1628

 

Figuur 4: EU Stage V emissie eisen voor motorcategorie IWA

Bron: EU verordening 2016/1628

 

Figuur 5: toepassingsdata voor motorcategorie NRE

Bron: EU verordening 2016/1628

 

Figuur 6: EU Stage V emissie eisen voor motorcategorie NRE

Bron: EU verordening 2016/1628

 

Ik kan het mij goed voorstellen dat u meer wilt weten over de nieuwe Stage V emissie eisen voor de binnenvaart. Neem gerust contact met ons op. Wij van Berger Maritiem helpen u graag bij het beantwoorden van al uw vragen.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.