Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Door: Jeroen Berger, 5 december 2016

De motie over de Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is op 1 november 2016 door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. Daarin wordt minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken (EZ) opgedragen om de regeling met een budget van vijf miljoen euro in 2017 in te voeren. De Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw maakt het mogelijk om de technologische voorsprong van de Nederlandse scheepbouw te behouden. Daarnaast draagt de regeling bij aan klimaat-, milieu- en duurzaamheidsdoelen en voor het waarborgen van een gelijk speelveld in de Europese Unie (EU).

 

Wat is het doel?

 

De Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en scheepsombouw mogelijk te maken. Technologieën die onder de SDS vallen, zijn instrumenten die bedoeld zijn voor: het structureel verlagen van de CO2-uitstoot van schepen, het structureel verlagen van schadelijke emissies zoals stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) en roet (Black Carbon) en het vergroten van duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur.

 

Wat zijn de contouren?

 

De Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is gekoppeld aan een order voor een nieuw of om te bouwen schip of eerste schip van een serie. De SDS-regeling dekt hierbij 25 procent van de innovatie-risico dragende delen binnen een nieuw- of ombouw-order. De aanvragen voor de regeling zullen worden beoordeeld op mate van grensverleggendheid op de gebieden technologie, duurzaamheid, klimaat en milieu.

 

Wat is de procedure?

 

De Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is enigszins vergelijkbaar met de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS), die tot 2014 effectief was. Hierdoor mag ervan worden uitgegaan dat de stappen die nodig zijn voor het verkrijgen van een SDS-subsidie min of meer hetzelfde zullen zijn als die van de SIS-subsidie.

 

Op het moment dat de SDS-regeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) openstaat dan zouden werven en scheepseigenaren, zo is de verwachting, net als bij de SIS-regeling de subsidieaanvraag kunnen indienen. Dit kunnen zij dan doen door het betreffende aanvraagformulier in te vullen en te voorzien van enkele vereiste bijlagen. Wanneer de RVO dan de aanvraag ontvangen heeft, controleren zij of de aanvraag en bijlagen volledig zijn ingevuld. Vervolgens zullen zij de aanvraag beoordelen.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.