Stimuleringsregeling "Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam"

Door: Jeroen Berger, 14 december 2017

De stimuleringsregeling “Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam” is op 1 december 2017 weer van start gegaan. Deze regeling is een initiatief van Havenbedrijf Rotterdam N.V. en verstrekt financiële bijdragen aan nieuwe projecten die de binnenvaart verduurzamen. Projecten die leiden tot een reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen en luchtemissies door de binnenvaart, kunnen hiervan gebruikmaken. Door ondernemingen en publieksrechtelijke instellingen (of combinaties daarvan) kunnen de aanvragen worden ingediend tot en met uiterlijk 28 februari 2018 bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

 

Financiële bijdragen

 

Vanuit de stimuleringsregeling “Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam” kunnen financiële bijdragen worden verstrekt aan de binnenvaartsector. Concreet gaat het om initiatieven die een significante bijdrage leveren aan het verminderen van door de binnenvaart veroorzaakt brandstofverbruik, broeikasgasemissies (CO2 en CH4) en emissies naar de lucht (NOx en fijn stof) in de regio Rotterdam.

 

De financiële bijdragen worden slechts verstrekt aan ondernemingen en publiekrechtelijke instellingen (of combinaties daarvan); niet aan natuurlijke personen en niet voor een initiatief dat op het moment van de aanvraag is gerealiseerd. De maximale bijdragen zijn 25 procent voor in aanmerking komende onderzoeksprojecten en 75 procent voor projecten die zijn gericht op concrete uitvoering van tastbare demonstraties.

 

Kosten die in aanmerking komen voor een vergoeding, zijn: personele kosten, kosten van dienstverlening, afschrijving op investeringen, kosten van onderhoud, kosten van huur, pacht en lease en kosten van verzekering. Andere kosten zouden ook in aanmerking kunnen komen, alleen moeten deze dan in voldoende verband staan met het doel van deze stimuleringsregeling.

 

Beoordeling

 

Een onafhankelijke Innovatieraad zal de ingediende voorstellen voor de stimuleringsregeling “Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam” gaan beoordelen. De rangschikking zal plaatsvinden op basis van het verwachte milieurendement per in het initiatief geïnvesteerde euro in de regio Rotterdam tot 2025.

 

Aanvraagprocedure

 

Indien u een aanvraag voor de stimuleringsregeling “Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam” wilt indienen, dan dient u uw aanvraag te vergezellen met de volgende bijlagen: een projectplan, projectbegroting, openbare samenvatting en een document waarin de technische haalbaarheid aannemelijk wordt gemaakt. In het geval van meer aanvragers, zullen ook de gegevens van eventuele overige projectpartners en een samenwerkingscontract mee moeten worden gestuurd.

 

 

Aanvraagformulier | leidraad van het projectplan | Stimuleringsregeling

 

 

Aanvragen kunnen tot en met uiterlijk 28 februari 2018 per post worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) / Stichting Projecten Binnenvaart (SPB), ter attentie van de stimuleringsregeling “Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam”. Het adres waar u de documenten naartoe moet sturen, is: Kantoor A2.04, Vasteland 78, 3011 BL in Rotterdam. Advies nodig bij het aanvragen? Wij van Berger Maritiem helpen u graag.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.