Subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij 2017

Door: Jeroen Berger, 20 januari 2017

De subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij (IPDV) gaat open op 1 maart 2017, zo stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Visserijorganisaties, marktdeelnemers of samenwerkingsverbanden kunnen hiermee subsidie aanvragen voor innovatieprojecten voor duurzame visserij. De subsidieaanvraag dient gericht te zijn op het ontwikkelen en eventueel invoeren van nieuwe technische of organisatorische kennis voor de ecologische verduurzaming in de zeevisserij, kustvisserij of binnenvisserij.

 

Subsidiebudget en hoogte van de subsidieregeling

 

Voor de subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij (IPDV) is voor 2017 door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) in totaal 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Per innovatieproject voor duurzame visserij ontvangt u maximaal 700 duizend euro. De hoogte van de subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten. In afwijking hierop bedraagt de subsidie 30 procent van de subsidiabele kosten voor een onderneming die geen midden- en kleinbedrijf (mkb) is en 75 procent van de subsidiabele kosten voor een visserijorganisatie die geen onderneming is.

 

Voorbeelden van innovatieprojecten voor duurzame visserij

 

Indien u in aanmerking wilt komen voor deze subsidieregeling in de visserijsector, dan dient uw innovatieproject gericht te zijn op: het bevorderen van de selectiviteit van vismethoden, het verminderen van bodemberoering, het verminderen van vervuiling of het implementeren van een nieuwe innovatie ten behoeve van energiebesparing. Hierbij is het van groot belang dat uw innovatieproject wordt uitgevoerd met actieve betrokkenheid van een wetenschappelijke of technische organisatie.

 

Innovatieprojecten duurzame visserij (IPDV) is een tenderregeling

 

De subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij (IPDV) is een tenderregeling (een verdeling van subsidie op basis van een afwegingsprocedure). Dit houdt in dat alle op tijd ingediende subsidieaanvragen met elkaar concurreren voor het beschikbare budget van 3,5 miljoen euro voor 2017. Alle ingediende subsidieaanvragen zullen worden gerangschikt op kwaliteit op basis van een aantal onderwerpen.

 

Uw subsidieaanvraag voor Innovatieprojecten duurzame visserij (IPDV) zal hoger worden gerangschikt naarmate deze: een meer innovatief karakter heeft (wegingsfactor 20%), meer economisch perspectief heeft op toepassing op praktijkschaal (wegingsfactor 10%), meer technisch perspectief heeft op toepassing op praktijkschaal (wegingsfactor 5%), minder negatieve effecten heeft op de natuur (wegingsfactor 25%), minder vervuiling met zich meebrengt (wegingsfactor 15%), een grotere bijdrage levert aan selectiviteit van vismethoden (wegingsfactor 15%) en meer energiebesparing oplevert (wegingsfactor 10%).

 

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

 

De subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij (IPDV) wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Met deze subsidie helpt het EFMZV vissers bij de overgang naar duurzame visserij. Voor 2017 is er ruim 13,5 miljoen euro voor EFMZV-subsidies beschikbaar gesteld. Voorbeelden van EFMZV-subsidieregelingen zijn: subsidie Partnerschappen vissers/wetenschap, subsidie Innovatie Aquacultuur, subsidie Investeringen visserij, subsidie Innovatie Rendementsverbetering en subsidie Marketingplannen.

 

Subsidie aanvraagprocedure

 

U kunt de subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij (IPDV) aanvragen van 1 maart tot en met 15 mei 2017, tot 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO geeft hierbij aan dat u na de sluitingsdatum geen aanvullingen of wijzigingen meer kunt doorgeven. Hierbij gaat het om informatie die van invloed kan zijn op de inhoud van uw innovatieproject. Advies nodig bij het aanvragen? Wij van Berger Maritiem helpen u graag.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.