Update wet- en regelgeving scheepsrecycling

Door: Jeroen Berger, 1 juli 2016

In 2013 hebben de EU-Raad en het Parlement de EU-verordening nr. 1257/2013 aangenomen op het gebied van scheepsrecycling. Dat het ontmantelen van schepen in de nabije toekomst op een voor mens en milieu verantwoorde wijze plaatsvindt, is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. De Scheeps Recycling Verordening zal Europese scheepseigenaren en reders gaan dwingen om een up-to-date inventarisatie te hebben van gevaarlijke stoffen aan boord van het schip.

Wat houdt de Scheeps Recycling Verordening precies in?

De in 2013 geïntroduceerde Scheeps Recycling Verordening zal scheepseigenaren en rederijen, die met hun schip een vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren, gaan dwingen om een up-to-date Inventory Hazardous Materials (IHM), anders gezegd: een inventarisatie van gevaarlijke stoffen en substanties, te hebben aan boord van het schip. Hiermee wordt concreet het in kaart brengen bedoeld van materialen of substanties waarin asbest, keramische vezels, kwik, lood of PCB's zijn verwerkt.

 

De Scheeps Recycling Verordening is van toepassing op zeeschepen met een tonnage van 500 GT (gross tonnage) of meer, die in het maritieme milieu opereren of hebben geopereerd. De verordening geldt voor nieuwbouwschepen waarvoor het bouwcontract op of na de toepassingsdatum van deze verordening is afgesloten.

 

Waar het ontmantelen van schepen vroeger gebeurde op het strand, een helling of in een dok, mag een schip in de nabije toekomst uitsluitend worden ontmanteld bij een scheepsrecyclinginrichting die op de Europese lijst van goedgekeurde inrichtingen staat vermeld. Ook dient een scheepseigenaar voorafgaand aan de recycling van het schip in het bezit te zijn van een 'geschikt voor recycling'-certificaat (IHM-certificaat).

 

De havenautoriteiten van de EU-lidstaten zullen gemachtigd worden om regelmatig te controleren of het desbetreffende schip, wat hun haven aandoet, vrij is van gevaarlijke stoffen.

Wanneer staan de nieuwe eisen op gebied van scheepsrecycling gepland?

Onderstaande afbeelding geeft duidelijk weer wanneer voor u als reder of scheepseigenaar welke eis op gebied van scheepsrecycling gepland staat.

 

 

“6 months after reaching 2.5 million LDT, all newbuilds in the EU will be required to have an IHM. The final deadline for this requirement is December 31, 2018. However, industry experts say that the goal will be reached by the end of 2016”, according to Øyvind Sondgot (Chief Marketing Officer at Metizoft).

 

Veel rederijen en scheepseigenaren zijn nog niet bekend met de verwachte wet- en regelgeving op gebied van scheepsrecycling. Tijdig hierop inspelen is dus voor u als reder of scheepseigenaar van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.