Verplichte registratie CO2-uitstoot voor schepen

Door: Jeroen Berger, 14 augustus 2015

Het Europees Parlement heeft recentelijk de verordening aangenomen die een scheepseigenaar die een Europese haven aandoet verplicht stelt om vanaf januari 2018 de CO2-uitstoot van zijn of haar schip bij te houden en hierover verslag te doen. De verordening, welke op 1 juli 2015 in werking is getreden, is van toepassing op schepen die zwaarder zijn dan 5000 ton, onafhankelijk van waar de schepen zijn geregistreerd.

 

De wetgeving biedt nieuwe kansen voor maritieme toeleveranciers van performance management systemen, die de CO2-uitstoot door schepen kunnen bijhouden, rapporteren en verifiëren. De type schepen die buiten de verordening vallen zijn: oorlogsbodems, vissersboten en primitieve houten boten.

 

Kees Berger, eigenaar van Berger Maritiem, vindt dat met deze nieuwe wetgeving een goede eerste stap is gezet op gebied van de CO2-uitstootbeperkende maatregelen voor de maritieme sector. Berger: “Als deze verordening niet zou zijn aangenomen, dan zou de uitstoot in de scheepvaart in 2030 met de helft zijn toegenomen”.

 

Waaraan dienen scheepseigenaren zich precies te houden?

 

Aangegeven is, dat de administratieve lasten tot een minimum zullen worden beperkt en dat de metingen zo accuraat mogelijk zullen gaan plaatsvinden. De rapportage-eisen over brandstofefficiëntie (gemeten in relatie tot het gewicht aan lading) gelden voor alle type schepen. Echter gelden voor elke categorie specifieke eisen.

 

Verder is uit de verordening naar voren gekomen dat het rapport, wat een scheepseigenaar zal moeten opstellen volgens de gestelde verslagleggingscriteria, moet worden bevestigd door een onafhankelijke expert. Tevens dienen schepen deze bevestiging aan boord te hebben voor controledoeleinden door autoriteiten in de lidstaten. Is een scheepseigenaar in overtreding, dan zullen zij ook de daarvoor bestemde boete(s) uitdelen.

 

Advies nodig bij de implementatie van deze nieuwe verordening?

 

Nieuwe wetgevingen op gebied van emissie uitstoot zijn onontkoombaar en tijdig hierop inspelen is dus van essentieel belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Wij weten als geen ander dat ook hier de regel ”One size fits all” niet van toepassing is. Berger Maritiem volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet, en kan u dan ook als geen ander adviseren bij de wijze waarop u aan de (nieuwe) emissie wet- en regeling kan voldoen en hoe u hier het beste op zou kunnen inspelen.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.