Wordt GTL voor de binnenvaart hét alternatief voor LNG?

Door: Jeroen Berger, 13 september 2014

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) zal voor de binnenvaart LNG in 2030 het grootste aandeel van de energiedragers gaan vormen. Opvallend is echter het grote verwachte aandeel van GTL voor de binnenvaart en recreatievaart. Zo voorspelt de SER voor de jaren 2030 en 2050 een respectievelijk aandeel van 11 en 19 procent voor deze synthetische (vloeibare) diesel brandstof.

 

In de binnenvaart zijn veel rederijen en scheepseigenaren nog niet bekend met deze schone, biologisch afbreekbare brandstof. Blijft LNG eigenlijk wel de toekomst? Wij zijn op onderzoek uitgegaan om antwoord te geven op de vraag of GTL misschien wel in de toekomst hét alternatief zou kunnen zijn voor LNG.

 

Wat is GTL precies voor brandstof?

 

GTL, de afkorting van Gas to Liquid, is een synthetische (vloeibare) dieselbrandstof gemaakt van gas. Deze brandstof, geschikt voor dieselmotoren, is ultra schoon en daarnaast biologisch afbreekbaar. Het chemisch transformatie proces achter deze brandstof staat bekend als Fischer-Tropsch. Ruim 35 jaar is er intensief onderzoek gedaan naar de technologie en productie van deze synthetische dieselbrandstof. Naast GTL zijn er ook nog andere synthetische brandstoffen, waaronder BTL (Biomass to Liquid) en CTL (Coal to Liquid) met vergelijkbare eigenschappen.

 

Wat zijn precies de voordelen van GTL?

 

Ten eerste is de uitstoot van (onverzadigde) koolwaterstoffen, zwavel-, stikstofoxiden en fijnstof, in tegenstelling tot conventionele diesel, minimaal. Ook is het gebruik van GTL bevorderlijk voor de volksgezondheid. Zo is GTL bijvoorbeeld al vele malen schoner dan de meest schone conventionele dieselbrandstof MK1. Dit maak GTL uitermate geschikt voor dicht bevolkte gebieden. Kijken we naar de technische aspecten dan kan GTL probleemloos, en zonder enige aanpassing, worden toegepast in bestaande binnenvaart schepen met hun vaak oude zware dieselmotoren. Tot slot, en niet geheel onbelangrijk, zorgt deze synthetische (vloeibare) dieselbrandstof voor een stuk minder rook en stank en in veel gevallen ook voor minder lawaai.

 

GTL versus LNG

 

Net als GTL zorgt LNG voor een veel lagere uitstoot van schadelijke stoffen als koolstofdioxide (CO2), zwavel- en stikstofoxiden (SOx en NOx), fijnstof (PM), stoffen die de ozonlaag aantasten (ODS), roet (Black Carbon) en vluchtige organische stoffen (VOS).

 

Voor LNG wordt verwacht dat de meerinvestering voor het gebruik en de distributie van LNG snel kan worden terugverdiend. De reden hiervoor is, dat LNG goedkoper zal moeten worden dan diesel doordat de wereldvoorraad vele malen groter is dan olie, zo voorspelt men.

 

Wereldwijd zijn er grote gasvoorraden om de GTL-methode toe te passen en kan GTL gewoon via het bestaande distributienetwerk door bijvoorbeeld Shell en Chevron worden geleverd. Zo zal voor deze synthetische brandstof er direct een afzetmarkt zijn, wat financiering voor een reder of scheepseigenaar een stuk eenvoudiger maakt dan bij LNG.

 

Wat wordt uw schone brandstof strategie?

 

Een vraag die bij veel rederijen steeds meer een rol gaat spelen, is: blijf ik varen op zware stookolie, dieselolie of marine diesel, of stap ik over op Liquefied Natural Gas (LNG), bio-LNG, biodiesel of GTL, een synthetische dieselbrandstof? Berger Maritiem volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet, en kan u dan ook als geen ander adviseren bij de wijze waarop u aan de (nieuwe) emissie wet- en regeling kan voldoen en hoe u hier het beste op zou kunnen inspelen.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.