Nieuwe subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

Door: Jeroen Berger, 22 maart 2016

Het subsidieprogramma ‘Innovaties Duurzame Binnenvaart (IDB)’ krijgt een vervolg. Melanie Schultz van Haegen, sinds 14 oktober 2010 minister van Infrastructuur en Milieu, stelt voor 2016 en 2017 opnieuw subsidie beschikbaar (200.000 euro per jaar). Het doel van deze subsidieregeling is om een bijdrage te leveren aan het reduceren van de uitstoot (emissie) van CO2, NOx, PM en/of methaanslib bij de voortstuwing van binnenschepen.

 

Wat zijn subsidiabele projecten voor deze subsidieregeling?

 

Voor de stimulering van innovatie, gericht op het verduurzamen van de binnenvaartsector, kunt u als binnenvaartondernemer in aanmerking komen voor subsidie via het subsidieprogramma ‘Innovaties Duurzame Binnenvaart (IDB)’ indien het innovatieve, duurzame binnenvaart project aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voorbeelden van subsidiabele projecten zijn: het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement.

 

Subsidiemaximum en subsidiabele kosten voor subsidieprogramma

 

Ik gaf het al aan in de inleiding van mijn blog: voor de jaren 2016 en 2017 is het subsidieplafond op 200.000 euro vastgesteld. Maar hoeveel subsidie is dat dan per project? Vastgesteld is, dat een binnenvaartondernemer maximaal 125.000 euro aan subsidie kan ontvangen voor zijn of haar innovatieve, duurzame binnenvaart project.

 

De hoogte van het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de begrote en onderbouwde kosten. Vanaf wanneer zijn uw kosten dan subsidiabel? De hoofdregel is, dat het moet gaan om kosten die u als binnenvaartondernemer moet maken om uw innovatieve, duurzame binnenvaart project of investering uit te kunnen voeren.

 

Anders gezegd moeten de kosten direct verbonden zijn met de activiteit waar u subsidie voor krijgt, om subsidiabel te zijn. In dit geval dient uw project een bijdrage te leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2, NOx, PM en/of methaanslib bij de voortstuwing van uw binnenschip. Aangegeven is, dat bijvoorbeeld studiekosten voor haalbaarheidsprojecten gericht op industrieel onderzoek en haalbaarheidsprojecten gericht op experimentele ontwikkeling met het subsidieprogramma voor de binnenvaart tot 50% kunnen worden gesubsidieerd.

 

Wie is de uitvoeringsinstantie voor deze nieuwe subsidieregeling?

 

Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart van de Stichting Projecten Binnenvaart te Rotterdam treedt op als uitvoeringsinstantie voor het subsidieprogramma ‘Innovaties Duurzame Binnenvaart (IDB)’. Zij zullen de innovatieve, duurzame binnenvaart projecten beoordelen om te bepalen wie in aanmerking komt voor deze subsidieregeling.

 

Hoe en tot wanneer kan ik een aanvraag voor subsidie indienen?

 

Met behulp van een aanvraagformulier, opgesteld door het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) en Stichting Projecten Binnenvaart (SPB), kunt u uw aanvraag indienen voor de subsidieregeling ‘Innovaties Duurzame Binnenvaart (IDB)’ voor de jaren 2016 en 2017. Het aanvraagformulier kunt u vinden in bijlage 1 (pagina 6) van de officiële subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart, nummer: IENM/BSK-2016/26791, welke hieronder in PDF-formaat te downloaden is.

 

 

Download subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

 

 

Belangrijk om te weten is, dat de aanvraag voor de subsidieregeling ‘Innovaties Duurzame Binnenvaart (IDB)’ voor 2016 uiterlijk voor 1 juni 2016 moet worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart van de Stichting Projecten Binnenvaart te Rotterdam. Voor 2017 geldt, dat de aanvraag voor subsidie van een innovatief, duurzaam binnenvaart project uiterlijk voor 1 maart 2017 ingeleverd dient te zijn.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.