Advies

De tijd van vrijblijvendheid en het uitstellen van duurzame keuzes loopt op z’n eind. Door strengere regelgeving en hardere eisen van verladers wordt u als scheepseigenaar of reder steeds meer gedwongen om uw bedrijfsvoering binnen afzienbare tijd te gaan verduurzamen. Wij begrijpen als geen ander dat het selecteren van de juiste duurzame oplossing voor uw schip een tijdrovende en uitdagende klus is. Bij Berger Maritiem bent u aan het juiste adres als het aankomt op advies voor het maken van de juiste duurzame beslissing.

 

Het kiezen van de juiste duurzame oplossing

 

Het kiezen van de juiste duurzame oplossing voor uw type schip vergt maatwerk. Wij weten als geen ander dat binnen de maritieme sector de regel ‘One size fits all’ niet van toepassing is. Of het nu gaat om uw binnenvaartschip, tanker, passagiersschip, multipurpose-schip, marineschip, visserijschip, baggerschip, werkschip, schip ten dienste van de scheepvaart, mega jacht of offshore schip, elk schip is anders en behoeft een eigen duurzame aanpak. Een aanpak die vaak gericht is op de volgende vier terreinen: energie-efficiëntie, efficiënte voortstuwing, emissiereductie en scheepsrecycling.

 

Advies op gebied van energie-efficiëntie

 

Niet alleen gelden er vanaf 1 januari 2013 nieuwe regels voor de energie-efficiëntie voor schepen groter dan 400 GT, voor steeds meer organisaties in de maritieme sector staat het energie-efficiënter maken van hun schip of scheepsvloot hoog of hoger op de agenda.

 

Wij adviseren u als reder of scheepseigenaar graag bij het optimaliseren van uw bestaande of nieuw te ontwerpen schip. Zo kunnen wij u niet alleen helpen en begeleiden bij het opstellen van uw Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), ook hebben wij verschillende scheepsprestatie-optimalisatietools als de Energie Audit en Prestatie Simulator in portefeuille die de energie-efficiënte aan boord van uw schip flink zouden kunnen verbeteren.

 

Een techniek die wij graag onder uw aandacht brengen is warmteterugwinning. De restwarmtegenerator kan hierbij de warmte, die normaal via de uitlaatgassen en het koelwater van uw scheepsverbrandingsmotoren verloren gaat, deels terugwinnen. De restwarmtegenerator kan deze warmte omzetten in mechanische of elektrische energie.

 

 

Bekijk de producten op gebied van energie-efficiëntie

 

 

Advies op gebied van efficiënte voortstuwing

 

Berger Maritiem is specialist in het optimaliseren van uw voortstuwing. Ons voortstuwingsadvies brengt u op een voorsprong. Wij werken op basis van een grondige optimalisatiescan die minimaal zal bestaan uit een analyse van het bedrijfsprofiel, het scheepsontwerp, de voortstuwingssystemen, de energiesystemen en alle andere geïntegreerde systemen. Onze aanpak stelt ons in staat om voor u de meest efficiënte en effectieve componenten voor de voortstuwing en energiesystemen te kunnen selecteren, die nu of in de nabije toekomst beschikbaar zullen zijn.

 

Met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) rekentechnieken kunnen wij de hydrodynamische prestatie van uw schip nauwkeurig analyseren om te komen tot het meest optimale (voortstuwings)concept, behorend bij uw specifieke vaarprofiel, bedrijfsprofiel en budget.

 

 

Bekijk de producten op gebied van efficiënte voortstuwing

 

 

Advies op gebied van emissiereductie

 

De regelgeving om het zeemilieu te beschermen doorloopt al jarenlang een geleidelijk proces van aanscherping. Het IMO-verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee (MARPOL) is hierin de internationale koepel voor vrijwel alle maritieme milieuzorg. Ook worden de emissienormen voor de binnenvaart steeds verder aangescherpt om het milieu te sparen en de concurrentie met het wegvervoer voor te blijven. Berger Maritiem kan u adviseren bij de wijze waarop u aan de huidige en toekomstige emissie wet- en regelgeving kan voldoen en hoe u hier het beste op zou kunnen inspelen.

 

Wij kunnen u onder andere adviseren op gebied van Ballast Water Treatment Systems, scrubber technologie, SCR katalysatoren en roetfilters.

 

 

Bekijk de producten op gebied van emissiereductie

 

 

Advies op gebied van scheepsrecycling

 

Op 30 december 2013 is de EU-verordening nr. 1257/2013 wat betreft scheepsrecycling aangenomen. Dat het ontmantelen van schepen in de nabije toekomst op een voor mens en milieu verantwoorde wijze plaatsvindt, is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. De Scheeps Recycling Verordening zal scheepseigenaren en reders in de toekomst gaan dwingen om een up-to-date inventarisatie te hebben van gevaarlijke stoffen aan boord van het schip. In het Engels hebben wij het hier over de zogenaamde Inventory of Hazardous Materials (IHM).

 

Samen met de hulp van de door ons geselecteerde en gecertificeerde IHM-specialisten kunnen wij uw organisatie vakkundig adviseren en begeleiden bij de verkrijgbaarheid van het 'geschikt voor recycling'-certificaat (IHM-certificaat), voorheen het ‘Groene Paspoort’ genoemd.

 

 

Bekijk de producten op gebied van scheepsrecycling

 

 

Advies voor verkrijgen Green Award binnenvaart

 

Is uw doel het bereiken van een Green Award voor uw bestaande of nieuw te ontwerpen binnenvaartschip? Wij verdiepen ons in uw huidige situatie, stellen een actieplan op (met daarin alle praktische opties) en voeren tezamen met u een haalbaarheidsonderzoek uit.

 

 

Lees meer over het Green Award voor de binnenvaart

 

 

Subsidies en vormen van financiering

 

Ook zijn wij actief op gebied van subsidie en financiering. Zo hebben wij de juiste kennis in huis om voor u een goede inventarisatie te maken. Hierbij voorzien wij u graag van een deskundig advies vanuit een praktijkgerichte benadering. Lees meer over subsidie en financiering op onze blogpagina.

 

Over Berger Maritiem | Neem contact op