IMO besluit mondiale 0,5% zwaveleis per 2020

Door: Jeroen Berger, 27 oktober 2016

De veelbesproken mondiale 0,5% zwaveleis gaat in per 2020, zo heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) op 27 oktober 2016 besloten. Tijdens de 70e vergadering van de Commissie voor de bescherming van het maritieme milieu (MEPC 70) van de IMO is dit besluit genomen. Of de mondiale zwavelrichtlijn van 0,5 procent zou worden ingevoerd per 2020 of 2025 was mede afhankelijk van een evaluatie uitgevoerd door CE Delft waarbij is gekeken naar de beschikbaarheid van laagzwavelige brandstof. CE Delft had daarin geconcludeerd dat er genoeg brandstof beschikbaar zou zijn voor 2020.

 

Wat zijn de gevolgen van de mondiale 0,5% zwaveleis?

 

Voor veel reders en scheepseigenaren die varen met zeeschepen van 400 GT (gross tonnage) of meer zal de mondiale zwaveleis van 0,5% een grote impact hebben op de bedrijfsvoering. De mondiale 0,5% zwavelrichtlijn zal namelijk moeten gaan leiden tot het maken van keuzes. Keuzes die gemaakt moeten gaan worden binnen nu (eind 2016) en iets meer dan 3 jaar. Stap ik over op Marine Gas Oil (MGO), kies ik voor een alternatieve brandstof als LNG of blijf ik varen op HFO met gebruik van scrubber technologie?

 

Laagzwavelige brandstoffen beschikbaar dankzij SECA’s

 

Mede als gevolg van de in 2015 opgelegde 0,1% zwaveleis voor de zeevaart in de Sulphur Emission Control Areas (SECA’s), te weten het Engelse kanaal, de Baltische Zee, de Noordzee en de oost- en westkust van de Verenigde Staten (VS), zijn er meer laagzwavelige brandstoffen beschikbaar gekomen. Zo worden er de zogenoemde ‘ECA-fuels’ geproduceerd en is er steeds meer laagzwavelige stookolie (ULFSO) beschikbaar. Als het echter op prijs aankomt, blijven laagzwavelige brandstoffen als Marine Gas Oil (MGO) tot nu toe een flink stuk duurder dan de zware stookolie (HFO).

 

Is LNG een goed duurzaam alternatief?

 

In de scheepvaart is LNG, vanwege het gebrek aan bunkerstations wereldwijd, op dit moment alleen toepasbaar in ‘short sea’ en binnenvaart. Met de invoering van de mondiale 0,5% zwaveleis in 2020 zal LNG naar verwachting ook in meerdere sectoren toepasbaar worden. “LNG heeft een groot potentieel en kan een belangrijke schakel zijn in de verduurzaming van de transportsector”, aldus Rabobank.

 

HFO met gebruik van scrubber technologie

 

Als derde en laatste optie bespreek ik het gebruik van scrubber technologie in combinatie met de zware stookolie (HFO) als oplossing om te voldoen aan de mondiale 0,5% zwaveleis die per 2020 van kracht wordt. Dit is de meest kosteneffectieve oplossing voor de middellange termijn, omdat men gewoon gebruik kan blijven maken van de goedkope zware stookolie (HFO) en van de betrouwbaar gebleken traditionele scheepsdieselmotoren.

 

Wat wordt uw schone brandstof strategie?

 

Echter welke duurzame oplossing voor u als reder of scheepseigenaar nu economisch gezien het meest rendabel is, hangt af van vele factoren. Iets wat wij van Berger Maritiem maar al te goed begrijpen, en waar wij u uiteraard graag bij zouden willen helpen en adviseren.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.