IMO Tier III emissie-eisen voor NECA-gebieden

Door: Jeroen Berger, 2 augustus, 2017 

Op 1 januari 2016 gaat de IMO Tier III regelgeving in voor alle NECA-gebieden, zo heeft de IMO besloten. De IMO Tier 3 emissie eis op gebied van stikstofoxiden (NOx) geldt voor alle schepen in een NECA langer dan 24 meter waarvan de kiel na 1 januari 2016 is gelegd, het motorvermogen meer dan 130 kW (177 pk) bedraagt en het totale volume van het schip groter is dan 500 Gross Tonnage (GT). De regelgeving geldt ook als er bij een retrofit project een motor wordt geplaatst groter dan 130 kW.

 

Om welke NECA-gebieden gaat het?

 

Onder een NECA (NOx Emission Control Area) valt op dit moment alleen de kust van Noord-Amerika en de Caribische eilanden die deel uitmaken van Amerika. Voor deze gebieden gaat de IMO Tier III regelgeving in per 1 januari 2016. Verder is door de IMO tijdens de 71e bijeenkomst (MEPC71) besloten dat er met ingang van 1 januari 2021 ook voor de Noordzee en de Oostzee een NOx Emission Control Area (NECA) van kracht zal zijn.

 

Wat zijn de IMO Tier III NOx-uitstootnormen precies?

 

De IMO Tier III NOx-uitstootnormen (herziening Annex VI) voor motoren op schepen gebouwd na 2016 of 2021, varend in een NOx Emission Control Area (NECA), zijn:

 

·         3.4 g/kWh bij minder dan 130 omwent. p/m;

·         9 · n(-0.2) g/kWh bij tussen 130 en 2000 omwent. p/m;

·         2.0 g/kWh bij meer dan 2000 omwent. p/m.

 

Dit is een aanscherping van 80% ten opzichte van IMO Tier 1. Buiten de NECA-gebieden geldt de IMO Tier 2 regelgeving. Zie voor meer informatie tabel 1 en figuur 1.

 

Tier

Ship construction date on or after

Total weighted cycle emission limit (g/kWh)

n = engine’s rated speed (rpm)

n < 130

n = 130 - 1999

n ≥ 2000

I

1 January 2000

17.0

45·n(-0.2)

e.g., 720 rpm – 12.1

9.8

II

1 January 2011

14.4

44·n(-0.23)

e.g., 720 rpm – 9.7

7.7

III

1 January 2016

3.4

9·n(-0.2)

e.g., 720 rpm – 2.4

2.0

 Tabel 1: IMO Tier 1, IMO Tier 2 en IMO Tier 3 uitstootnormen

 

Figuur 1: IMO Tier III emissie eisen ten opzichte van IMO Tier II en IMO Tier I.

 

Welke oplossingen zijn er voor handen om te voldoen aan IMO Tier III?

 

Om het gehalte stikstofoxiden (NOx) in de uitlaatgassen naar de gestelde IMO Tier III uitstootnorm te krijgen, zijn er twee kansrijke oplossingen voor reders en scheepseigenaren voor handen. Een gasmotor op LNG is hiervan het eerste voorbeeld. Een LNG-motor levert een reductie op van 80 tot 90% NOx, geeft nauwelijks uitstoot van fijnstof en vermindert de uitstoot van CO2 met 20 tot 25% ten opzichte van een scheepsdieselmotor.

 

De tweede optie is het toepassen van een SCR katalysator. Om met een MDO gestookte scheepsverbrandingsmotor namelijk te kunnen voldoen aan de NOx-eisen in IMO Tier III, moeten de rookgassen worden nabehandeld met een SCR katalysator. Deze selectieve katalytische reductie van uitlaatgassen zet dan stikstofoxide (NOx) om in het onschadelijke stikstof (N) en water en brengt de NOx-uitstoot naar de gestelde IMO Tier 3 eis.

 

Weet u niet welke oplossing voor uw bedrijfsvoering het meest rendabel is? Wij van Berger Maritiem adviseren u graag bij het maken van de juiste duurzame beslissing.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.