SCR katalysator

Bent u op zoek naar een SCR katalysator die voldoet aan de IMO Tier III en EU stage V emissiewaarden? Of het nu gaat om uw binnenvaartschip, tanker, passagiersschip, sleepboot, patrouillevaartuig, offshore schip of mega jacht, wij adviseren u graag bij het maken van de juiste keuze. Door gebruik te maken van een SCR katalysator op uw schip kunt u de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) aanzienlijk reduceren en voldoen aan toekomstige emissie wet- en regelgeving.

 

Wat is een SCR katalysator en hoe werkt het principe?

 

De uitstoot van schadelijke stoffen uit dieselmotoren (denk aan CO2, SOx, NOx, PM, ODS en Black Carbon) vormen een steeds groter probleem voor de natuur, het milieu en de menselijke gezondheid. Voor deze stoffen worden in sectoren als marine, zeevaart, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij en de mega jachtbouw daarom steeds strengere emissie-eisen gesteld.

 

Stel dat u de NOx uitstoot van de dieselmotor op uw schip wilt verminderen, dan kunt u deze met een speciaal daarvoor ontwikkelde katalysator reduceren. Deze katalysator vermengt hierbij additief ureum (in de markt beter bekend als Ad-Blue) met het uitlaatgas. Vervolgens worden ammoniak en stikstofoxiden in de katalysator omgezet in stikstofgas en water. Dit proces wordt ook wel het Selectieve Catalytische Reductie (SCR) genoemd. De zogenoemde SCR katalysator kan dankzij dit proces de NOx uitstoot van de motor reduceren tot 90%.

 

Door het toepassen van een SCR katalysator op relatief grote dieselmotoren werkt de motor vaak met een hogere verbrandingstemperatuur. Hierdoor reduceert u met een SCR katalysator niet alleen de NOx uitstoot van uw dieselmotor op uw schip, maar kan, in sommige gevallen, ook het rendement van de dieselmotor worden verhoogd en het brandstofverbruik worden verlaagd.

 

 

Lees meer over de SCR katalysator van Fischer Abgastechnik

 

 

Wet- en regelgeving

 

Op gebied van emissie wet- en regelgeving, gebeurt er een hoop. Richten wij ons op de Europese binnenvaart, dan moeten vanaf 1 januari 2019 nieuw aangeschafte motoren voor binnenvaartschepen voldoen aan de Europese emissierichtlijn Non-Road Mobile Machinery (NRMM) Stage V. Motoren die al in de vaart zijn, behoeven geen aanpassing. Wij denken dat met de invoering van de nieuwe emissiewaarden men in de Europese binnenvaart niet meer om de toepassing van een SCR katalysator en roetfilter heen kan.

 

Met betrekking tot de zeevaart heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) besloten om op 1 januari 2016 de IMO Tier III emissie-eis op gebied van stikstofoxiden (NOx) in te laten gaan voor alle NECA-gebieden. Met ingang van 1 januari 2021 zal er ook voor de Noordzee een NECA (NOx Emission Control Area) van kracht zijn. Om het gehalte stikstofoxiden (NOx) in de uitlaatgassen naar de gestelde IMO Tier III uitstootnorm te krijgen, zijn er twee kansrijke oplossingen voor handen: een gasmotor op LNG of de rookgassen nabehandelen met een SCR katalysator.

 

 

Lees meer over EU Stage V | Lees meer over IMO Tier III

 

 

Green Award binnenvaart

 

Bent u in het bezit van één of meerdere binnenvaartschepen? Dan informeren wij u graag over het volgende. Per 1 januari 2011 bestaat er een zogenaamd Green Award voor binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen. Het doel van het Green Award is om binnenvaartondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun binnenvaartschip milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen. Naast een verbetering van het imago kan een milieuvriendelijk binnenvaartschip in veel gevallen zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving, een korting op havengeld en een extra financiële bijdrage bij uw bank.

 

Het Green Award voor de binnenvaart werkt volgens een puntensysteem. Met het installeren van een SCR katalysator in combinatie met een roetfilter kunt u al snel veel punten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor een Green Award voor uw binnenvaartschip. Dat bewijst onder andere een kraanschip uit 1965 (zie de Green Award kraanschip business case voor meer informatie).

 

 

Lees meer over het Green Award voor de binnenvaart

 

 

Financiering en subsidie

 

Naast de hulp die wij u kunnen bieden bij het vinden en selecteren van een efficiënte SCR katalysator voor uw type schip, kunnen wij u ook ondersteunen bij uw onderzoek naar de mogelijke verkrijgbaarheid van subsidies en vormen van financiering.

 

Indien u investeert in een SCR katalysator dan kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de investeringsregelingen MIA en Vamil. Doordat de SCR katalysator op de Milieulijst van 2018 staat, kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren. Zo kunt u met de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) van een investeringsaftrek profiteren die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag en kunt u met de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 75 procent van de investeringskosten afschrijven.

 

 

Lees meer over de MIA en Vamil voor uw SCR katalysator

 

 

Compleet en brandstofbesparend uitlaatgassensysteem

 

Samen met onze partner Fischer Abgastechnik gaan wij verder waar een SCR katalysator specialist ophoudt. Zo denken wij in complete en brandstofbesparende uitlaatgassensystemen voor de marine, zeevaart, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij en de mega jachtbouw. Zo kunt u bij ons terecht voor een gedegen advies om geluid en trillingen binnen de gestelde normen te houden en om de emissie van de uitlaatgassen te reduceren.

 

Door een optimale afstemming en integratie van de SCR katalysator met een roetfilter, uitlaatgeluiddemper, vonkenvanger, ophangelementen, rookgassenkoeler en Orcan Energy’s efficiency PACK (restwarmtegenerator), kunnen wij u een stil (45 dB(A)), schoon (IMO Tier III en EU Stage V ready) en brandstofbesparend (6-9%) uitlaatgassensysteem adviseren op basis van uw wensen en eisen.

 

Service

 

Met de service van Berger Maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. Door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw SCR katalysator, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen.

 

 

Wij helpen u graag verder

 

Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases.

 

Over Berger Maritiem | Neem contact op