SCR-katalysator

In de Green Deal voor de binnenvaart en zeevaart zijn er afspraken gemaakt over schadelijke milieuemissies naar de lucht. Voor het verduurzamen van de maritieme sector moet onder andere de uitstoot van stikstof (NOx) worden teruggebracht. Maar niet alleen vanwege deze deal wordt het belangrijk om op zoek te gaan naar oplossingen om de NOx-uitstoot te reduceren. Wij zien dat steeds meer havens, verladers, bevrachters en aanbesteders schonere schepen gaan eisen om het werk te mogen doen.

 

Meten aan de pijp voor de binnenvaart

 

Dankzij het labelsysteem voor de binnenvaart kunt u met een SCR-katalysator nu ook de erkenning krijgen met ‘oude’ niet-genormeerde motoren (pre-CCR), CCR1- en CCR2-motoren. Hierdoor hoeft u dus niet meer alleen te denken aan het plaatsen van nieuwe Stage V-gecertificeerde motoren om mee te kunnen met de tijd, maar kunt u nu ook – door de uitstoot te meten in de praktijk – beloond worden door havens, verladers en banken.

 

In het geval dat u dan met uw niet-gecertificeerde Stage V-motoren de Stage V-emissiegrenswaarden wilt behalen, dan dient u naast een SCR-katalysator ook in veel gevallen een roetfilter te plaatsen. Dit is dan nodig om de uitstoot van fijnstof (PM) en het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN) naar Stage V-niveau te brengen.

 

 

Lees meer over het Binnenvaart Emissie Prestatie label

 

 

SCR-katalysator en roetfilter voor de binnenvaart

 

Samen met onze Duitse partner Fischer Abgastechnik hebben wij ons gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van compacte SCR-katalysatoren en roetfilters voor bestaande binnenvaartschepen. Hierbij ligt de focus op de bestaande, vaak oude schepen, met niet-genormeerde (pre-CCR), CCR-1 of CCR-2 motoren aan boord, in een machinekamer met vaak beperkte ruimte voor het plaatsen van uitlaatgasnabehandelingssystemen.

 

Daarbij kunnen we de emissies van stikstof (NOx), fijnstof (PM) en het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN) in bepaalde gevallen zelfs verder reduceren dan de Europese Stage V-emissiegrenswaarden. De Stage V-ready SCR-katalysatoren en roetfilters, geschikt voor motorvermogens van 19 tot 10.000 kW, zijn bij onze partner in eigen huis bedacht en worden op maat gemaakt met als uitgangspunt ze passend te krijgen in uw machinekamer.

 

SCR-katalysator en roetfilter voor de zeevaart

 

Voor het reduceren van de door de zeevaart veroorzaakte uitstoot van stikstof (NOx), zijn per 1 januari 2016 de IMO Tier III-emissie-eisen ingegaan voor de NOx Emission Control Aereas (NECA). Naast de kust van Noord-Amerika en de Caribische eilanden zijn sinds 1 januari 2021 ook de Noordzee en Oostzee aangemerkt als één van de NECA-gebieden.

 

Hoewel deze emissie-eisen alleen betrekking hebben op het verlagen van de stikstofuitstoot en niet op het verlagen van de uitstoot van fijnstof, zien wij dat steeds meer reders in de zeevaart ook besluiten de fijnstofuitstoot te reduceren naar Stage V-niveau. Vooral in de aannemerij zien wij dat er steeds meer strengere milieueisen aan zeeschepen worden gesteld, dan volgens de wet als noodzakelijk wordt geacht.

 

Naast de binnenvaart en zeevaart zijn wij ook actief in sectoren als de kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw.

 

Enkele voorbeelden uit de praktijk

 

Eén van onze green retrofit-projecten is het kraanschip Empressa uit 1964. Met onder andere het plaatsen van een SCR-katalysator en roetfilter op dit schip, is het familiebedrijf A.J. van Vliet & Zn. verzekerd van een meerjarig contract met het Havenbedrijf Rotterdam, hebben zij een Green Award in ontvangst mogen nemen en lopen zij voorop in duurzaam ondernemen. 

 

Om ook nog een voorbeeld te geven van een nieuwbouwproject, is in oktober 2019 het beunschip Philipskercke II van familie Faasse in de vaart gekomen. Door met name de duurzame oplossingen die zijn toegepast, is dit binnenvaartschip met recht een technisch hoogstandje te noemen. Zo hebben zij er onder andere voor gekozen om de motoren uit te rusten met SCR-katalysatoren. Hiermee wordt er direct ingespeeld op de actuele stikstofproblematiek.

 

Green Award binnenvaart

 

Per 1 januari 2011 bestaat er een zogenaamd Green Award voor binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen. Het doel van dit award is om binnenvaartondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun binnenvaartschip milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen. Naast een verbetering van het imago kan een Green Award voor uw binnenvaartschip onder andere zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving, een korting op havengeld en een gunstige financiering bij uw bank.

 

Het Green Award werkt volgens een puntensysteem. Met het installeren van een SCR-katalysator in combinatie met een roetfilter kunt u al snel veel punten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor een Green Award.

 

 

Lees meer over het Green Award voor de binnenvaart

 

 

Financiering en subsidie

 

Naast de hulp die wij u kunnen bieden bij het vinden en selecteren van de juiste SCR-katalysator en roetfilter voor uw type schip, kunnen wij u ook ondersteunen bij uw onderzoek naar de mogelijke verkrijgbaarheid van subsidies en vormen van financiering.

 

Zo kunt u zich aanmelden voor de Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (indien nog beschikbaar). Deze regeling is speciaal bedoeld voor ondernemers met bestaande binnenvaartschepen met bestaande motoren aan boord. De subsidie bedraagt 40% van de investeringskosten voor de aanschaf en installatie van een SCR-katalysator. Voor kleine en middelgrote ondernemingen kan dit worden verhoogd naar 50 tot 60 procent. Per aanvraag is 200.000 euro het maximaal uit te keren bedrag.

 

Verder kunt u voor zowel een NOₓ-reductiesysteem (SCR-katalysator) als een roetfilter in aanmerking komen voor de investeringsregelingen MIA en Vamil. Doordat beide bedrijfsmiddelen op de Milieulijst van 2022 staan, kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren. Zo kunt u met de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. En kunt u met de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) tot 75% van de investeringskosten afschrijven.

 

CO2-reductie

 

Mede als gevolg van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens wordt het reduceren van de CO2-uitstoot voor uw schip of vloot steeds belangrijker. De efficiency PACK (restwarmtegenerator) van onze Duitse partner Orcan Energy kan hierin een serieuze bijdrage leveren. Deze installatie is gebaseerd op het organische rankinecyclus (ORC)-principe en kan de restwarmte uit de uitlaatgassen, het koelwater, reststoom of thermische olie omzetten in elektrische of mechanische energie. Hiermee kunt u onder andere de CO2-voetafdruk van uw schip significant omlaag brengen.

 

Samen met onze partner Fischer Abgastechnik vindt er een optimale afstemming en integratie plaats van de SCR-katalysator, het roetfilter, uitlaatgeluiddemper, vonkenvanger, ophangelementen, rookgassenkoeler en de efficiency PACK.

 

Service

 

Met de service van Berger Maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. Door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde servicespecialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw uitlaatgasnabehandelingssystemen, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen.

 

 

Expertise

 

Het delen van kennis is voor ons niet alleen een manier om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw persoonlijke visie op dit en andere thema’s. Ook de feedback die wij hierop krijgen, zorgt ervoor dat wij steeds slimmere en meer geschikte duurzame oplossingen kunnen bieden. Bekijk onze blogpagina om meer kennis op te doen en lees onze business cases voor praktijkvoorbeelden.

 

Over Berger Maritiem | Contact opnemen