Inventory of Hazardous Materials (IHM) bijhouden

Het bijhouden van een inventaris van gevaarlijke materialen (de in het Engels genoemde Inventory of Hazardous Materials, afgekort tot IHM) is een belangrijke vereiste wat in de in 2013 aangenomen Scheeps Recycling Verordening (nr. 1257/2013 ) van de Europese Unie (EU) is vastgelegd. Zo dient de inventaris van gevaarlijke materialen (IHM) bijgehouden te worden gedurende de hele levenscyclus van het schip.

 

Wet- en regelgeving op het gebied van scheepsrecycling

 

De in 2013 aangenomen Scheeps Recycling Verordening (nr. 1257/2013) van de Europese Unie (EU) zal scheepseigenaren en rederijen met schepen van 500 GT of meer, die met hun schip een vlag van een lidstaat van de EU voeren, verplicht gaan stellen om een up-to-date inventaris van gevaarlijke materialen te hebben, gedurende de hele levenscyclus van het schip. In het Engels wordt dit ook wel een Inventory of Hazardous Materials (IHM) genoemd.

 

In deze verordening is verder opgenomen dat een schip in de nabije toekomst uitsluitend mag worden ontmanteld bij een scheepsrecyclinginrichting die op de Europese lijst van goedgekeurde inrichtingen staat vermeld. Ook dient een scheepseigenaar voorafgaand aan de recycling van het schip in het bezit te zijn van een 'geschikt voor recycling'-certificaat.

 

Voor Europese nieuwbouwschepen gaat de Scheeps Recycling Verordening op zijn laatst in per 31 december 2018 en geldt deze vanaf 31 december 2020 ook voor Europese bestaande schepen en schepen die de vlag van een derde land voeren en een haven of ankerplaats aandoen van een EU-lidstaat. Zie ook figuur 1.

 

Figuur 1: tijdlijn wanneer de EU wet- en regelgeving op gebied van IHM ingaat

 

Wat houdt een Inventory of Hazardous Materials (IHM) precies in?

 

Onder gevaarlijk materiaal wordt elk materiaal of elke substantie bedoeld, die mogelijk gevaarlijk kan zijn voor de menselijke gezondheid en/of het milieu. Met betrekking tot de Inventory of Hazardous Materials (IHM) zijn er in de Scheeps Recycling Verordening van de Europese Unie (EU), regels opgesteld voor nieuwe en bestaande schepen van 500 GT en meer.

 

Voorbeelden van gevaarlijke materialen die geïnventariseerd moeten worden, zijn: asbest, ozonafbrekende stoffen, PCB’s, PFOS’s, aangroeiwerende verbindingen en verfsystemen, cadmium en cadmiumverbindingen, zeswaardig chroom en zeswaardigchroomverbindingen, lood en loodverbindingen, kwik en kwikverbindingen, PBB’s, PBDE’s, polychloornaftalenen (meer dan drie chlooratomen), radioactieve stoffen, bepaalde gechloreerde paraffinen met een korte keten (alkanen, C10-C13, chloor) en een broomhoudende brandvertrager (HBCDD).

 

Wat zouden wij voor u kunnen betekenen?

 

Een Inventory of Hazardous Materials (IHM) dient te worden bijgehouden gedurende de hele levenscyclus van het schip. Indien er binnen uw maritieme organisatie onvoldoende kennis en expertise op het gebied van de inventaris van gevaarlijke materialen aanwezig is, dan zou het in eigen huis bijhouden van de IHM kunnen leiden tot het vinden van ongedocumenteerde gevaarlijke materialen door de havenstaatcontroles.

 

Wanneer u het bijhouden van de inventaris van gevaarlijke materialen aan ons uitbesteedt, dan hoeft u niet langer meer na te denken over de IHM aan boord van uw schip. Alle door DNV GL op persoon gecertificeerde HazMat Experts zorgen ervoor dat de documentatie op het gebied van IHM te allen tijde up-to-date is.

 

De IHM onderhoud service werkt vrij eenvoudig. Zo hoeft u uw bemanning bijvoorbeeld niet te trainen om het te kunnen gebruiken. Indien u door de havenstaatcontroles wordt gevraagd om het bijgehouden IHM en asbestvrije rapport te laten zien, dan kunt u deze snel en eenvoudig downloaden vanaf het internetplatform (zie figuur 1). Dit kunt u doen aan boord van uw schip of bij u op kantoor op elk gewenst moment.

 

Figuur 1: dashboard van internetplatform voor downloaden up-to-date IHM documentatie

 

Business case

                   

Een Noorse rederij met een vloot van in totaal 55 offshore support schepen is met de Inventory of Hazardous Materials (IHM) service voorbereid op toekomstige milieueisen. Hiermee kan de rederij voldoen aan de DNV GL Clean Design notatie. Deze milieuklasse stelt het hebben van een continu bijgewerkte inventaris van gevaarlijke materialen (IHM) verplicht aan boord van de vaartuigen.

 

 

Bekijk de IHM offshore support schip business case

 

 

Onze rol houdt niet op bij een Inventory of Hazardous Materials (IHM)

 

Een inventaris van gevaarlijke materialen kan ertoe leiden dat er materialen of substanties aan boord van het schip worden aangetroffen waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Wat nu? Berger Maritiem kan u ontzorgen van A tot Z. Wij spreken de maritieme taal en kunnen u van een Inventory of Hazardous Materials (IHM) tot en met een eventuele verwijdering van gevaarlijke materialen begeleiden en adviseren.

 

Wij helpen u graag verder

 

Veel rederijen en scheepseigenaren zijn nog niet bekend met de verwachte wet- en regelgeving op gebied van verantwoorde scheepsrecycling. Tijdig hierop inspelen is voor u als reder of scheepseigenaar van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases.

 

Over Berger Maritiem | Neem contact op