Zijn de negatieve gevolgen van ballastwater te voorkomen?

Door: Jeroen Berger, 19 september 2014 (laatst geüpdatet: 10 augustus 2017)

Alleen al in Rotterdam meert iedere zeven minuten een schip aan of af. Deze schepen hebben allemaal ballastwater ingenomen of geloosd. Zo wordt iedere twee weken onopgemerkt de gehele havencapaciteit van Rotterdam vervangen door ballastwater. En in dat water zit van alles wat hier niet thuishoort. De zogenaamde exoten, de niet-inheemse diersoorten, worden met ballastwater uit schepen geloosd en kunnen leiden tot grote lokale verstoringen van ons ecosysteem.

 

Hoewel ballastwater zorgt voor stabiliteit en evenwicht van het schip en ervoor zorgt dat de scheepsschroef onder water blijft, zijn de verplaatsingen van schadelijke aquatische exoten één van de grootste bedreigingen voor de mariene biodiversiteit van oceanen. Berger Maritiem is op onderzoek uitgegaan hoe de invloed van ballastwater kan worden geminimaliseerd.

 

Wat is ballastwater precies en wat zijn de gevolgen?

 

Met ballastwater wisselen schepen, vaak per ongeluk, als een soort varend aquarium leven uit tussen de verschillende werelddelen. De impact van ballastwater is niet alleen merkbaar op ecologisch en economisch vlak, ook kan de verspreiding van bepaalde exoten in sommige gevallen een negatief effect hebben op de volksgezondheid. Zo kan al één wormpje in ballastwater leiden tot een verspreiding van de ziekte cholera.

 

Vergelijken wij de mariene bio-invasies met olievervuiling dan is olievervuiling zichtbaar, heeft deze vorm van vervuiling een grote media impact, initieert het politieke reacties en herstelt het milieu over het algemeen na verloop van tijd. Bio-invasies daar en tegen ontstaan onopgemerkt, blijven dat enige tijd en nemen de aantallen vaak in enorme mate toe.

 

Hoewel bio-invasies veelal onopgemerkt ontstaan zijn de gevolgen vaak onomkeerbaar schrijnend. De Chinese wolhandkrab is hier een goed voorbeeld van. Deze diersoort is oorspronkelijk afkomstig uit Azië en is nu doodgewoon aan de Nederlandse kust terug te vinden.

 

Deze exoot, die zowel langs de Nederlandse kust als in de brakke en zoete wateren van de Benelux voorkomt, vormt een grote bedreiging voor veel inheemse diersoorten. Zo zijn de Chinese wolhandkrabben bepaald niet kieskeurig en eten ze nagenoeg alles wat ze onderweg tegenkomen. Daarnaast zorgen hun grote scharen voor grote economische schade voor visnetten en fuiken en wordt door hun graafgedrag ook de stabiliteit van dijken op de proef gesteld.

 

Oplossingen voor handen

 

Omdat het dergelijke exoten vaak aan natuurlijke vijanden ontbreekt, kunnen zij de biodiversiteit in hun nieuwe leefomgeving ernstig verstoren. Een Ballast Water Treatment System (BWTS) kan bijdragen om de verspreiding van deze schadelijke aquatische exoten te voorkomen.

 

Inmiddels zijn er verschillende Ballast Water Treatment Systems op de markt gebracht om een oplossing te bieden rondom deze problematiek. Zo zijn er niet alleen zuiveringsinstallaties die werken met UV-verlichting, ook zijn er systemen die chloride uit zeewater omzetten in chloor en zijn er Ballastwaterbehandelingssystemen die gebruik maken van bepaalde chemicaliën. Daarnaast zijn er vele nabehandelingssystemen ontwikkeld. Dit soort systemen werken bijvoorbeeld met perazijnzuur, een oxidant die in water azijnzuur en waterstofperoxide oplevert.

 

Regelgeving

 

Het ballastwaterverdrag is geratificeerd en gaat in per 8 september 2017, zo heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) bevestigd. Echter, de datum waarop bestaande zeeschepen van 400 GT of meer aan de zogenaamde D2 standaard (de lozingseisen aan het ballastwater dat wordt ontballast) moeten voldoen is uitgesteld naar 8 september 2019. Dit is de nieuwe datum waarna deze schepen die hun IOPP (International Oil Pollution Prevention) certificaat moeten vernieuwen, moeten voldoen aan de D2 standaard. Om aan de D2 standaard te kunnen voldoen moet ballastwater aan boord worden behandeld of moet het worden afgegeven in de haven. 

 

Een IOPP certificaat moet elke vijf jaar worden vernieuwd. Dit houdt in dat alle bestaande schepen van 400 GT of meer tussen 8 september 2019 en 8 september 2024 aan de D2 standaard moeten voldoen. Nieuwbouwschepen die worden opgeleverd na 8 september 2017 moeten direct aan de D2 standaard voldoen. Voor zeeschepen onder de 400 GT is 8 juli 2024 de toepassingsdatum voor de D2 standaard.

 

De verwachting is, dat veel scheepseigenaren en reders zullen gaan kiezen voor het installeren van een Ballast Water Treatment System (BWTS) vanaf het moment dat zij aan de D2 standaard moeten voldoen. Berger Maritiem helpt u graag bij het vinden, selecteren, engineeren en installeren van het juiste Ballast Water Treatment System voor uw type schip.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.