Update Ballastwaterverdrag: behandeling ballastwater met 2 jaar uitgesteld

Door: Jeroen Berger, 14 september 2016 (laatst geüpdatet: 14 juli 2017)

Het ballastwaterverdrag is geratificeerd en gaat in per 8 september 2017, zo heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) bevestigd. Met de toetreding van Finland tot het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (BWM Conventie) is de inwerkingtreding van dit verdrag officieel in gang gezet.

 

Voor het van kracht kunnen worden van het ballastwaterverdrag moesten minimaal 30 lidstaten het verdrag ratificeren. Deze lidstaten moesten dan minimaal 35 procent van het tonnage in de mondiale koopvaardijvloot vertegenwoordigen. Met het toetreden van Finland is deze laatste mijlpaal nu bereikt, waarmee het ballastwaterverdrag geratificeerd is.

 

Wat houdt het ballastwaterverdrag concreet in?

 

Vanaf 8 september 2017 moeten zeeschepen van 400 GT of meer voldoen aan de D1 standaard. Dit houdt in dat schepen hun ballastwater gedurende de reis moeten wisselen, als er nog geen Ballast Water Treatment System (BWTS) geplaatst is. Echter, de datum waarop bestaande schepen aan de lozingseisen van de D2 standaard moeten voldoen is met twee jaar uitgesteld. 8 september 2019 is de nieuwe datum waarna deze schepen die hun IOPP certificaat moeten vernieuwen, moeten voldoen aan de D2 standaard. De D2 standaard stelt lozingseisen aan het ballastwater dat wordt ontballast.

 

Om aan deze eisen te kunnen voldoen moet ballastwater aan boord worden behandeld of moet het worden afgegeven in de haven. De verwachting is, dat veel schepen zullen gaan kiezen voor het installeren van een Ballast Water Treatment System (BWTS) vanaf het moment dat zij aan de D2 standaard moeten voldoen. Een IOPP certificaat moet elke vijf jaar worden vernieuwd. Dit houdt in dat alle bestaande schepen tussen 8 september 2019 en 8 september 2024 aan de D2 standaard moeten voldoen. Nieuwbouwschepen die worden opgeleverd na 8 september 2017 dienen direct aan de D2 standaard te moeten voldoen. Voor zeeschepen onder de 400 GT die ballastwater vervoeren, is de toepassingsdatum voor de D2 standaard 8 juli 2024.

 

Wat is ballastwater nu eigenlijk en wat is de impact hiervan?

 

Hoewel ballastwater zorgt voor stabiliteit en evenwicht van het zeeschip en ervoor zorgt dat de schroef onder water blijft, zijn de verplaatsingen van schadelijke aquatische exoten één van de grootste bedreigingen voor de mariene biodiversiteit van oceanen. Met ballastwater wisselen hierbij de zeeschepen, vaak per ongeluk, als een soort varend aquarium leven uit tussen de verschillende werelddelen.

 

De impact van ballastwater is niet alleen merkbaar op ecologisch en economisch vlak, ook kan de verspreiding van bepaalde exoten in sommige gevallen een negatief effect hebben op de volksgezondheid. Wist u als reder of scheepseigenaar bijvoorbeeld al dat één worpje in ballastwater kan leiden tot een verspreiding van de ziekte cholera?

 

 

Zijn de negatieve gevolgen van ballastwater te voorkomen?

 

 

Waarom een wereldwijd ballastwaterverdrag?

 

Om het probleem van verspreiding van schadelijke aquatische exoten internationaal aan te pakken heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor de controle en het beheer van ballastwater op 15 februari 2004 het Ballast Water Management Plan (BWMP), ook wel de Ballastwaterconventie (BWM Conventie) genoemd, aangenomen. Het doel van het Ballast Water Management Plan (BWMP) is om de opname van organismen gedurende het ballasten te verminderen, sediment als voedingsbodem en drager van organismen te verminderen en om verschillende ballastwatermanagementmethoden te beschrijven (denk aan het verversen van ballastwater op open diepzee om verspreiding te kunnen voorkomen).

 

Hoe zit het met de eisen voor wat betreft ballastwater in de Verenigde Staten?

 

De Verenigde Staten (VS) hebben hun eigen eisen voor wat betreft ballastwater. Deze komen niet overeen met de IMO eisen. De U.S. Coast Guard (USCG) benadrukt dat schepen die in Amerikaanse territoriale wateren varen ballastwater enkel mogen lozen als zij dit doen via een door de USCG goedgekeurd systeem, of wanneer er een alternate management system aan boord is, of wanneer ballastwater in de haven wordt afgegeven. Niet ontballasten is uiteraard ook een optie. Schepen die niet voldoen kunnen te maken krijgen met inspecties, vertragingen of handhaving.

 

Meer antwoorden op vragen omtrent het ballastwaterverdrag

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in een document vragen en antwoorden uiteengezet over diverse onderwerpen van de Ballast Water Management Conventie (BWMC). Dit document is geschreven in antwoord op vragen vanuit reders, scheepseigenaren en klassebureaus.

 

 

Download de veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de BWMC

 

 

Hoe kunt u voldoen aan het ballastwaterverdrag?

 

Wij van Berger Maritiem helpen u graag bij het vinden, selecteren, engineeren en installeren van het juiste Ballast Water Treatment System (BWTS) voor uw type schip.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.