Meten aan de pijp in Green Deal COBALD geen alternatief voor typegoedkeurig

Door: Jeroen Berger, 6 oktober 2019

Dankzij de Green Deal 'Continue Aan-Boord Analyse en Diagnose' (COBALD) was er voor de binnenvaart een proef gekomen met meten aan de pijp. Het doel was om te onderzoeken of het mogelijk was om tot betrouwbare en betaalbare meetinstrumenten en methoden te komen die de emissie van binnenvaartschepen kon meten en monitoren. Uiterlijk eind 2018 moest de proef met meten aan de pijp resulteren in een gedeelde visie over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de onderzochte meetsystemen. Inmiddels is het eindrapport Green Deal 'Continue Aan-Boord Analyse en Diagnose' (COBALD) gepubliceerd. Uit de proef is naar voren gekomen dat continue meten aan de pijp helaas geen vervanger kan zijn voor typegoedkeurig.

 

 

Eindrapport Green Deal COBALD meten aan de pijp

 

 

Belangrijke update: mogelijk nieuw alternatief voor bestaande motoren

 

De verwachting is, dat bestaande CCR-0, CCR-1 en CCR-2 gecertificeerde motoren met uitlaatgasnabehandeling straks min of meer kunnen worden gezien als gelijkwaardig aan EU Stage V-gecertificeerde motoren. In de Green Deal voor de binnenvaart is namelijk afgesproken dat er een labelsysteem komt voor binnenvaartschepen, die de emissieprestaties waardeert. Hiermee wordt er invulling gegeven aan het erkennen van aangepaste motoren die voldoen aan de EU Stage V-emissienorm. Bij het toekennen van dit label, is de in een praktijkmeting vastgestelde uitstoot leidend - dus niet de typegoedkeuring van de motor. Het labelsysteem wordt, zo is de verwachting, in het voorjaar van 2020 opgeleverd.

 

Meer over het labelsysteem kunt u lezen in mijn blog over de Green Deal voor de binnenvaart. Voor het officiële bericht kunt u ook de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens downloaden . Deze is op 11 juni 2019 ondertekend door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Eenmaal gedownload kunt u op pagina 9 bij artikel 4 alles over het labelsysteem terugvinden.

 

Om een praktijkvoorbeeld te geven, hebben Géke en Riemer Kingma ervoor gekozen om hun koppelverband Maranta-Maranta 2 uit te rusten met twee nieuwe EPA Tier IV final-gecertificeerde 3512E Caterpillar-motoren (dus niet EU Stage V-gecertificeerd). De SCR-katalysatoren die bij de Caterpillars zijn geleverd, zijn aangevuld met zelfreinigende roetfilters van onze partner Fischer Abgastechnik. Waar de SCR-katalysatoren de NOx-uitstoot van de motoren reduceren tot 90%, verminderen de roetfilters met passieve regeneratie de PM-uitstoot tot 99%. Daarmee behalen de motoren de nieuwe EU Stage V-emissiewaarden. Ga naar de business case voor meer informatie.

 

---- Hieronder kunt u de achtergrond teruglezen van de proef met meten aan de pijp ----

 

Wat wilde men nu precies meten aan de pijp?

 

Wettelijk gezien wilde men de waarden weten van CO, HC, NOx en de deeltjes-massa (PM mass) in g/kWh en PN in #/kWh. Het streven van de Green Deal COBALD was echter om te weten te komen hoeveel gram uitstoot er is per ton per kilometer. Binnen de Green Deal COBALD wilden partijen niet alleen de echte uitstoot in de praktijk meten, maar vooral ook de meetgegevens synchroniseren. De scoop van de Green Deal COBALD was namelijk om de meetsystemen te valideren zodat uniforme informatie konden worden verkregen. Voor de branche en haar opdrachtgevers was dit interessant, omdat daardoor het vergelijk gemaakt kon worden met andere vervoersvormen.

 

Waarom wilde men zo graag meten aan de pijp mogelijk maken?

 

Per 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW voldoen aan EU Stage V. Voor nieuwe hoofd- en hulpmotoren met een vermogen boven de 300 kW gaan de EU Stage V emissie eisen per 1 januari 2020 in.

 

Wat was de meerwaarde van de Green Deal COBALD om als schipper mee te doen?

 

Met de Green Deal COBALD werd tegelijk de energie-efficiëntie van de binnenvaartschepen in kaart gebracht. Zo kon er bijvoorbeeld snel worden gezien of de motoren nog wel optimaal werken en of er filters vervangen moesten worden. Hierdoor konden scheepseigenaren en reders in de binnenvaart die meededen aan de Green Deal COBALD met relatief kleine investeringen de performance van hun binnenvaartschepen verbeteren. Er werd gestreefd naar honderd binnenvaartschepen die mee zullen doen.

 

Wie hadden de Green Deal COBALD ondertekend?

 

Ondertekenaars van de Green Deal COBALD waren naast minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M): minister Kamp van Economische Zaken (EZ), Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, MARIN, Blueco Benelux BV, Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren, Stichting Green Award, STC-Nestra, TNO, SGS Nederland BV, ECN, Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart, EVO en Stichting Maritime Monitoring Institute.

 

 

Green Deal COBALD  | Green Deal COBALD samenvatting

 

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.