Meten aan de pijp in Green Deal COBALD

Door: Jeroen Berger, 5 juli 2017 (laatst geüpdatet: 22 augustus 2017)

Er komt voor de binnenvaart een proef met meten aan de pijp dankzij de Green Deal 'Continue Aan-Boord Analyse en Diagnose' (COBALD). Op 13 september 2016 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Green Deal COBALD getekend met brancheorganisaties, bedrijven en onderzoeksinstituten in de binnenvaartsector. Doel is om te onderzoeken of het mogelijk is om tot betrouwbare en betaalbare meetinstrumenten en methoden te komen die de emissie van binnenvaartschepen kan meten en monitoren. Uiterlijk eind 2018 moet de proef met meten aan de pijp resulteren in een gedeelde visie over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de onderzochte meetsystemen.

 

Is er al meer duidelijkheid over de uitstoot van binnenvaartschepen?

 

Alhoewel de motoren in de binnenvaart al sinds 2003 worden gecertificeerd, is er nog geen duidelijkheid over de uitstoot van CO, HC, NOx, deeltjes-massa (PM mass) en PN van de binnenvaartschepen. Daarnaast is het zo dat een groot gedeelte van de binnenvaartschepen motoren aan boord hebben, die stammen van voor de tijd van certificering. Wat ook meespeelt, is dat een CCR1- of CCR2-certificering wordt afgegeven op basis van een testopstelling, wat niet per definitie iets zegt over de uitstoot in de praktijk. De Green Deal COBALD moet het betrouwbaar en betaalbaar meten aan de pijp mogelijk maken, zodat de echte uitstoot van de schepen inzichtelijk wordt.

 

Wat wil men nu precies meten aan de pijp?

 

Wettelijk gezien wil men de waarden weten van CO, HC, NOx en de deeltjes-massa (PM mass) in g/kWh en PN in #/kWh. Het streven van de Green Deal COBALD is echter om te weten te komen hoeveel gram uitstoot er is per ton per kilometer. Binnen de Green Deal COBALD willen partijen niet alleen de echte uitstoot in de praktijk meten, maar vooral ook de meetgegevens synchroniseren. De scoop van de Green Deal COBALD is namelijk om de meetsystemen te valideren zodat uniforme informatie wordt verkregen. Voor de branche en haar opdrachtgevers is dit interessant, omdat daardoor het vergelijk gemaakt kan worden met andere vervoersvormen.

 

Hoe komt men tot uniforme gegevens?

 

Er zal eerst vast moeten komen te staan hoe, wat en waar gemeten zal gaan worden. Daarnaast is het zaak te kijken naar factoren als: welke nauwkeurigheid er betracht moet worden en de wijze waarop gegevens verzameld worden. Ook zal er gekeken moeten worden naar de vaarroutes en het gedrag van de binnenvaartschippers.

 

Waarom wil men zo graag meten aan de pijp mogelijk maken?

 

Per 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW voldoen aan EU Stage V. Voor nieuwe hoofd- en hulpmotoren met een vermogen boven de 300 kW gaan de EU Stage V emissie eisen per 1 januari 2020 in. Om straks als binnenvaartondernemer te kunnen voldoen aan de nieuwe EU Stage V emissie eisen, liggen er nu drie mogelijke opties op tafel.

 

Oplossing één ligt bij de motorenfabrikanten. Deze gaan naar verwachting komen met één integrale oplossing: een combinatie van een verbrandingsmotor met nabehandeling. Hierbij is de motorfabrikant de verantwoordelijke partij, krijgt u van hen een EU Stage V emissie certificaat af fabriek en zijn er verder geen emissie testen aan boord meer nodig.

 

Oplossing twee ligt bij de leveranciers van SCR katalysatoren en roetfilter systemen. Dan komen bepaalde leveranciers met één integrale oplossing: nabehandeling in combinatie met een verbrandingsmotor. Hierbij is de leverancier van SCR katalysatoren en roetfilter systemen de verantwoordelijke partij, krijgt u van hen een EU Stage V emissie certificaat af fabriek en zijn er verder geen emissie testen aan boord meer nodig.

 

Om de binnenvaartschippers meer mogelijkheden te bieden om te voldoen aan de EU Stage V emissie eisen denkt men bij de Green Deal COBALD ook aan een derde oplossing: meten aan de pijp. Dankzij meten aan de pijp is het straks heel goed mogelijk dat u met uw huidige verbrandingsmotor(en) ook kunt gaan voldoen aan de EU Stage V emissie eisen. Bijvoorbeeld door het toevoegen van een SCR katalysator en roetfilter in combinatie met een on board en real time monitoringssysteem voor het kunnen meten en aantonen van de emissies.

 

Wat is de meerwaarde van de Green Deal COBALD om als schipper mee te doen?

 

Met de Green Deal COBALD wordt tegelijk de energie-efficiëntie van de binnenvaartschepen in kaart gebracht. Zo kan er bijvoorbeeld snel worden gezien of de motoren nog wel optimaal werken en of er filters vervangen moeten worden. Hierdoor kunnen scheepseigenaren en reders in de binnenvaart die meedoen aan de Green Deal COBALD met relatief kleine investeringen de performance van hun binnenvaartschepen verbeteren. Er wordt gestreefd naar honderd binnenvaartschepen die mee zullen doen.

 

Wie hebben de Green Deal COBALD ondertekend?

 

Ondertekenaars van de Green Deal COBALD zijn naast minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M): minister Kamp van Economische Zaken (EZ), Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, MARIN, Blueco Benelux BV, Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren, Stichting Green Award, STC-Nestra, TNO, SGS Nederland BV, ECN, Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart, EVO en Stichting Maritime Monitoring Institute.

 

 

Green Deal COBALD  | Green Deal COBALD samenvatting

 

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.