Meten aan de pijp in Green Deal COBALD geen alternatief voor typegoedkeurig

Door: Jeroen Berger, 19 augustus 2019

Dankzij de Green Deal 'Continue Aan-Boord Analyse en Diagnose' (COBALD) was er voor de binnenvaart een proef gekomen met meten aan de pijp. Het doel was om te onderzoeken of het mogelijk was om tot betrouwbare en betaalbare meetinstrumenten en methoden te komen die de emissie van binnenvaartschepen kon meten en monitoren. Uiterlijk eind 2018 moest de proef met meten aan de pijp resulteren in een gedeelde visie over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de onderzochte meetsystemen. Inmiddels is het eindrapport Green Deal 'Continue Aan-Boord Analyse en Diagnose' (COBALD) gepubliceerd. Uit de proef is naar voren gekomen dat continue meten aan de pijp helaas geen vervanger kan zijn voor typegoedkeurig.

 

 

Eindrapport Green Deal COBALD meten aan de pijp

 

 

Belangrijke update augustus 2019: Green Deal voor de binnenvaart

 

Wij zijn verheugd u te mogen meedelen dat er in de Green Deal voor de binnenvaart van 11 juni 2019 is afgesproken dat er een labelsysteem komt voor binnenvaartschepen die de emissieprestaties waardeert. Hiermee wordt er invulling gegeven aan het erkennen van aangepaste motoren die voldoen aan de CCR II- en EU Stage V-emissienorm. Bij het toekennen van dit label, is de in een praktijkmeting vastgestelde uitstoot leidend (dus niet de typegoedkeuring van de motor). Het labelsysteem wordt in het voorjaar van 2020 opgeleverd. Ga voor meer informatie naar de blogpagina over de Green Deal voor de binnenvaart op onze website.

 

---- Hieronder kunt u de achtergrond teruglezen van de proef met meten aan de pijp ----

 

Wat wilde men nu precies meten aan de pijp?

 

Wettelijk gezien wilde men de waarden weten van CO, HC, NOx en de deeltjes-massa (PM mass) in g/kWh en PN in #/kWh. Het streven van de Green Deal COBALD was echter om te weten te komen hoeveel gram uitstoot er is per ton per kilometer. Binnen de Green Deal COBALD wilden partijen niet alleen de echte uitstoot in de praktijk meten, maar vooral ook de meetgegevens synchroniseren. De scoop van de Green Deal COBALD was namelijk om de meetsystemen te valideren zodat uniforme informatie konden worden verkregen. Voor de branche en haar opdrachtgevers was dit interessant, omdat daardoor het vergelijk gemaakt kon worden met andere vervoersvormen.

 

Waarom wilde men zo graag meten aan de pijp mogelijk maken?

 

Per 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW voldoen aan EU Stage V. Voor nieuwe hoofd- en hulpmotoren met een vermogen boven de 300 kW gaan de EU Stage V emissie eisen per 1 januari 2020 in. Om als binnenvaartondernemer te kunnen voldoen aan de nieuwe EU Stage V emissie eisen, liggen er nu drie mogelijke opties op tafel.

 

Oplossing één lag en ligt nog steeds bij de motorenfabrikanten. Een paar fabrikanten hebben inmiddels al aangekondigd te gaan komen met één integrale oplossing: een combinatie van een verbrandingsmotor met nabehandeling. Hierbij is de motorfabrikant de verantwoordelijke partij, krijgt u van hen een EU Stage V emissie certificaat af fabriek en zijn er verder geen emissie testen aan boord meer nodig.

 

Oplossing twee ligt bij de leveranciers van SCR katalysatoren en roetfilter systemen. Dan komen bepaalde leveranciers met één integrale oplossing: nabehandeling in combinatie met een verbrandingsmotor. Hierbij is de leverancier van SCR katalysatoren en roetfilter systemen de verantwoordelijke partij, krijgt u van hen een EU Stage V emissie certificaat af fabriek en zijn er verder geen emissie testen aan boord meer nodig.

 

Om de binnenvaartschippers meer mogelijkheden te bieden om te voldoen aan de EU Stage V emissie eisen dacht men bij de Green Deal COBALD ook aan een derde oplossing: meten aan de pijp. Bijvoorbeeld door het toevoegen van een SCR katalysator en roetfilter in combinatie met een on board en real time monitoringssysteem voor het kunnen meten en aantonen van de emissies. Helaas is deze optie nu van de baan.

 

Wat was de meerwaarde van de Green Deal COBALD om als schipper mee te doen?

 

Met de Green Deal COBALD werd tegelijk de energie-efficiëntie van de binnenvaartschepen in kaart gebracht. Zo kon er bijvoorbeeld snel worden gezien of de motoren nog wel optimaal werken en of er filters vervangen moesten worden. Hierdoor konden scheepseigenaren en reders in de binnenvaart die meededen aan de Green Deal COBALD met relatief kleine investeringen de performance van hun binnenvaartschepen verbeteren. Er werd gestreefd naar honderd binnenvaartschepen die mee zullen doen.

 

Wie hadden de Green Deal COBALD ondertekend?

 

Ondertekenaars van de Green Deal COBALD waren naast minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M): minister Kamp van Economische Zaken (EZ), Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, MARIN, Blueco Benelux BV, Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren, Stichting Green Award, STC-Nestra, TNO, SGS Nederland BV, ECN, Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart, EVO en Stichting Maritime Monitoring Institute.

 

 

Green Deal COBALD  | Green Deal COBALD samenvatting

 

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.