Roetfilter

In de Green Deal voor de binnenvaart en zeevaart zijn er onder andere afspraken gemaakt over milieuverontreinigende stoffen. Daarmee wordt er invulling gegeven aan het Regeerakkoord van het kabinet Rutte III “Vertrouwen in de toekomst”. Eén van de doelstellingen in de Green Deal is, dat de uitstoot van fijnstof (PM) in 2024 verder omlaag moet zijn gebracht. Maar niet alleen vanwege deze deal wordt het belangrijk om op zoek te gaan naar oplossingen om de PM-uitstoot te reduceren. Wij zien dat steeds meer havens als Rotterdam en Amsterdam, verladers, bevrachters en aanbesteders schonere schepen gaan eisen om het werk te mogen doen.

 

Binnenvaart

 

Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW voldoen aan de EU Stage V-emissie-eisen. Deze zijn uitgewerkt in bijlage II van de Europese “Non Road Mobile Machinery” (NRMM) verordening 2016/1628 . Naast de uitstoot van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxiden (NOx), zijn hierin ook grenswaarden opgesteld voor het maximale gewicht aan fijnstof (PM10) en het aantal fijnstofdeeltjes (particulate number). Boven de 300 kW gaan de eisen in per 1 januari 2020. De EU Stage V-eisen gelden voor alle nieuw te plaatsen binnenvaartmotoren voor nieuwbouw, maar ook voor hermotorisering. Motoren die al in de vaart zijn, behoeven geen aanpassing.

 

De verwachting is, dat straks ook aangepaste motoren min of meer kunnen worden gezien als gelijkwaardig aan EU Stage V-gecertificeerde motoren. In de Green Deal voor de binnenvaart is namelijk afgesproken dat er een labelsysteem komt voor binnenvaartschepen die de emissieprestaties waardeert. Hiermee wordt er invulling gegeven aan het erkennen van aangepaste motoren die voldoen aan de EU Stage V-emissienorm. Bij het toekennen van dit label, is de in een praktijkmeting vastgestelde uitstoot leidend (dus niet de typegoedkeuring van de motor). Het labelsysteem wordt, zo is de verwachting, in het voorjaar van 2020 opgeleverd.

 

Zeevaart

 

Per 1 januari 2016 zijn de IMO Tier III-emissie-eisen ingegaan voor de NECA-gebieden (NOx Emission Control Areas). Onder een NECA valt op dit moment alleen de kust van Noord-Amerika en de Caribische eilanden die deel uitmaken van Amerika. Met ingang van 1 januari 2021 zal er ook voor de Noordzee en Oostzee een NECA van kracht zijn.

 

Hoewel de IMO Tier III-emissie-eisen alleen betrekking hebben op het reduceren van de NOx-uitstoot en niet op het verlagen van de PM-voetafdruk, zien wij dat steeds meer reders in de zeevaart ook besluiten de PM-uitstoot te reduceren naar EU Stage V-niveau. Vooral in de aannemerij komen strengere milieueisen voor, dan volgens de wet noodzakelijk is.

 

Oplossing

 

Een in de markt breed geaccepteerde en betrouwbare techniek om de PM-uitstoot te reduceren is door zo dicht mogelijk achter uw (bestaande) dieselmotor een roetfilter te plaatsen. Met zo’n filter kan tot meer dan 90% van het schadelijke roet worden opvangen.

 

In het geval u met uw schip de EU Stage V-emissiegrenswaarden wilt behalen, dan dient u naast een roetfilter, ook een SCR-katalysator te plaatsen. Dit is nodig om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) naar EU Stage V-niveau te brengen.

 

Onze Duitse partner Fischer Abgastechnik heeft zowel EU Stage V-ready SCR-katalysatoren als roetfilters in haar assortiment. Zij kunnen deze op maat ontwerpen voor vrijwel elk bestaand of nieuw te bouwen schip. Binnen de maritieme sector zijn zij onder andere actief in de zeevaart, kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw.

 

 

Lees meer over het roetfilter van Fischer Abgastechnik

 

 

Green Award binnenvaart

 

Bent u in het bezit van één of meerdere binnenvaartschepen? Dan informeren wij u graag over het volgende. Per 1 januari 2011 bestaat er een zogenaamd Green Award voor binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen. Het doel van het Green Award is om binnenvaartondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun binnenvaartschip milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen. Naast een verbetering van het imago kan een milieuvriendelijk binnenvaartschip in veel gevallen zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving, een korting op havengeld en een gunstige financiering bij uw bank.

 

Het Green Award voor de binnenvaart werkt volgens een puntensysteem. Met het installeren van een roetfilter in combinatie met een SCR-katalysator kunt u al snel veel punten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor een Green Award voor uw binnenvaartschip. Dat het zelfs mogelijk is met een meer dan vijftig jaar oud kraanschip, bewijst zandzuig- en overslagbedrijf Van der Waal. Bekijk voor meer informatie de business case op onze website.

 

 

Lees meer over het Green Award voor de binnenvaart

 

 

Financiering en subsidie

 

Naast de hulp die wij u kunnen bieden bij het vinden en selecteren van het juiste roetfilter voor uw type schip, kunnen wij u ook ondersteunen bij uw onderzoek naar de mogelijke verkrijgbaarheid van subsidies en vormen van financiering.

 

Indien u investeert in een roetfilter dan kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de investeringsregelingen MIA en Vamil. Doordat het roetfilter op de Milieulijst van 2018 staat, kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren. Zo kunt u met de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) van een investeringsaftrek profiteren die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag en kunt u met de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 75 procent van de investeringskosten afschrijven.

 

 

Lees meer over de MIA en Vamil voor uw roetfilter

 

 

CO2-reductie

 

Mede als gevolg van de Green Deal voor de binnenvaart en zeevaart, wordt het reduceren van de CO2-uitstoot voor uw schip steeds belangrijker. De efficiency PACK (restwarmtegenerator) van onze Duitse partner Orcan Energy AG kan hierin een serieuze bijdrage leveren. Doordat de efficiency PACK de restwarmte uit de uitlaatgassen, het koelwater, reststoom of thermische olie kan benutten en omzetten in elektrische of mechanische energie, kan hiermee de CO2-voetafdruk significant omlaag worden gebracht.

 

Doordat Fischer Abgastechnik en Orcan Energy ook partners zijn van elkaar, vindt er een optimale afstemming en integratie plaats van het roetfilter, een SCR-katalysator, uitlaatgeluiddemper, vonkenvanger, ophangelementen, rookgassenkoeler en de efficiency PACK (restwarmtegenerator). Dankzij deze integrale aanpak zouden wij u een stil, schoon (CO2-, PM- en NOx-reducerend) uitlaatgassensysteem kunnen adviseren.

 

 

Lees meer over de restwarmtegenerator

 

 

Service

 

Met de service van Berger Maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. Door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw roetfilter, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen.

 

 

Wij helpen u graag verder

 

Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases.

 

Over Berger Maritiem | Contact opnemen