Roetfilter

In de Green Deal voor de binnenvaart en zeevaart zijn er afspraken gemaakt over milieuverontreinigende stoffen. Voor het verduurzamen van de maritieme sector moet onder andere de uitstoot van fijnstof (PM) worden teruggebracht. Maar niet alleen vanwege deze deal wordt het belangrijk om op zoek te gaan naar oplossingen om de PM-uitstoot te reduceren. Wij zien dat steeds meer havens, verladers, bevrachters en aanbesteders schonere schepen gaan eisen om het werk te mogen doen.

 

Meten aan de pijp voor de binnenvaart

 

Dankzij het emissielabel voor de binnenvaart kunt u met een roetfilter nu ook de erkenning krijgen met ‘oude’ niet-genormeerde motoren (pre-CCR), CCR1- en CCR2-motoren. Hierdoor hoeft u dus niet meer alleen te denken aan nieuwe Stage V-gecertificeerde motoren om mee te kunnen met de tijd, maar kunt u nu ook – door de daadwerkelijke uitstoot te meten aan de pijp – beloond worden door havens, verladers en banken.

 

In het geval dat u dan met uw motoren de Europese Stage V-emissiegrenswaarden wilt behalen, dan dient u naast een roetfilter ook in veel gevallen een SCR-katalysator te plaatsen. Dit is dan nodig om de uitstoot van stikstof (NOx) naar Stage V-niveau te brengen.

 

 

Lees meer over het Binnenvaart Emissie Prestatie label

 

 

Roetfilter en SCR-katalysator voor de binnenvaart

 

Samen met onze partner Fischer Abgastechnik hebben wij ons gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van compacte roetfilters en SCR-katalysatoren voor bestaande binnenvaartschepen. Hierbij ligt de nadruk op de bestaande, vaak oude vloot, met niet-genormeerde (pre-CCR), CCR-1 of CCR-2 motoren aan boord, in een machinekamer met vaak beperkte ruimte voor het plaatsen van de uitlaatgasnabehandelingssystemen.

 

Daarbij kunnen we de emissies van fijnstof (PM), het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN) en stikstof (NOx) in bepaalde gevallen zelfs verder reduceren dan de Europese Stage V-emissiegrenswaarden. De Stage V-ready roetfilters en SCR-katalysatoren, geschikt voor motorvermogens van 19 tot 10.000 kW, zijn bij onze partner in eigen huis bedacht en worden op maat gemaakt met als doel ze passend te krijgen in uw machinekamer.

 

Roetfilter en SCR-katalysator voor de zeevaart

 

Per 1 januari 2016 zijn de IMO Tier III-emissie-eisen ingegaan voor de NOx Emission Control Areas (NECA). Naast de kust van Noord-Amerika en de Caribische eilanden zijn sinds 1 januari 2021 ook de Noordzee en Oostzee bestempeld als één van de NECA-gebieden. Om het gehalte stikstofoxiden (NOx) in de uitlaatgassen naar de gestelde IMO Tier III uitstootnorm te krijgen, zou u gebruik kunnen maken van onze SCR-katalysator.

 

Hoewel deze emissie-eisen alleen betrekking hebben op het reduceren van de NOx-uitstoot en niet op het verlagen van de uitstoot van fijnstof (PM), zien wij dat steeds meer reders in de zeevaart ook besluiten de PM-uitstoot met een roetfilter te reduceren naar Stage V-niveau. Vooral in de aannemerij zien wij dat er steeds meer strengere milieueisen worden gesteld, dan volgens de wet noodzakelijk is.

 

Naast de zeevaart en binnenvaart zijn wij ook actief in sectoren als de kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw.

 

Enkele voorbeelden uit de praktijk

 

Eén van onze green retrofit-projecten is het 172 meter lange en 11,4 meter brede koppelverband Maranta-Maranta 2 van Géke en Riemer Kingma uit Alblasserdam. Dit schip is op 17 juli 2019 aan de kade bij Dolderman gehermotoriseerd. De machinekamer is, zo mogen wij wel stellen, rigoureus verbouwd en voorzien van de meest nieuwe technieken. Zo heeft de familie Kingma er onder andere voor gekozen om de Maranta uit te rusten met twee nieuwe EPA Tier IV final-gecertificeerde 3512E Caterpillar-motoren. Dit zijn de allereerste motoren van dit type in de binnenvaart. Daarmee vervangen zij twee oude CCR0-motoren.

 

De SCR-katalysatoren die bij de Caterpillars zijn meegeleverd, zijn aangevuld met zelfreinigende roetfilters van onze partner Fischer Abgastechnik. Waar de SCR-katalysatoren de NOx-uitstoot van de motoren reduceren tot 90%, verminderen de roetfilters met passieve regeneratie de PM-uitstoot tot 99%. Daarmee behalen de motoren de nieuwe EU Stage V-emissiewaarden.

 

 

Lees meer over het koppelverband Maranta

 

 

Een ander praktijkvoorbeeld is het beunschip Philipskercke II van familie Faasse. Dit schip is in oktober 2019 in de vaart is gekomen. Door met name de duurzame oplossingen die zijn toegepast, is dit schip met recht een technisch hoogstandje te noemen. Zo hebben zij er onder andere voor gekozen om de motoren uit te rusten met SCR-katalysatoren en roetfilters.

 

Waar de roetfilters de uitstoot van fijnstof (PM) tot maximaal 99% reduceren, verminderen de SCR-katalysatoren de uitstoot van stikstof (NOx) tot maximaal 98%. Door ook de NOx-emissies aan te pakken, spelen zij hiermee direct in op de actuele stikstofproblematiek.

 

 

Lees meer over het beunschip Philipskercke II

 

 

Green Award binnenvaart

 

Per 1 januari 2011 bestaat er een zogenaamd Green Award voor binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen. Het doel van het Green Award is om binnenvaartondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun binnenvaartschip milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen. Naast een verbetering van het imago kan een Green Award bijvoorbeeld zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving, een korting op havengeld en een gunstige financiering bij uw bank.

 

Het Green Award werkt volgens een puntensysteem. Met het installeren van een roetfilter in combinatie met een SCR-katalysator kunt u al snel veel punten behalen om in aanmerking te kunnen komen voor een Green Award voor uw binnenvaartschip. Dat het zelfs mogelijk is met een kraanschip uit 1964, bewijst familiebedrijf A.J. van Vliet & Zn. uit Ouderkerk aan den IJssel. Met het behalen van het Green Award hebben zij zich verzekerd van een meerjarig contract met het Havenbedrijf Rotterdam. Bekijk de business case voor meer informatie.

 

 

Lees meer over het Green Award voor de binnenvaart

 

 

Financiering en subsidie

 

Naast de hulp die wij u kunnen bieden bij het vinden en selecteren van het juiste roetfilter en SCR-katalysator voor uw type schip, kunnen wij u ook ondersteunen bij uw onderzoek naar de mogelijke verkrijgbaarheid van subsidies en vormen van financiering.

 

Indien u investeert in een roetfilter en/ of NOx-reductiesysteem (SCR-katalysator) dan kunt u in aanmerking komen voor de investeringsregelingen MIA en Vamil. Doordat beide bedrijfsmiddelen op de Milieulijst van 2022 staan, kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren. Zo kunt u met de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. En kunt u met de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) tot 75% van de investeringskosten afschrijven.

 

Naast deze regelingen kunt u zich voor een SCR-katalysator ook nog aanmelden voor de Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (indien nog beschikbaar). De subsidie bedraagt 40% van de investeringskosten voor de aanschaf en installatie van een SCR-katalysator. Voor kleine en middelgrote ondernemingen kan dit worden verhoogd naar 50 tot 60 procent. Per aanvraag is 200.000 euro het maximaal uit te keren bedrag.

 

CO2-reductie

 

Mede als gevolg van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens wordt het reduceren van de CO2-uitstoot voor uw schip of vloot steeds belangrijker. De efficiency PACK (restwarmtegenerator) van onze Duitse partner Orcan Energy kan hierin een serieuze bijdrage leveren. Deze installatie is gebaseerd op het organische rankinecyclus (ORC)-principe en kan de restwarmte uit de uitlaatgassen, het koelwater, reststoom of thermische olie omzetten in elektrische of mechanische energie. Hiermee kunt u onder andere de CO2-voetafdruk van uw schip significant omlaag brengen.

 

Samen met onze partner Fischer Abgastechnik vindt er een optimale afstemming en integratie plaats van het roetfilter, de SCR-katalysator, uitlaatgeluiddemper, vonkenvanger, ophangelementen, rookgassenkoeler en de efficiency PACK.

 

Service

 

Met de service van Berger Maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. Door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde servicespecialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw roetfiltersystemen en SCR-katalysatoren, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen.

 

 

Expertise

 

Het delen van kennis is voor ons niet alleen een manier om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw persoonlijke visie op dit en andere thema’s. Ook de feedback die wij hierop krijgen, zorgt ervoor dat wij steeds slimmere en meer geschikte duurzame oplossingen kunnen bieden. Bekijk onze blogpagina om meer kennis op te doen en lees onze business cases voor praktijkvoorbeelden.

 

Over Berger Maritiem | Contact opnemen