Bedrijfslogo van Berger Maritiem
Berger Maritiem Logo Variant

Roetfilter voor uw schip

Deze afbeelding toont een roetfilter in combinatie met een SCR-katalysator in een machinekamer van een schip.

De Green Deal voor zowel de binnenvaart als de zeevaart legt de nadruk op concrete afspraken om de impact van milieuverontreinigende stoffen te verminderen. Een cruciaal aspect van het streven naar een duurzamere maritieme sector is het verminderen van de uitstoot van fijnstof (PM) en vaste fijnstofdeeltjes (PN). Deze urgente noodzaak om de uitstoot van deze deeltjes te verminderen gaat verder dan de vereisten van deze overeenkomst alleen. Een duidelijke trend tekent zich af, waarbij havens, verladers, bevrachters en aanbesteders steeds vaker schone schepen eisen als voorwaarde voor het uitvoeren van werkzaamheden. Maak kennis met het roetfilter van onze partner Fischer Abgastechnik, dat geschikt is voor zowel bestaande als nieuwe scheepsmotoren.

Roetfilter voor uw schip

Maak kennis met het roetfilter van onze partner Fischer Abgastechnik, dat geschikt is voor zowel bestaande als nieuwe scheepsmotoren.

Op deze afbeelding ziet u een roetfilter in een machinekamer van een schip.

Technologie

Wanneer dieselbrandstof wordt verbrand in een scheepsmotor, komen verschillende emissies vrij, zoals stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), fijnstof (PM), en andere schadelijke deeltjes.

Om deze emissies te verminderen, ondergaan de uitlaatgassen van de dieselmotor vaak een proces waarbij ze eerst door een roetfilter worden geleid, gevolgd door zuivering door de SCR-katalysator. 

Beide emissiereducerende technologieën zijn essentieel om te voldoen aan de Europese Stage V-emissie-eisen voor de binnenvaart.

Eigenschappen

Of het nu gaat om een niet-genormeerde (pre-CCR), CCR-1 of CCR-2 motor, elk roetfilter wordt op maat ontworpen om perfect aan te sluiten op uw specifieke motoren, het type schip, het gebruikersprofiel en de beschikbare ruimte in de machinekamer. 

Bovendien kan het roetfilter, indien gewenst, worden gecombineerd met een SCR-katalysator om ook de uitstoot van stikstof (NOx) significant terug te dringen.

De afbeelding toont een vooraanzicht van het roetfilter dat op maat wordt ontwikkeld voor een schip.

Binnenvaart

Vanaf 1 januari 2011 kunnen binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen in aanmerking komen voor het prestigieuze Green Award.

Zeevaart

Hoewel de IMO Tier III-emissie-eisen in de zeevaart hoofdzakelijk gericht zijn op het verminderen van stikstofoxiden (NOx) en niet specifiek op fijnstof (PM), is er een groeiende trend onder zeevaartrederijen en in de aannemerij om de PM-uitstoot met behulp van een roetfilter te verlagen naar het niveau van de Stage V-binnenvaartnorm, zelfs als dit niet wettelijk vereist is. 

Deze ontwikkeling wordt aangedreven door een combinatie van duurzaamheidsdoelstellingen, groeiende publieke druk en financiële prikkels van overheden.

In de praktijk

Als praktijkvoorbeeld in de binnenvaart is bijvoorbeeld een bestaand koppelverband, waar de eerste EPA Tier IV-final-gecertificeerde 3512E Caterpillar-motoren werden geïnstalleerd. Deze motoren zijn toen uitgerust met SCR-katalysatoren en Fischer’s zelfreinigende roetfilters. 

Om nog een ander voorbeeld te geven uit een andere sector, is bijvoorbeeld een nieuw onderzoeksvaartuig voorzien van drie roetfilters.

Dit onderzoeksvaartuig, van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), heeft drie roetfilters.

Technologie

Wanneer dieselbrandstof wordt verbrand in een scheepsmotor, komen verschillende emissies vrij, zoals stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), fijnstof (PM), en andere schadelijke deeltjes. Om deze emissies te verminderen, ondergaan de uitlaatgassen van de dieselmotor vaak een proces waarbij ze eerst door een roetfilter worden geleid, gevolgd door zuivering door de SCR-katalysator. Beide emissiereducerende technologieën zijn essentieel om te voldoen aan de Europese Stage V-emissie-eisen voor de binnenvaart.

Eigenschappen

Of het nu gaat om een niet-genormeerde (pre-CCR), CCR-1 of CCR-2 motor, elk roetfilter wordt op maat ontworpen om perfect aan te sluiten op uw specifieke motoren, het type schip, het gebruikersprofiel en de beschikbare ruimte in de machinekamer. Bovendien kan het roetfilter, indien gewenst, worden gecombineerd met een SCR-katalysator om ook de uitstoot van stikstof (NOx) significant terug te dringen.

De afbeelding toont een vooraanzicht van het roetfilter dat op maat wordt ontwikkeld voor een schip.

Eigenschappen

Of het nu gaat om een niet-genormeerde (pre-CCR), CCR-1 of CCR-2 motor, elk roetfilter wordt op maat ontworpen om perfect aan te sluiten op uw specifieke motoren, het type schip, het gebruikersprofiel en de beschikbare ruimte in de machinekamer. Bovendien kan het roetfilter, indien gewenst, worden gecombineerd met een SCR-katalysator om ook de uitstoot van stikstof (NOx) significant terug te dringen.

Binnenvaart

Vanaf 1 januari 2011 kunnen binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen in aanmerking komen voor het prestigieuze Green Award. Dit initiatief heeft tot doel binnenvaartondernemers te belonen die zich meer dan gemiddeld inspannen om hun schip milieuvriendelijker te maken dan de geldende normen vereisen. Naast een verbeterd imago biedt het Green Award verschillende voordelen, waaronder een betere positie bij het verkrijgen van lading, korting op havengelden en gunstige financieringsmogelijkheden bij banken.

Het Green Award werkt op basis van een puntensysteem. Het installeren van een roetfilter in combinatie met een SCR-katalysator kan al snel leiden tot het behalen van aanzienlijke punten, waardoor uw binnenvaartschip in aanmerking komt voor deze erkenning. Een opvallend voorbeeld is een rederij uit Ouderkerk aan den IJssel, die er samen met ons in slaagde om met een kraanschip uit 1964 het Green Award te behalen. Dit resulteerde in een meerjarig contract met het Havenbedrijf Rotterdam, wat de waarde van dit keurmerk onderstreept.

Zeevaart

Hoewel de IMO Tier III-emissie-eisen in de zeevaart hoofdzakelijk gericht zijn op het verminderen van stikstofoxiden (NOx) en niet specifiek op fijnstof (PM), is er een groeiende trend onder zeevaartrederijen en in de aannemerij om de PM-uitstoot met behulp van een roetfilter te verlagen naar het niveau van de Stage V-binnenvaartnorm, zelfs als dit niet wettelijk vereist is. Deze ontwikkeling wordt aangedreven door een combinatie van duurzaamheidsdoelstellingen, groeiende publieke druk en financiële prikkels van overheden.

Binnenvaart

Vanaf 1 januari 2011 kunnen binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen in aanmerking komen voor het prestigieuze Green Award. Dit initiatief heeft tot doel binnenvaartondernemers te belonen die zich meer dan gemiddeld inspannen om hun schip milieuvriendelijker te maken dan de geldende normen vereisen. Naast een verbeterd imago biedt het Green Award verschillende voordelen, waaronder een betere positie bij het verkrijgen van lading, korting op havengelden en gunstige financieringsmogelijkheden bij banken.

Het Green Award werkt op basis van een puntensysteem. Het installeren van een roetfilter in combinatie met een SCR-katalysator kan al snel leiden tot het behalen van aanzienlijke punten, waardoor uw binnenvaartschip in aanmerking komt voor deze erkenning. Een opvallend voorbeeld is een rederij uit Ouderkerk aan den IJssel, die er samen met ons en onze partner in slaagde om met een kraanschip uit 1964 het Green Award te behalen. Dit resulteerde in een meerjarig contract met het Havenbedrijf Rotterdam, wat de waarde van dit keurmerk onderstreept.

Zeevaart

Hoewel de IMO Tier III-emissie-eisen in de zeevaart hoofdzakelijk gericht zijn op het verminderen van stikstofoxiden (NOx) en niet specifiek op fijnstof (PM), is er een groeiende trend onder zeevaartrederijen en in de aannemerij om de PM-uitstoot met behulp van een roetfilter te verlagen naar het niveau van de Stage V-binnenvaartnorm, zelfs als dit niet wettelijk vereist is. Deze ontwikkeling wordt aangedreven door een combinatie van duurzaamheidsdoelstellingen, groeiende publieke druk en financiële prikkels van overheden.

In de praktijk

Als praktijkvoorbeeld in de binnenvaart is bijvoorbeeld een bestaand koppelverband, waar de eerste EPA Tier IV-final-gecertificeerde 3512E Caterpillar-motoren werden geïnstalleerd. Deze motoren zijn toen uitgerust met SCR-katalysatoren en Fischer’s zelfreinigende roetfilters. Om nog een ander voorbeeld te geven uit een andere sector, is bijvoorbeeld een nieuw onderzoeksvaartuig voorzien van drie roetfilters.

Veelgestelde vragen

Deze roetfilter wordt op maat ontworpen met een focus op diversiteit en flexibiliteit om een breed scala aan scheepstypen in verschillende sectoren te bedienen. Voorbeelden zijn onder meer: zeevaart, kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw, waar zowel bestaande als nieuwe schepen kunnen worden uitgerust.

Om te bepalen of deze technologie geschikt is voor uw specifieke schip, dient u rekening te houden met diverse factoren. Neem bijvoorbeeld de situatie waarin u de Stage V-emissiegrenswaarden wilt bereiken met uw bestaande niet-genormeerde (pre-CCR), CCR-1 of CCR-2 motor. In een dergelijk geval is het van essentieel belang om bijvoorbeeld het type motor, het gebruikersprofiel en de beschikbare ruimte in de machinekamer zorgvuldig te evalueren.

Hoe het roetfilter werkt

In de scheepvaartindustrie staat het verminderen van emissies centraal om de impact op het milieu te minimaliseren. Als u dieselmotoren aan boord heeft zonder uitlaatgasnabehandeling, leidt de verbranding van dieselbrandstof tot de productie van verschillende schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), fijnstof (PM) en andere deeltjes.

Om deze emissies aan te pakken, worden geavanceerde technologieën toegepast. Een belangrijke stap is het roetfilter, dat specifiek is ontworpen om fijnstofdeeltjes (PM) uit de uitlaatgassen te verwijderen. Dit gebeurt door de gassen door een keramische honingraatstructuur te leiden, waarbij de fijnstofdeeltjes worden opgevangen en vastgehouden.

Na deze behandeling worden de uitlaatgassen in veel gevallen verder geleid naar een SCR-katalysator. In het geval u kiest voor de SCR-katalysator van onze partner Fischer Abgastechnik, bevat dit systeem een chemische stof genaamd ureum (bekend als AdBlue), die reageert met stikstofoxiden in de uitlaatgassen. Deze reactie zet de stikstofoxiden om in onschadelijk stikstof (N2) en water (H2O), waardoor de uitstoot van stikstofoxiden significant wordt verminderd.

Om de efficiëntie van het roetfilter te behouden, moeten periodiek de opgevangen fijnstofdeeltjes worden verwijderd. Dit gebeurt via regeneratieprocessen, die actief of passief kunnen zijn. Bij actieve regeneratie wordt de temperatuur van de uitlaatgassen verhoogd, waardoor de opgevangen deeltjes worden verbrand tot onschadelijke as. Bij passieve regeneratie vindt het verbrandingsproces plaats door de hogere temperatuur van de uitlaatgassen tijdens normaal gebruik van de motor.

Eigenschappen

Dankzij het roetfilter kunnen emissies van fijnstof (PM) en het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN) mogelijk tot 99% worden gereduceerd. Hierdoor voldoet dit roetfilter aan de eisen van EU Stage V, wat zorgt voor een milieuvriendelijk alternatief, met name voor bestaande scheepsmotoren.

In Duitsland wordt het ontwerp en de productie uitgevoerd met hoogwaardige materialen, waarbij de behuizing zorgvuldig is ontworpen om eenvoudig onderhoud mogelijk te maken. De roetfilters zijn geschikt voor schepen met een motorvermogen van 19 tot 10.000 kW.

Green Award voor de binnenvaart

Het Green Award voor de binnenvaart heeft tot doel binnenvaartondernemers te belonen die zich meer dan gemiddeld inspannen om hun schip milieuvriendelijker te maken dan de geldende normen vereisen.

Naast een verbeterd imago biedt het Green Award verschillende voordelen, waaronder een betere positie bij het verkrijgen van lading, korting op havengelden en gunstige financieringsmogelijkheden bij banken.

Het Green Award werkt op basis van een puntensysteem. Het installeren van een roetfilter in combinatie met een SCR-katalysator kan al snel leiden tot het behalen van aanzienlijke punten, waardoor uw binnenvaartschip in aanmerking komt voor deze erkenning.

Een opvallend voorbeeld is een rederij uit Ouderkerk aan den IJssel, die er samen met ons in slaagde om met een kraanschip uit 1964 het Green Award te behalen. Dit resulteerde in een meerjarig contract met het Havenbedrijf Rotterdam, wat de waarde van dit keurmerk onderstreept.

Projectinfo onderzoeksvaartuig

  • Opdrachtgever: Sandfirden Technics
  • Product: drie roetfilters
  • Bestemming: onderzoeksvaartuig van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
  • Uitgevoerd door onze partner: Fischer Abgastechnik

Eigenschappen

Dankzij het roetfilter kunnen emissies van fijnstof (PM) en het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN) mogelijk tot 99% worden gereduceerd. Hierdoor voldoet dit roetfilter aan de eisen van EU Stage V, wat zorgt voor een milieuvriendelijk alternatief, met name voor bestaande scheepsmotoren.

In Duitsland wordt het ontwerp en de productie uitgevoerd met hoogwaardige materialen, waarbij de behuizing zorgvuldig is ontworpen om eenvoudig onderhoud mogelijk te maken. De roetfilters zijn geschikt voor schepen met een motorvermogen van 19 tot 10.000 kW.

Contact opnemen

Contactgegevens Berger Maritiem:

Straat en postcode:

Steur 50, 3344 JJ

Plaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

Land:

Nederland

Telefoonnummer:

078 6 414 525

E-mailadres:

Contactformulier

Bel

Contactformulier

Contactformulier