Bedrijfslogo van Berger Maritiem
Berger Maritiem Logo Variant

Producten voor de maritieme sector

De producten van onze partners zijn ontworpen om de milieuvoetafdruk van schepen te verbeteren, bijvoorbeeld door de voortstuwing te optimaliseren en de emissies van schadelijke stoffen zoals CO2, NOx, PM en PN te verminderen.

Dit vervuilde schip staat symbool voor de producten om de uitstoot van emissies zoals CO2, NOx, PM en PN te reduceren.

Producten voor de maritieme sector

De producten van onze partners zijn ontworpen om de milieuvoetafdruk van schepen te verbeteren, bijvoorbeeld door de voortstuwing te optimaliseren en de emissies van schadelijke stoffen zoals kooldioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM) en vaste fijnstofdeeltjes (PN) te verminderen.

Dit symbolische, vervuilde schip toont de producten voor CO2-, NOx- en PM-emissiereductie.

CO2-reductie

CO2, als het belangrijkste broeikasgas, wordt verantwoordelijk gehouden voor meer dan de helft van de opwarming van de aarde. Onderzoek toont aan dat ongeveer 3 tot 4% van de wereldwijde CO2-uitstoot afkomstig is van de scheepvaartindustrie. 

Momenteel zijn er wereldwijd milieuregels van toepassing op zeeschepen, zoals de Carbon Intensity Indicator (CII), maar het is onvermijdelijk dat ook de binnenvaart in de toekomst aan dergelijke regelgeving moet voldoen.

NOx-reductie

Het stikstofprobleem heeft Nederland stevig in zijn greep, met vertraagde woningbouwprojecten, een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur op snelwegen en boeren die dreigen hun bedrijven noodgedwongen te moeten sluiten. 

Ook de wereldwijde scheepvaart ontkomt niet aan strengere milieueisen om de uitstoot van stikstof (NOx) van schepen aanzienlijk te verminderen. De IMO Tier III-eisen zijn sinds 1 januari 2016 van kracht in de zogenaamde NOx Emission Control Areas (NECA), terwijl voor binnenvaartschepen sinds 1 januari 2019 de Stage V-emissie-eisen van kracht zijn.

PM-reductie

Op weg naar emissieloos en klimaatneutraal varen, is het van essentieel belang om de uitstoot van fijnstof (PM) en vaste fijnstofdeeltjes (PN) van uw vloot, samen met andere emissies, te verminderen. Wereldwijde milieuregels worden steeds strenger, en op Europees niveau zal de handhaving van regels met betrekking tot roet ook verscherpen. Deze verandering wordt al opgemerkt door de implementatie van de fase V-uitstootnormen.

Voortstuwing

In de meeste gevallen zijn schepen nog steeds uitgerust met een open scheepsschroef of een straalbuisschroef en worden ze traditioneel aangedreven door schroefassen die worden aangedreven door motoren die tegenwoordig steeds schonere brandstoffen gebruiken. 

Echter, in een tijd waarin milieubescherming, kostenbesparing en naleving van regelgeving steeds belangrijker worden, wordt het efficiënter maken van uw aandrijfconcept beschouwd als een logische stap. Door bijvoorbeeld te investeren in een energiezuinig achterschip met CFD-geoptimaliseerde appendages, kunnen schepen niet alleen hun ecologische voetafdruk verminderen, maar ook kosten besparen op brandstof en voldoen aan strengere regelgeving.

CO2-reductie

CO2, als het belangrijkste broeikasgas, wordt verantwoordelijk gehouden voor meer dan de helft van de opwarming van de aarde. Onderzoek toont aan dat ongeveer 3 tot 4% van de wereldwijde CO2-uitstoot afkomstig is van de scheepvaart. Momenteel zijn er wereldwijd milieuregels van toepassing op zeeschepen, zoals de Carbon Intensity Indicator (CII), maar het is onvermijdelijk dat ook de binnenvaart in de toekomst aan dergelijke regelgeving moet voldoen.

NOx-reductie

Het stikstofprobleem heeft Nederland stevig in zijn greep, met vertraagde woningbouwprojecten, een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur op snelwegen en boeren die dreigen hun bedrijven noodgedwongen te moeten sluiten. Ook de wereldwijde scheepvaart ontkomt niet aan strengere milieueisen om de uitstoot van stikstof (NOx) van schepen aanzienlijk te verminderen. De IMO Tier III-eisen zijn sinds 1 januari 2016 van kracht in de zogenaamde NOx Emission Control Areas (NECA), terwijl voor binnenvaartschepen sinds 1 januari 2019 de Stage V-emissie-eisen van kracht zijn.

PM-reductie

Op weg naar emissieloos en klimaatneutraal varen, is het van essentieel belang om de uitstoot van fijnstof (PM) en vaste fijnstofdeeltjes (PN) van uw vloot, samen met andere emissies, te verminderen. Wereldwijde milieuregels worden steeds strenger, en op Europees niveau zal de handhaving van regels met betrekking tot roet ook verscherpen. Deze verandering wordt al opgemerkt door de implementatie van de fase V-uitstootnormen.

Voortstuwing

In de meeste gevallen zijn schepen nog steeds uitgerust met een open scheepsschroef of een straalbuisschroef en worden ze traditioneel aangedreven door schroefassen die worden aangedreven door motoren die tegenwoordig steeds schonere brandstoffen gebruiken. Echter, in een tijd waarin milieubescherming, kostenbesparing en naleving van regelgeving steeds belangrijker worden, wordt het efficiënter maken van uw aandrijfconcept beschouwd als een logische stap. Door bijvoorbeeld te investeren in een energiezuinig achterschip met CFD-geoptimaliseerde appendages, kunnen schepen niet alleen hun ecologische voetafdruk verminderen, maar ook kosten besparen op brandstof en voldoen aan strengere regelgeving.