Bedrijfslogo van Berger Maritiem

Producten NOx-reductie voor de scheepvaart

De sectoren wegvervoer, industrie, landbouw, luchtvaart en huishoudens dragen aanzienlijk bij aan de NOx-uitstoot, zowel in Nederland als daarbuiten. De wereldwijde scheepvaart draagt hier ook substantieel aan bij. Als reactie hierop zijn op Europees en internationaal niveau beleidsmaatregelen ingevoerd om de NOx-uitstoot, veroorzaakt door de scheepvaartindustrie, aanzienlijk te verminderen. Sinds 1 januari 2016 zijn bijvoorbeeld de IMO Tier III-emissienormen van kracht voor zeeschepen in NOx Emission Control Areas (NECA), en zijn sinds 1 januari 2019 de Stage V-emissievoorschriften van toepassing op binnenvaartschepen in Europa. Ontdek de innovatieve producten op het gebied van NOx-reductie voor de scheepvaart.

Een uitlaatpijp met schone uitlaatgassen symboliseert de innovatieve producten op het gebied van NOx-reductie op schepen.

SCR-katalysator

Een SCR-katalysator, een afkorting voor Selective Catalytic Reduction, is in staat om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) op uw schip mogelijk tot wel 98% te verminderen. Met behulp van deze geavanceerde technologie kunt u gemakkelijk voldoen aan de strenge uitstootnormen van zowel IMO Tier III als EU Stage V, zonder dat het noodzakelijk is om een nieuwe gecertificeerde motor te installeren. Deze oplossing is met name interessant voor schepen met bestaande motoren die nog niet aan de geldende normen voldoen, zoals niet-genormeerde (pre-CCR), CCR-1 of CCR-2 motoren, maar die nog wel in goede staat verkeren. Door het behouden en optimaliseren van huidige scheepsmotoren met behulp van SCR-technologie, biedt deze methode een duurzaam alternatief om te voldoen aan strenge emissievoorschriften.

Berger Maritiem Logo Variant

Producten NOx-reductie voor de scheepvaart

Ontdek de innovatieve producten die de NOx-uitstoot op schepen significant verminderen.

Deze schone uitlaatpijp symboliseert onze producten voor NOx-reductie in de scheepvaart.

SCR-katalysator

Een SCR-katalysator, een afkorting voor Selective Catalytic Reduction, is in staat om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) op uw schip mogelijk tot wel 98% te verminderen.

Met behulp van deze geavanceerde technologie kunt u gemakkelijk voldoen aan de strenge uitstootnormen van zowel IMO Tier III als EU Stage V, zonder dat het noodzakelijk is om een nieuwe gecertificeerde motor te installeren.

Deze oplossing is met name interessant voor schepen met bestaande motoren die nog niet aan de geldende normen voldoen, zoals niet-genormeerde (pre-CCR), CCR-1 of CCR-2 motoren, maar die nog wel in goede staat verkeren.

Door het behouden en optimaliseren van huidige scheepsmotoren met behulp van SCR-technologie, biedt deze methode een duurzaam alternatief om te voldoen aan strenge emissievoorschriften.