Bedrijfslogo van Berger Maritiem
Berger Maritiem Logo Variant

Levenscyclusanalyse (LCA) voor de scheepvaart

Een levenscyclusanalyse (LCA), ook bekend als Life Cycle Assessment in het Engels, is een uitgebreide methodologie die binnen de scheepvaart wordt gebruikt om een grondige evaluatie van de ecologische impact uit te voeren. Deze aanpak is relevant voor zowel nieuwe als bestaande schepen en biedt de mogelijkheid om een breed scala aan emissies te beoordelen, waaronder directe emissies vanuit uw faciliteiten, indirecte emissies als gevolg van aangekochte energie, indirecte emissies binnen uw waardeketen, en de milieu-impact van individuele producten voor fabrikanten en leveranciers. Maak kennis met de levenscyclusanalyse (LCA)-services van onze partner Metizoft, speciaal ontworpen voor de behoeften van de scheepvaart. Analyseer uw milieu-impact op alle relevante niveaus, identificeer essentiële knelpunten en bevorder duurzaamheid als onderdeel van uw ESG-strategie.

Dit schip staat symbool voor de levenscyclusanalyse (LCA), speciaal ontworpen voor de behoeften van de scheepvaart.

LCA voor de scheepvaart

Maak kennis met de levenscyclusanalyse (LCA)-services van onze partner Metizoft, speciaal ontworpen voor de behoeften van de scheepvaart.

Dit schip symboliseert de levenscyclusanalyse (LCA)-services, speciaal ontworpen voor de behoeften van de scheepvaart.

Bestaande vloot

Een uitgebreide methode wordt toegepast om de milieueffecten van uw bestaande schepen gedurende hun volledige levenscyclus te beoordelen. Door relevante Milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations, EPD’s) te verzamelen, te valideren en te analyseren, ontstaat niet alleen een diepgaand inzicht in uw milieu-impact, maar wordt ook de EPD-database uitgebreid door LCA’s uit te voeren voor meer scheepvaartbedrijven. Dit leidt niet alleen tot een efficiënter werkproces, maar ook tot een kosteneffectieve oplossing voor u als klant.

Daarnaast wordt ook Carbon Emission Computation (CEC) aangeboden als een specifieke dienst binnen LCA, gericht op het meten van koolstofemissies.

Nieuwbouwschepen

Als u overweegt te investeren in duurzame technologieën om uw toekomstige nieuwbouwschip milieuvriendelijker te maken, kan deze LCA-service u waardevolle inzichten bieden. De resultaten van deze LCA vormen namelijk de basis voor de opstelling van een Milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration, EPD). Dit krachtige hulpmiddel stelt u in staat om de duurzaamheid van uw nieuwe schip effectief te communiceren naar potentiële kopers, investeerders en andere belanghebbenden. Bovendien, als uw schip aantoonbaar duurzamer wordt dan dat van uw concurrenten, kunt u hiermee tegelijkertijd een concurrentievoordeel behalen door meetbare gegevens te kunnen presenteren.

Bedrijfsvoering

Deze levenscyclusanalyse omvat relevante aspecten van uw bedrijfsvoering, van grondstofwinning en productieprocessen tot afvalbeheer, inclusief transport en energieverbruik. Diverse broeikasgassen, zoals CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs en SF6, worden onderzocht, waarbij zorgvuldig de drie hoofdcategorieën van emissies worden beoordeeld: scope 1 (directe emissies vanuit faciliteiten), scope 2 (indirecte emissies als gevolg van aangekochte energie) en scope 3 (indirecte emissies binnen de waardeketen). Deze uitgebreide aanpak biedt een gedetailleerd inzicht in de milieu-impact en dient als basis voor duurzame besluitvorming.

Visualisatie van alle onderzochte aspecten van een levenscyclusanalyse voor uw bedrijfsvoering.

Voor fabrikanten en leveranciers bestaat ook de mogelijkheid om een LCA uit te voeren voor individuele producten.

Richtlijnen en normen

De toegepaste technieken voor levenscyclusanalyses (LCA’s) voldoen aan strenge richtlijnen en normen, waaronder het GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), wereldwijd erkend voor het meten en rapporteren van broeikasgasemissies. Bovendien worden de normen ISO 14040 en ISO 14067 gevolgd, internationale normen met gedetailleerde richtlijnen voor het uitvoeren van levenscyclusanalyses en het nauwkeurig meten en rapporteren van de koolstofvoetafdruk van producten.

ESG

In de maritieme sector dienen bedrijven uitgebreide verslagen te publiceren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Deze verslaglegging, ook wel bekend als ESG-rapportage, is essentieel om transparantie te bevorderen met betrekking tot duurzaamheid en om te voldoen aan regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De levenscyclusanalyse-services zijn volledig afgestemd op ESG-normen, waardoor dit instrument naadloos integreert met het ESG-rapportageplatform. Zo zijn bijvoorbeeld de gegevens van de Environmental Product Declaration (EPD) met betrekking tot indirecte emissies in uw waardeketen (scope 3) direct toegankelijk via de ESG-applicatie.

In de praktijk

Als voorbeeld heeft een offshore-bedrijf gebruikgemaakt van een levenscyclusanalyse als onderdeel van hun uitgebreide duurzaamheidsstrategie.

Dit offshore schip staat symbool voor Rem Offshore die gebruik heeft gemaakt van deze LCA.

Bestaande vloot

Een uitgebreide methode wordt toegepast om de milieueffecten van uw bestaande schepen gedurende hun volledige levenscyclus te beoordelen.

Nieuwbouwschepen

Als u overweegt te investeren in duurzame technologieën om uw toekomstige nieuwbouwschip milieuvriendelijker te maken, kan deze LCA-service u waardevolle inzichten bieden.

Bedrijfsvoering

Deze levenscyclusanalyse omvat relevante aspecten van uw bedrijfsvoering, van grondstofwinning en productieprocessen tot afvalbeheer, inclusief transport en energieverbruik.

Visualisatie van alle onderzochte aspecten van een levenscyclusanalyse voor uw bedrijfsvoering.

Voor fabrikanten en leveranciers bestaat ook de mogelijkheid om een LCA uit te voeren voor individuele producten.

Richtlijnen en normen

De toegepaste technieken voor levenscyclusanalyses (LCA’s) voldoen aan strenge richtlijnen en normen, waaronder het GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), wereldwijd erkend voor het meten en rapporteren van broeikasgasemissies. Bovendien worden de normen ISO 14040 en ISO 14067 gevolgd, internationale normen met gedetailleerde richtlijnen voor het uitvoeren van levenscyclusanalyses en het nauwkeurig meten en rapporteren van de koolstofvoetafdruk van producten.

ESG

In de maritieme sector dienen bedrijven uitgebreide verslagen te publiceren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Deze verslaglegging, ook wel bekend als ESG-rapportage, is essentieel om transparantie te bevorderen met betrekking tot duurzaamheid en om te voldoen aan regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De levenscyclusanalyse-services zijn volledig afgestemd op ESG-normen, waardoor dit instrument naadloos integreert met het ESG-rapportageplatform. Zo zijn bijvoorbeeld de gegevens van de Environmental Product Declaration (EPD) met betrekking tot indirecte emissies in uw waardeketen (scope 3) direct toegankelijk via de ESG-applicatie.

In de praktijk

Als voorbeeld heeft een offshore-bedrijf gebruikgemaakt van een levenscyclusanalyse als onderdeel van hun duurzaamheidsstrategie.

Dit offshore schip staat symbool voor Rem Offshore die gebruik heeft gemaakt van deze levenscyclusanalyse (LCA).

Veelgestelde vragen

Het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA) kan van aanzienlijke waarde zijn bij het nakomen van voorschriften, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die op 5 januari 2023 in werking is getreden. De implementatie van een LCA kan namelijk aanzienlijk bijdragen aan het nauwkeurig meten en verbeteren van uw verplichtingen met betrekking tot duurzaamheidsrapportage (ESG), zoals voorgeschreven door de CSRD.

Als u overweegt de milieudruk van uw schip te verminderen door te investeren in energiebesparende oplossingen zoals Energy Saving Devices (ESDs), een efficiëntere rompvorm, hulpwindvoortstuwing en luchtsmering, kan de Milieukostenindicator (MKI) u helpen om de daadwerkelijke reductie duidelijk in beeld te brengen. Dit instrument vat namelijk alle relevante milieueffecten samen tot één eenvoudig te begrijpen getal.

De MKI die binnen de scheepvaart wordt gebruikt staat in nauwe relatie tot een levenscyclusanalyse (LCA), omdat de gegevens die worden gebruikt voor de MKI-berekening vaak via een LCA worden verzameld. Dit biedt u diepgaand inzicht in de milieu-impact van uw maritieme activiteiten.

LCA

Een levenscyclusanalyse (LCA), ook bekend als Life Cycle Assessment in het Engels, is een uitgebreide methodologie die binnen de scheepvaart wordt gebruikt om een grondige evaluatie van de ecologische impact uit te voeren. 

Deze aanpak is relevant voor zowel nieuwe als bestaande schepen en biedt de mogelijkheid om een breed scala aan emissies te beoordelen, waaronder directe emissies vanuit uw faciliteiten, indirecte emissies als gevolg van aangekochte energie, indirecte emissies binnen uw waardeketen, en de milieu-impact van individuele producten voor fabrikanten en leveranciers.

Maak kennis met de levenscyclusanalyse (LCA)-services, speciaal ontworpen voor de behoeften van de scheepvaart. Analyseer uw milieu-impact op alle relevante niveaus, identificeer essentiële knelpunten en bevorder duurzaamheid als onderdeel van uw ESG-strategie.

Projectinfo LCA

  • Klant: Rem Offshore
  • Dienst: levenscyclusanalyse (LCA)
  • Bestemming: twee offshore-schepen
  • Uitgevoerd door onze partner: Metizoft

LCA voor uw bestaande vloot

Door relevante Milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations, EPD’s) te verzamelen, te valideren en te analyseren, ontstaat niet alleen een diepgaand inzicht in de milieu-impact van uw bestaande vloot, maar wordt ook de EPD-database uitgebreid door LCA’s uit te voeren voor meer scheepvaartbedrijven. Dit leidt niet alleen tot een efficiënter werkproces, maar ook tot een kosteneffectieve oplossing voor u als klant.

Daarnaast wordt ook Carbon Emission Computation (CEC) aangeboden als een specifieke dienst binnen LCA, gericht op het meten van koolstofemissies.

LCA voor nieuwbouwschepen

De resultaten van deze levenscyclusanalyse (LCA) vormen de basis voor de opstelling van een Milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration, EPD). Dit krachtige hulpmiddel stelt u in staat om de duurzaamheid van uw nieuwe schip effectief te communiceren naar potentiële kopers, investeerders en andere belanghebbenden. Bovendien, als uw schip aantoonbaar duurzamer wordt dan dat van uw concurrenten, kunt u hiermee tegelijkertijd een concurrentievoordeel behalen door meetbare gegevens te kunnen presenteren.

LCA voor bedrijfsvoering

Deze levenscyclusanalyse omvat relevante aspecten van uw bedrijfsvoering, van grondstofwinning en productieprocessen tot afvalbeheer, inclusief transport en energieverbruik. Diverse broeikasgassen, zoals CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs en SF6worden onderzocht, waarbij zorgvuldig de drie hoofdcategorieën van emissies worden beoordeeld: scope 1 (directe emissies vanuit faciliteiten), scope 2 (indirecte emissies als gevolg van aangekochte energie) en scope 3 (indirecte emissies binnen de waardeketen). Deze uitgebreide aanpak biedt een gedetailleerd inzicht in de milieu-impact en dient als basis voor duurzame besluitvorming.

Contact opnemen

Contactgegevens Berger Maritiem:

Straat en postcode:

Steur 50, 3344 JJ

Plaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

Land:

Nederland

Telefoonnummer:

078 6 414 525

E-mailadres:

Contactformulier

Bel

Contactformulier

Contactformulier