Bedrijfslogo van Berger Maritiem
Berger Maritiem Logo Variant

Carbon Intensity Indicator (CII)-services

Sinds 1 januari 2023 is de Carbon Intensity Indicator (CII) een verplicht meetinstrument onder het IMO MARPOL-verdrag. Deze indicator beoordeelt de efficiëntie van schepen met een bruto tonnage (“Gross Tonnage”, GT) van meer dan 5000 bij het vervoeren van goederen of passagiers. De CII-waarde van uw schip, die uitgedrukt wordt in gram CO2 per ton-mijl, dient jaarlijks te worden berekend. Ontdek de CII-services van onze partner VICUSdt, variërend van een CII-berekening met of zonder CFD, een Express-analyse om potentiële, waardevolle aanpassingen aan uw schip te identificeren, tot en met Lifecycle-ondersteuning zoals monitoring van de vlootprestaties, technisch advies en technologie-verkenning.

CFD-simulatie van een achterschip met gemodelleerde scheepsschroef en scheepsroer, een illustratie van de CII-services.

CII-services

Ontdek de Carbon Intensity Indicator (CII)-services van onze partner VICUSdt.

Verbeter de CII-waarde van uw schip met een CFD-analyse van het achterschip, zoals in deze afbeelding.

CII-berekening

Als een voorlopige evaluatie aangeeft dat uw schip zal gaan voldoen aan de vereiste Carbon Intensity Indicator (CII)-waarde, biedt een standaard berekening zonder aanvullende CFD-analyses de snelste en meest kostenefficiënte oplossing.

Deze service omvat het verzamelen van essentiële gegevens van uw schip, het vaststellen van de referentiewaarde en het berekenen van de huidige CII-waarde. Als uw schip aan de norm voldoet, kunt u het rapport indienen bij een classificatiebureau zoals DNV GL, Lloyd’s Register (LR) of Bureau Veritas (BV). Na succesvolle verificatie ontvangt u van hen een bevestiging van de geregistreerde waarde en de daarbij horende energie-efficiëntieclassificatie.

Berekening met CFD

Mocht u een nauwkeurige CII-beoordeling wensen, dan biedt deze berekeningsservice uitkomst. Met deze service worden de hydrodynamische prestaties van uw schip beoordeeld met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD)-analyses.

Als onderdeel van de CII-diensten kan ook Lifecycle-ondersteuning worden aangeboden. Deze ondersteuning omvat het monitoren van de prestaties van uw vloot, technisch advies bij het interpreteren en toepassen van analyse- en evaluatieresultaten, en het verkennen van nieuwe technologieën.

Express-analyse

Indien uw schip wordt beoordeeld met een lage CII-score of als u streeft naar een hogere waardering, zou u een beroep kunnen doen op de Express-analyse. Zonder concessies te doen aan uw dienstsnelheid, zal met behulp van (CFD-)studies gezocht worden naar energiebesparende oplossingen om uw CII-waarde te verbeteren.

Bij dit onderzoek kunnen tevens Energy Saving Devices (ESDs) worden bestudeerd, zoals een Pre-Duct, Pre-Swirl Stator (PSS), Propeller Boss Cap Fin (PBCF) en Twisted Rudder en Rudder Bulb, evenals technieken zoals een hulpwindvoortstuwingssysteem.

In de praktijk

Als voorbeeld heeft een scheepsmanagementbureau gebruikgemaakt van verschillende diensten en producten die verband houden met de CII.

Voor het kustvaartschip Myrte zijn diverse diensten en producten toegepast in relatie tot de Carbon Intensity Indicator (CII).

CII-berekening

Als een voorlopige evaluatie aangeeft dat uw schip zal gaan voldoen aan de vereiste Carbon Intensity Indicator (CII)-waarde, biedt een standaard berekening zonder aanvullende CFD-analyses de snelste en meest kostenefficiënte oplossing.

Berekening met CFD

Mocht u een nauwkeurige CII-beoordeling wensen, dan biedt deze berekeningsservice uitkomst. Met deze service worden de hydrodynamische prestaties van uw schip beoordeeld met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD)-analyses.

Als onderdeel van de CII-diensten kan ook Lifecycle-ondersteuning worden aangeboden. Deze ondersteuning omvat het monitoren van de prestaties van uw vloot, technisch advies bij het interpreteren en toepassen van analyse- en evaluatieresultaten, en het verkennen van nieuwe technologieën.

Express-analyse

Indien uw schip wordt beoordeeld met een lage CII-score of als u streeft naar een hogere waardering, zou u een beroep kunnen doen op de Express-analyse.

In de praktijk

Als voorbeeld heeft een scheepsmanagementbureau gebruikgemaakt van verschillende diensten en producten die verband houden met de CII.

Voor het kustvaartschip Myrte zijn diverse diensten en producten toegepast in relatie tot de Carbon Intensity Indicator (CII).

Veelgestelde vragen

De CII-waarde van uw schip wordt beoordeeld op een schaal van A tot E, waarbij A staat voor de hoogste graad van efficiëntie en E voor de laagste. Deze beoordeling omvat verschillende variabelen, zoals het scheepstype, de aard van de lading en emissiegegevens.

Elk jaar worden de CII-eisen strenger, waarbij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tegen 2026 de doelen zal herzien.

De CII is van toepassing op alle vrachtschepen, RoPax-schepen en cruiseschepen met een bruto tonnage van meer dan 5000. Dit omvat onder andere bulkschepen, gastankers, olietankers, containerschepen, algemene lading schepen en andere vergelijkbare vaartuigen.

Om de jaarlijkse CII-score van uw schip te kunnen berekenen en verbeteringsmaatregelen te kunnen bestuderen, is het van belang om onder andere de volgende gegevens van uw schip bij te houden:

1. Navigatietijden: totaal, productieve en niet-productieve uren (ballast, aan de kade, voor anker), en afstanden afgelegd onder veiligheids- of ijsomstandigheden.

2. Brandstofgebruik volgens SEEMP Part II, per brandstoftype, inclusief gebruik onder veiligheids- en ijsomstandigheden.

3. Scheepsromp-gegevens voor ijsklasse-correctiefactoren en gegevens van het schip voor en na conversies of vrijwillige wijzigingen die het draagvermogen (“dead weight”) veranderen.

Alle gegevens dienen verifieerbaar te zijn en overeen te komen met wat door u gerapporteerd is. Een C-beoordeling is vereist, maar een B-beoordeling wordt aangemoedigd in verband met mogelijke IMO-heffingsmaatregelen die in 2026 worden gedefinieerd.

Indien uw schip gedurende drie opeenvolgende jaren een D-beoordeling ontvangt of in slechts één jaar een E-beoordeling krijgt, vereist dit de opstelling van een corrigerend actieplan zoals opgenomen in Part III van het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP). Dit plan moet vervolgens ter goedkeuring worden ingediend.

Mocht dit scenario op uw situatie van toepassing zijn, dan biedt een Express-analyse uitkomst. Met diverse (CFD-)studies wordt er dan gezocht naar energiebesparende oplossingen om de CII-waarde van uw schip te verbeteren.

Denk hierbij aan het bestuderen van verbeteringsmaatregelen zoals het optimaliseren van uw voortstuwingsinstallatie (zoals een efficiëntere scheepsschroef, straalbuis en scheepsroer), een energiezuinigere vorm van de boeg, en het toepassen van Energy Savings Devices (ESDs) en een hulpwindvoortstuwingssysteem.

De Carbon Intensity Indicator (CII) evalueert de efficiëntie van een schip tijdens het vervoer van goederen of passagiers. Aan de andere kant is de Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) een eenmalige beoordeling van de energie-efficiëntie van bestaande schepen. In tegenstelling tot deze CII en EEXI is de Energy Efficiency Design Index (EEDI) gericht op het beoordelen van de efficiëntie van nieuwe schepen tijdens hun ontwerpfase.

SEEMP Part III is een specifiek gedeelte binnen het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) dat gericht is op de Carbon Intensity Indicator (CII). Hierin wordt specifiek ingegaan op (nieuwe) technische en/of operationele maatregelen om de efficiëntie van uw schip continu te verbeteren.

CII

Sinds 1 januari 2023 is de Carbon Intensity Indicator (CII) een verplicht meetinstrument onder het IMO MARPOL-verdrag. Deze indicator beoordeelt de efficiëntie van schepen met een bruto tonnage (“Gross Tonnage”, GT) van meer dan 5000 bij het vervoeren van goederen of passagiers. De CII-waarde van uw schip, die uitgedrukt wordt in gram CO2 per ton-mijl, dient jaarlijks te worden berekend. 

Ontdek de CII-services, variërend van een CII-berekening met of zonder CFD, een Express-analyse om potentiële, waardevolle aanpassingen aan uw schip te identificeren, tot en met Lifecycle-ondersteuning zoals monitoring van de vlootprestaties, technisch advies en technologie-verkenning.

CII-berekening

Om aan te tonen dat uw schip voldoet aan de voorschriften van de Carbon Intensity Indicator (CII), is het noodzakelijk om een CII-berekening te laten uitvoeren. Indien u na de nieuwbouw geen aanpassingen heeft gedaan, zoals het vervangen van een scheepsschroef, straalbuis of scheepsroer, of indien u de efficiëntie hiervan al heeft berekend, kunt u volstaan met een standaard berekening zonder CFD-analyses.

De stappen die in dit geval worden genomen, zijn als volgt:

1. Gegevensverzameling: hierbij worden essentiële technische informatie verzameld over uw schip, zoals afmetingen, type, motoren, brandstofverbruik en meetwaarden.

2. Bepaling van de referentiewaarde: op basis van de gegevens van uw schip en operationele kenmerken wordt een referentiewaarde vastgesteld. Dit is een vergelijkingspunt voor de energie-efficiëntie van vergelijkbare schepen van dezelfde grootte en type gedurende een bepaalde referentieperiode.

3. Berekening van de CII-waarde: hierbij wordt er gekeken naar hoe efficiënt uw schip boven de 5000 bruto tonnage (“Gross Tonnage”, GT) goederen of passagiers vervoert. Deze waarde van uw schip wordt uitgedrukt in gram CO2 uitgestoten per ton-mijl (draagvermogen of bruto tonnage afhankelijk van het scheepstype).

4. Milieu-prestatiebeoordeling: uw schip wordt geclassificeerd op een schaal van A tot E op basis van de berekende CII-waarde, waarbij A staat voor meest milieuvriendelijk en E voor meest vervuilend.

Als uit de berekening blijkt dat uw schip aan de vereiste norm en uw verwachtingen voldoet, kunt u het rapport indienen bij een classificatiebureau zoals DNV GL, Lloyd’s Register (LR) of Bureau Veritas (BV). Na succesvolle verificatie ontvangt u dan van hen een bevestiging van de geregistreerde CII-waarde en bijbehorende classificatie.

CII-berekening met CFD

Mocht u een nauwkeurige CII-berekening wensen, of heeft u na de bouw van uw schip wijzigingen aangebracht, zoals het vervangen van een schroef, straalbuis of roer, maar heeft u de efficiëntie ervan nog niet berekend? Met deze service wordt overgegaan tot het uitvoeren van Computational Fluid Dynamics (CFD)-analyses.

Deze gevalideerde methodologie maakt het mogelijk om vrij nauwkeurig het gedrag van uw schip tijdens het varen te modelleren. Dit omvat niet alleen de beweging van het schip zelf, maar ook hoe diverse componenten, zoals de boeg, schroeven, roeren en andere delen van het schip, reageren op de dynamiek van het water.

Net zoals bij het maken van een EEXI-berekening, is ook de Vref-analyse een belangrijk onderdeel van deze evaluatie. Deze analyse beoordeelt namelijk de prestaties van uw schip bij een constante referentiesnelheid, de Vref. Deze informatie is nodig om zowel de energie-efficiëntie als de weerstand van uw schip te kunnen bepalen, en vormt de basis voor het berekenen van uw CII-waarde.

Het resultaat van deze service is dat u een nauwkeurige bepaling van uw CII-waarde krijgt, wat u tevens inzicht geeft in de operationele efficiëntie van uw schip.

Als uw schip uiteindelijk voldoet aan de eisen en de door u gestelde verwachtingen, kunt u het rapport indienen bij een classificatiebureau. Na succesvolle verificatie ontvangt u dan van hen een bevestiging van de vastgestelde waarde en de bijbehorende energie-efficiëntie-classificatie, variërend van A (meest milieuvriendelijk) tot en met E (meest vervuilend).

Projectinfo CII

  • Klant: Samshipping
  • Dienst: CII-berekening
  • Dienst: Express-analyse
  • Product: Energy Saving Device (ESD)
  • Bestemming: twee kustvaartschepen
  • Uitgevoerd door onze partner: VICUSdt

Contact opnemen

Contactgegevens Berger Maritiem:

Straat en postcode:

Steur 50, 3344 JJ

Plaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

Land:

Nederland

Telefoonnummer:

078 6 414 525

E-mailadres:

Contactformulier

Bel

Contactformulier

Contactformulier