Bedrijfslogo van Berger Maritiem
Berger Maritiem Logo Variant

Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)-services

Sinds 1 januari 2013 is het verplicht voor alle zeeschepen met een bruto tonnage (“Gross Tonnage”, GT) van meer dan 400 om een Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) te hebben. Dit plan, dat voldoet aan de richtlijnen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), omvat een uitgebreide reeks maatregelen en strategieën die gericht zijn op het verminderen van het energieverbruik van het schip. Het SEEMP doorloopt verschillende fasen, waaronder planning, uitvoering, monitoring, zelfevaluatie en verbetering. Maak kennis met de Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)-services van onze partner VICUSdt.

Dit schip staat symbool voor de services met betrekking tot het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP).

SEEMP services

Maak kennis met de Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)-services van onze partner VICUSdt.

Dit schip staat symbool voor de services met betrekking tot het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP).

Introductie

Sinds 1 januari 2013 is het verplicht voor alle zeeschepen met een bruto tonnage van meer dan 400 om een Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) te hebben.

Dit plan, dat voldoet aan de richtlijnen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), omvat een uitgebreide reeks maatregelen en strategieën die gericht zijn op het verminderen van het energieverbruik van uw schip of vloot.

Bij het creëren van uw SEEMP doorloopt u de volgende fasen: planning, uitvoering, monitoring, zelfevaluatie en verbetering.

Planning

Er wordt gestart met een evaluatie van het huidige energieverbruik van uw schip, waarbij bestaande energiebesparende maatregelen geïdentificeerd worden en hun effectiviteit wordt beoordeeld. Ook worden aanvullende maatregelen geïdentificeerd om de energie-efficiëntie te verbeteren. Samen met u kunnen ook doelen worden vastgesteld, zoals het jaarlijkse brandstofverbruik en targets voor de Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI), een wereldwijd erkende standaard volgens de SEEMP-richtlijnen.

Uitvoering

Na het vaststellen van de vereiste maatregelen wordt er een implementatiesysteem opgezet. Hierbij worden procedures ontwikkeld, taken gedefinieerd en verantwoordelijkheden toegewezen. Bovendien dienen de uitvoeringsperiodes (begin- en einddata) voor elke gekozen maatregel vastgelegd te worden.

Monitoring

Om de energie-efficiëntie van uw schip qua energieverbruik te beoordelen, is het essentieel om meetbare gegevens te gebruiken. Dit wordt meestal gedaan door de Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) te berekenen. Alternatieve systemen kunnen eveneens worden ingezet.

Zelfevaluatie en verbetering

Deze fase vormt het sluitstuk van de managementcyclus. Het doel hiervan is het beoordelen van de geplande maatregelen en hun uitvoering, het begrijpen van de operationele karakteristieken van uw schip, het identificeren van effectieve potentiële maatregelen, en analyseren van efficiëntie-trends. Dit leidt tot een verbeterd managementplan voor de volgende cyclus.

SEEMP Part III

SEEMP Part III is een specifiek gedeelte binnen het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) dat zich richt op de Carbon Intensity Indicator (CII). Binnen dit segment wordt specifiek ingegaan op (nieuwe) technische en/of operationele maatregelen om de efficiëntie van uw schip continu te verbeteren.

Wat betreft de CII kunnen ook diverse CII-services worden aangeboden, variërend van een standaard CII-berekening tot een nauwkeurigere CII-beoordeling met CFD, en zelfs het uitvoeren van een Express-analyse. Via een Express-analyse kan een lijst worden samengesteld met effectieve potentiële maatregelen die op het schip kunnen worden toegepast volgens SEEMP Part III.

Planning

Er wordt gestart met een evaluatie van het huidige energieverbruik van uw schip, waarbij bestaande energiebesparende maatregelen geïdentificeerd worden en hun effectiviteit wordt beoordeeld. Ook worden aanvullende maatregelen geïdentificeerd om de energie-efficiëntie te verbeteren. Samen met u kunnen ook doelen worden vastgesteld, zoals het jaarlijkse brandstofverbruik en targets voor de Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI), een wereldwijd erkende standaard volgens de SEEMP-richtlijnen.

Uitvoering

Na het vaststellen van de vereiste maatregelen wordt er een implementatiesysteem opgezet. Hierbij worden procedures ontwikkeld, taken gedefinieerd en verantwoordelijkheden toegewezen. Bovendien dienen de uitvoeringsperiodes (begin- en einddata) voor elke gekozen maatregel vastgelegd te worden.

Monitoring

Om de energie-efficiëntie van uw schip qua energieverbruik te beoordelen, is het essentieel om meetbare gegevens te gebruiken. Dit wordt meestal gedaan door de Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) te berekenen. Alternatieve systemen kunnen eveneens worden ingezet.

In de praktijk

Als voorbeeld heeft een overheidsinstantie het SEEMP bijgewerkt voor diverse overheidsvaartuigen.

Multifunctioneel vaartuig van overheidsinstantie maakt gebruik van Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)-service.

Zelfevaluatie en verbetering

Deze fase vormt het sluitstuk van de managementcyclus. Het doel hiervan is het beoordelen van de geplande maatregelen en hun uitvoering, het begrijpen van de operationele karakteristieken van uw schip, het identificeren van effectieve potentiële maatregelen, en analyseren van efficiëntie-trends. Dit leidt tot een verbeterd managementplan voor de volgende cyclus.

SEEMP Part III

SEEMP Part III is een specifiek gedeelte binnen het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) dat zich richt op de Carbon Intensity Indicator (CII). Binnen dit segment wordt specifiek ingegaan op (nieuwe) technische en/of operationele maatregelen om de efficiëntie van uw schip continu te verbeteren.

Wat betreft de CII kunnen ook diverse CII-services worden aangeboden, variërend van een standaard CII-berekening tot een nauwkeurigere CII-beoordeling met CFD, en zelfs het uitvoeren van een Express-analyse. Via een Express-analyse kan een lijst worden samengesteld met effectieve potentiële maatregelen die op het schip kunnen worden toegepast volgens SEEMP Part III.

In de praktijk

Als voorbeeld heeft een overheidsinstantie het SEEMP bijgewerkt voor diverse overheidsvaartuigen.

Multifunctioneel vaartuig van overheidsinstantie maakt gebruik van Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)-service.

Veelgestelde vragen

Het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) bestaat uit drie delen: Part I, Part II en Part III. Part I heeft betrekking op het managementplan dat moet worden uitgevoerd om de energie-efficiëntie van uw schip te verbeteren. Part II omvat een plan voor het verzamelen van gegevens over het brandstofverbruik van uw schip. Het operationele plan voor koolstofintensiteit (ook wel carbon intensity genoemd in het Engels) is te vinden in Part III van het SEEMP.

SEEMP Part I is van toepassing op zeeschepen met een bruto tonnage van meer dan 400. SEEMP Part II is verplicht voor alle schepen met een bruto tonnage van meer dan 5000. Voor schepen die moeten voldoen aan de Carbon Intensity Indicator (CII), is een geverifieerde SEEMP Part III vereist.

Platformen, zoals FPSO’s en FSU’s, en boorschepen zijn vrijgesteld van deze verplichting, ongeacht het type voortstuwingssysteem dat ze gebruiken.

De eigenaar of exploitant van een schip is verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van een SEEMP. Dit plan moet aan boord zijn en tijdens inspecties en audits beschikbaar zijn voor controle.

De afkorting IEEC staat voor International Energy Efficiency Certificate. Dit certificaat is sinds 1 januari 2013 verplicht voor schepen met een bruto tonnage van meer dan 400.

Om in aanmerking te komen voor een IEEC, dient er een geldig Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) aan boord aanwezig te zijn.

De afkorting EEDI staat voor Energy Efficiency Design Index en is sinds 1 januari 2013 verplicht voor nieuwe schepen. Voor elk scheepstype en elke groottecategorie is een referentieniveau vastgesteld, dat dient als maatstaf voor de minimale energie-efficiëntie.

Dit referentieniveau wordt uitgedrukt in gram CO2 per ton-mijl en is gebaseerd op CO2-emissiefactoren. Deze factoren meten de “tank-to-wake” CO2-emissies, wat inhoudt dat er gekeken wordt naar de CO2-uitstoot aan de uitlaat van de brandstof. Dit referentieniveau wordt elke vijf jaar geleidelijk strenger.

Beide, de EEDI en SEEMP, hebben als doel zowel het energieverbruik als de milieu-impact van schepen te verminderen.

De afkorting EEXI staat voor Energy Efficiency Existing Ship Index. Sinds 1 januari 2023 wordt deze index eenmalig gebruikt om de energie-efficiëntie van bestaande schepen te beoordelen. De EEXI kan worden beschouwd als het equivalent van de Energy Efficiency Design Index (EEDI), een maatstaf voor de energie-efficiëntie van nieuwe schepen.

De EEXI geeft aan hoe efficiënt een bestaand schip is in vergelijking met een vastgesteld referentieniveau, namelijk de EEDI fase 2 norm, die varieert voor verschillende scheepstypen en groottecategorieën. Deze waarde dient lager te zijn dan het referentieniveau om te voldoen aan de minimale norm voor energie-efficiëntie van uw schip.

De maatregelen en strategieën die zijn vastgelegd in een Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) kunnen invloed hebben op de EEXI-score van uw schip. Door energie-efficiëntieverbeteringen te implementeren volgens het SEEMP, kan de EEXI-score van uw schip positief worden beïnvloed.

Projectinfo SEEMP

  • Klant: Rijksrederij, onderdeel van Rijkswaterstaat
  • Dienst: Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)
  • Bestemming: 10 overheidsschepen
  • Uitgevoerd door onze partner: VICUSdt

Contact opnemen

Contactgegevens Berger Maritiem:

Straat en postcode:

Steur 50, 3344 JJ

Plaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

Land:

Nederland

Telefoonnummer:

078 6 414 525

E-mailadres:

Contactformulier

Bel

Contactformulier

Contactformulier