Bedrijfslogo van Berger Maritiem

Maritieme compliance

Met de maritieme compliance services van onze partners kan uw schip en bedrijf in overeenstemming worden gebracht met de nieuwste milieuwetgeving. Deskundige ondersteuning kan worden geboden op gebieden zoals SEEMP, EEXI, CII, ESG, LCA, IHM en het beheer van de chemicaliën aan boord.

Dit schip staat symbool voor de maritieme compliance services, zoals SEEMP, EEXI, CII, ESG, LCA, IHM en chemicaliën.

SEEMP

Vanaf 1 januari 2013 zijn zeeschepen met een bruto tonnage (“Gross Tonnage”, GT) van meer dan 400 wettelijk verplicht om een Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) aan boord te hebben. Dit plan, opgesteld in lijn met de richtlijnen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), bevat gedetailleerde maatregelen en strategieën om het energieverbruik van het schip te verminderen en de totale energie-efficiëntie te verbeteren. Deskundige ondersteuning kan worden geboden bij het opstellen en bijwerken van uw SEEMP.

EEXI

Om aan te tonen dat uw schip voldoet aan de eisen van de Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), is het noodzakelijk een EEXI-berekening te laten uitvoeren. Assistentie kan worden verleend bij het bepalen van de EEXI-waarde en om mogelijke verbeteringsmaatregelen te onderzoeken.

Met een CFD-analyse van het achterschip, zoals getoond in deze afbeelding, kunt u de EEXI-waarde van uw schip verbeteren.

CII

Sinds 1 januari 2023 is het wettelijk verplicht voor alle vrachtschepen, RoPax-schepen en cruiseschepen met een bruto tonnage van meer dan 5000 om hun energie-efficiëntie te berekenen bij het vervoeren van goederen of passagiers. Deze berekening moet worden uitgevoerd aan de hand van de Carbon Intensity Indicator (CII), zoals vastgesteld in het IMO MARPOL-verdrag. De CII-waarde moet jaarlijks worden berekend en wordt uitgedrukt in gram CO2 per ton-mijl (draagvermogen of bruto tonnage afhankelijk van het scheepstype). Assistentie kan worden verleend bij het berekenen van de CII-waarde van uw schip en het onderzoeken van mogelijke verbeteringsmaatregelen.

ESG

Om te voldoen aan de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), is het noodzakelijk om ESG-rapporten te publiceren als scheepvaartbedrijf. Ondersteuning kan worden geboden bij het vereenvoudigen van uw ESG-rapportage en om gegevens zoals de CO2-uitstoot van uw schepen automatisch te verzamelen.

LCA

Het inzetten van een levenscyclusanalyse (LCA) draagt bij aan het nauwkeurig meten en verbeteren van uw verplichtingen met betrekking tot ESG-rapportage, zoals voorgeschreven door de CSRD. Assistentie kan worden verleend bij het uitvoeren van uitgebreide milieu-impactanalyses.

IHM

Om te voldoen aan de IHM-wet- en regelgeving, dient u als reder of scheepseigenaar een volledige inventaris van gevaarlijke materialen (IHM) aan boord van uw schip te hebben en deze gedurende de hele levensduur bij te houden. Bovendien moeten scheepswerven, ship chandlers, fabrikanten en leveranciers zorgen voor de vereiste IHM-documenten.

Chemicaliën

De vraag naar software voor het beheer van chemicaliën op schepen neemt toe doordat de EU, de IMO en andere autoriteiten strengere voorschriften voor chemicaliën invoeren. Maak kennis met het chemisch beheersysteem dat is ontwikkeld om het beheer van chemicaliën aan boord van uw schip te vereenvoudigen en de veiligheid van uw bemanning voorop te stellen.

Berger Maritiem Logo Variant

Maritieme compliance

Met de maritieme compliance services van onze partners kan uw schip en bedrijf in overeenstemming worden gebracht met de nieuwste milieuwetgeving. Deskundige ondersteuning kan worden geboden op gebieden zoals SEEMP, EEXI, CII, ESG, LCA, IHM en het beheer van de chemicaliën aan boord.

Dit schip symboliseert de maritieme compliance services: SEEMP, EEXI, CII, ESG, LCA, IHM en beheer van chemicaliën.

SEEMP

Vanaf 1 januari 2013 zijn zeeschepen met een bruto tonnage (“Gross Tonnage”, GT) van meer dan 400 wettelijk verplicht om een Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) aan boord te hebben.

Dit plan, opgesteld in lijn met de richtlijnen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), bevat gedetailleerde maatregelen en strategieën om het energieverbruik van het schip te verminderen en de totale energie-efficiëntie te verbeteren.

Deskundige ondersteuning kan worden geboden bij het opstellen en bijwerken van uw SEEMP.

EEXI

Om aan te tonen dat uw schip voldoet aan de eisen van de Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), is het noodzakelijk een EEXI-berekening te laten uitvoeren. 

Assistentie kan worden verleend bij het bepalen van de EEXI-waarde en om mogelijke verbeteringsmaatregelen te onderzoeken.

Met een CFD-analyse van het achterschip, zoals getoond in deze afbeelding, kunt u de EEXI-waarde van uw schip verbeteren.

CII

Sinds 1 januari 2023 is het wettelijk verplicht voor alle vrachtschepen, RoPax-schepen en cruiseschepen met een bruto tonnage van meer dan 5000 om hun energie-efficiëntie te berekenen bij het vervoeren van goederen of passagiers.

Deze berekening moet worden uitgevoerd aan de hand van de Carbon Intensity Indicator (CII), zoals vastgesteld in het IMO MARPOL-verdrag. De CII-waarde moet jaarlijks worden berekend en wordt uitgedrukt in gram CO2 per ton-mijl (draagvermogen of bruto tonnage afhankelijk van het scheepstype).

Assistentie kan worden verleend bij het berekenen van de CII-waarde van uw schip en het onderzoeken van mogelijke verbeteringsmaatregelen.

ESG

Om te voldoen aan de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), is het noodzakelijk om ESG-rapporten te publiceren als scheepvaartbedrijf.

Ondersteuning kan worden geboden bij het vereenvoudigen van uw ESG-rapportage en om gegevens zoals de CO2-uitstoot van uw schepen automatisch te verzamelen.

LCA

Het inzetten van een levenscyclusanalyse (LCA) draagt bij aan het nauwkeurig meten en verbeteren van uw verplichtingen met betrekking tot ESG-rapportage, zoals voorgeschreven door de CSRD.

Assistentie kan worden verleend bij het uitvoeren van uitgebreide milieu-impactanalyses.

IHM

Om te voldoen aan de IHM-wet- en regelgeving, dient u als reder of scheepseigenaar een volledige inventaris van gevaarlijke materialen (IHM) aan boord van uw schip te hebben en deze gedurende de hele levensduur bij te houden. 

Bovendien moeten scheepswerven, ship chandlers, fabrikanten en leveranciers zorgen voor de vereiste IHM-documentatie.

Chemicaliën

De vraag naar software voor het beheer van chemicaliën op schepen neemt toe doordat de EU, de IMO en andere autoriteiten strengere voorschriften voor chemicaliën invoeren.

Maak kennis met het chemisch beheersysteem dat is ontwikkeld om het beheer van chemicaliën aan boord van uw schip te vereenvoudigen en de veiligheid van uw bemanning voorop te stellen.