Bedrijfslogo van Berger Maritiem
Berger Maritiem Logo Variant

SCR-katalysator voor uw schip

Deze afbeelding toont de SCR-katalysator in een machinekamer, geschikt voor zowel bestaande als nieuwe scheepsontwerpen.

De Green Deal voor de binnenvaart en zeevaart staat volledig in het teken van het verminderen van schadelijke milieu-emissies, waaronder de uitstoot van stikstof (NOx). Deze overeenkomst fungeert niet alleen als drijvende kracht achter emissiereductie, maar markeert ook een opvallende trend waarbij havens, verladers, bevrachters en aanbesteders steeds vaker kiezen voor schonere schepen. Selectieve katalytische reductie, beter bekend als Selective Catalytic Reduction (SCR) in het Engels, is een breed geaccepteerde technologie om de stikstofuitstoot te verminderen. Maak kennis met de SCR-katalysator van onze partner Fischer Abgastechnik, die geschikt is voor zowel bestaande als nieuwe scheepsontwerpen.

SCR-katalysator voor uw schip

Maak kennis met de SCR-katalysator van onze partner Fischer Abgastechnik, die geschikt is voor zowel bestaande als nieuwe scheepsontwerpen.

Dit is een vooraanzicht van de SCR-katalysator van een schip in een machinekamer.

Technologie

Wanneer brandstof en lucht worden vermengd en verbrand in een verbrandingsmotor, ontstaan uitlaatgassen die verschillende verontreinigende stoffen bevatten, waaronder de schadelijke stikstofoxiden (NOx). Leer meer over de processen die ten grondslag liggen aan de Selective Catalytic Reduction (SCR)-technologie om de NOx-uitstoot van een schip te verminderen.

Eigenschappen

Of uw motor nu niet-genormeerd (pre-CCR), CCR-1 of CCR-2 is, elke SCR-katalysator wordt op maat ontworpen om perfect aan te sluiten bij uw specifieke motoren, het type schip, het gebruikersprofiel en de beschikbare ruimte in de machinekamer. 

Deze SCR-katalysatoren verminderen de stikstofoxiden (NOx) uitstoot tot 98%, waardoor u eenvoudig de emissiegrenswaarden van IMO Tier III en EU Stage V kunt halen. 

Het ontwerp en de fabricage vinden plaats in Duitsland, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen en de behuizing zo is ontworpen dat onderhoud moeiteloos kan worden uitgevoerd.

De SCR-katalysatoren zijn geschikt voor schepen met een motorvermogen van 19 tot 10.000 kW.

Deze afbeelding toont de SCR-katalysator van onze partner Fischer Abgastechnik, ontworpen om de NOx-uitstoot van een schip te verminderen.

Binnenvaart

Dankzij het Binnenvaart Emissie Prestatielabel kunnen rederijen en scheepseigenaren die actief zijn in de binnenvaart nu ook erkenning krijgen voor “oude” niet-genormeerde motoren (pre-CCR), CCR1- en CCR2-motoren.

Dit betekent dat het niet langer noodzakelijk is om uitsluitend nieuwe Stage V-gecertificeerde motoren te overwegen om up-to-date te blijven. In plaats daarvan kunt u nu ook beloond worden door havens, verladers en banken voor het installeren van uitlaatgasnabehandeling, door de uitstoot in de praktijk te meten.

Echter, als u met uw niet-gecertificeerde Stage V-motoren de Stage V-emissiegrenswaarden wilt behalen, dient u naast een SCR-katalysator in veel gevallen ook een roetfilter te plaatsen. Dit is noodzakelijk om de uitstoot van fijnstof (PM) en het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN) naar Stage V-niveau te brengen.

Zeevaart

Sinds 1 januari 2016 zijn de IMO Tier III-emissie-eisen van kracht voor de NOx Emission Control Areas (NECA), met als doel de uitstoot van stikstof (NOx) door de zeevaart te verminderen. Naast de kust van Noord-Amerika en de Caribische eilanden zijn sinds 1 januari 2021 ook de Noordzee en Oostzee aangewezen als NECA-gebieden.

Hoewel de IMO Tier III-wet- en regelgeving alleen gericht is op het verminderen van de stikstofuitstoot op schepen en niet op het reduceren van de uitstoot van fijnstof, zien we dat steeds meer reders in de zeevaart ervoor kiezen om ook de fijnstof (PM)-uitstoot met een roetfilter te verlagen tot het niveau van Stage V. Vooral rederijen met zeeschepen die actief zijn in de aannemerij passen deze methode toe, omdat ze moeten voldoen aan steeds strengere milieueisen dan wettelijk vereist.

In de praktijk

Als praktijkvoorbeeld heeft een klant bijvoorbeeld besloten hun kraanschip uit 1964 te moderniseren, waarbij ze een SCR-katalysator installeerden. Deze inspanningen resulteerden in een langdurig contract met het Havenbedrijf Rotterdam, het winnen van een Green Award en erkenning als vooraanstaande speler op het gebied van duurzaamheid. 

Een andere rederij toonde ook betrokkenheid bij het aanpakken van de stikstofproblematiek door een nieuw en innovatief beunschip uit te rusten met een SCR-katalysator.

Deze afbeelding toont het innovatieve beunschip dat is uitgerust met een SCR-katalysator.

Technologie

Wanneer brandstof en lucht worden vermengd en verbrand in een verbrandingsmotor, ontstaan uitlaatgassen die verschillende verontreinigende stoffen bevatten, waaronder de schadelijke stikstofoxiden (NOx). Leer meer over de processen die ten grondslag liggen aan de Selective Catalytic Reduction (SCR)-technologie om de NOx-uitstoot van een schip te verminderen.

Eigenschappen

Of uw motor nu niet-genormeerd (pre-CCR), CCR-1 of CCR-2 is, elke SCR-katalysator wordt op maat ontworpen om perfect aan te sluiten bij uw specifieke motoren, het type schip, het gebruikersprofiel en de beschikbare ruimte in de machinekamer. Deze SCR-katalysatoren verminderen de stikstofoxiden (NOx) uitstoot tot 98%, waardoor u eenvoudig de emissiegrenswaarden van IMO Tier III en EU Stage V kunt halen. Het ontwerp en de fabricage vinden plaats in Duitsland, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen en de behuizing zo is ontworpen dat onderhoud moeiteloos kan worden uitgevoerd. De SCR-katalysatoren zijn geschikt voor schepen met een motorvermogen van 19 tot 10.000 kW.

Deze afbeelding toont de SCR-katalysator van onze partner Fischer Abgastechnik, ontworpen om de NOx-uitstoot van een schip te verminderen.

Eigenschappen

Of uw motor nu niet-genormeerd (pre-CCR), CCR-1 of CCR-2 is, elke SCR-katalysator wordt op maat ontworpen om perfect aan te sluiten bij uw specifieke motoren, het type schip, het gebruikersprofiel en de beschikbare ruimte in de machinekamer. Deze SCR-katalysatoren verminderen de stikstofoxiden (NOx) uitstoot tot 98%, waardoor u eenvoudig de emissiegrenswaarden van IMO Tier III en EU Stage V kunt halen. Het ontwerp en de fabricage vinden plaats in Duitsland, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen en de behuizing zo is ontworpen dat onderhoud moeiteloos kan worden uitgevoerd. De SCR-katalysatoren zijn geschikt voor schepen met een motorvermogen van 19 tot 10.000 kW.

Binnenvaart

Dankzij het Binnenvaart Emissie Prestatielabel kunnen rederijen en scheepseigenaren die actief zijn in de binnenvaart nu ook erkenning krijgen voor “oude” niet-genormeerde motoren (pre-CCR), CCR1- en CCR2-motoren. Dit betekent dat het niet langer noodzakelijk is om uitsluitend nieuwe Stage V-gecertificeerde motoren te overwegen om up-to-date te blijven. In plaats daarvan kunt u nu ook beloond worden door havens, verladers en banken voor het installeren van uitlaatgasnabehandeling, door de uitstoot in de praktijk te meten.

Echter, als u met uw niet-gecertificeerde Stage V-motoren de Stage V-emissiegrenswaarden wilt behalen, dient u naast een SCR-katalysator in veel gevallen ook een roetfilter te plaatsen. Dit is noodzakelijk om de uitstoot van fijnstof (PM) en het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN) naar Stage V-niveau te brengen.

Zeevaart

Sinds 1 januari 2016 zijn de IMO Tier III-emissie-eisen van kracht voor de NOx Emission Control Areas (NECA), met als doel de uitstoot van stikstof (NOx) door de zeevaart te verminderen. Naast de kust van Noord-Amerika en de Caribische eilanden zijn sinds 1 januari 2021 ook de Noordzee en Oostzee aangewezen als NECA-gebieden.

Hoewel de IMO Tier III-wet- en regelgeving alleen gericht is op het verminderen van de stikstofuitstoot op schepen en niet op het reduceren van de uitstoot van fijnstof, zien we dat steeds meer reders in de zeevaart ervoor kiezen om ook de fijnstof (PM)-uitstoot met een roetfilter te verlagen tot het niveau van Stage V. Vooral rederijen met zeeschepen die actief zijn in de aannemerij passen deze methode toe, omdat ze moeten voldoen aan steeds strengere milieueisen dan wettelijk vereist.

Binnenvaart

Dankzij het Binnenvaart Emissie Prestatielabel kunnen rederijen en scheepseigenaren die actief zijn in de binnenvaart nu ook erkenning krijgen voor “oude” niet-genormeerde motoren (pre-CCR), CCR1- en CCR2-motoren.

Dit betekent dat het niet langer noodzakelijk is om uitsluitend nieuwe Stage V-gecertificeerde motoren te overwegen om up-to-date te blijven. In plaats daarvan kunt u nu ook beloond worden door havens, verladers en banken voor het installeren van uitlaatgasnabehandeling, door de uitstoot in de praktijk te meten.

Echter, als u met uw niet-gecertificeerde Stage V-motoren de Stage V-emissiegrenswaarden wilt behalen, dient u naast een SCR-katalysator in veel gevallen ook een roetfilter te plaatsen. Dit is noodzakelijk om de uitstoot van fijnstof (PM) en het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN) naar Stage V-niveau te brengen.

Zeevaart

Sinds 1 januari 2016 zijn de IMO Tier III-emissie-eisen van kracht voor de NOx Emission Control Areas (NECA), met als doel de uitstoot van stikstof (NOx) door de zeevaart te verminderen. Naast de kust van Noord-Amerika en de Caribische eilanden zijn sinds 1 januari 2021 ook de Noordzee en Oostzee aangewezen als NECA-gebieden.

Hoewel de IMO Tier III-wet- en regelgeving alleen gericht is op het verminderen van de stikstofuitstoot op schepen en niet op het reduceren van de uitstoot van fijnstof, zien we dat steeds meer reders in de zeevaart ervoor kiezen om ook de fijnstof (PM)-uitstoot met een roetfilter te verlagen tot het niveau van Stage V. Vooral rederijen met zeeschepen die actief zijn in de aannemerij passen deze methode toe, omdat ze moeten voldoen aan steeds strengere milieueisen dan wettelijk vereist.

In de praktijk

Als praktijkvoorbeeld heeft een klant bijvoorbeeld besloten hun kraanschip uit 1964 te moderniseren, waarbij ze een SCR-katalysator installeerden. Deze inspanningen resulteerden in een langdurig contract met het Havenbedrijf Rotterdam, het winnen van een Green Award en erkenning als vooraanstaande speler op het gebied van duurzaamheid. Een andere rederij toonde ook betrokkenheid bij het aanpakken van de stikstofproblematiek door een nieuw en innovatief beunschip uit te rusten met een SCR-katalysator.

Deze afbeelding toont het innovatieve beunschip dat is uitgerust met een SCR-katalysator.

Veelgestelde vragen

Elke SCR-katalysator wordt op maat ontworpen om een breed scala aan scheepstypen in verschillende sectoren te bedienen. Of het nu gaat om schepen in de zeevaart, kustvaart, cruisevaart, snelle veerboten, offshore, binnenvaart, baggerwerk, visserij, marine of megajachtbouw, dit systeem is geschikt voor zowel nieuwe als bestaande schepen met een motorvermogen tot 10.000 kW.

Het bepalen van de geschiktheid van deze technologie voor uw specifieke schip vereist het in overweging nemen van verschillende factoren. Hoewel de nadruk ligt op het ontwerpen van SCR-katalysatoren die passen in de meest beperkte machinekamers, is een haalbaarheidsonderzoek essentieel. Hierbij wordt niet alleen gekeken of de katalysator past met alle leidingen, maar ook of de emissiegrenswaarden zoals IMO Tier III en EU Stage V kunnen worden gehaald, met of zonder een thermomanagementsysteem zoals een brander.

Jazeker, met deze SCR-katalysator kunt u niet alleen voldoen aan de emissiegrenswaarden van IMO Tier III en EU Stage V, maar kunt u ook de NOx-uitstoot van uw (bestaande) schip verder reduceren. In bepaalde gevallen is het bijvoorbeeld mogelijk om de stikstofuitstoot terug te brengen naar het niveau van Euro 6. Bij aanbestedingen heeft u hier zeker een streepje voor.

Mogelijk kunt u subsidie krijgen voor een SCR-katalysator, afhankelijk van de beschikbaarheid ervan. Op het moment van schrijven kunt u bijvoorbeeld deelnemen aan de Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen. Deze regeling is speciaal bedoeld voor ondernemers met bestaande binnenvaartschepen en motoren aan boord.

Daarnaast komt u wellicht in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Hoe de SCR-katalysator werkt

In een verbrandingsmotor wordt brandstof met lucht gemengd en verbrand, wat resulteert in de productie van uitlaatgassen met diverse verontreinigende stoffen, waaronder schadelijke stikstofoxiden (NOx). Voordat deze uitlaatgassen de SCR-katalysator bereiken, wordt een reducerend middel toegevoegd. In dit geval is dat AdBlue, een 32,5%-oplossing van ureum in gedemineraliseerd water.

De uitlaatgassen, samen met het toegevoegde reducerende middel, worden vervolgens geleid naar de SCR-katalysator, waar chemische reacties plaatsvinden bij hoge temperaturen. Binnen de katalysator reageren de stikstofoxiden (NOx) met het reducerende middel, wat resulteert in de omzetting naar onschadelijke stoffen zoals stikstofgas (N2) en waterdamp (H2O). Deze gereinigde uitlaatgassen worden vervolgens uitgestoten via het uitlaatsysteem van het schip.

Om een efficiënte werking te garanderen, vereist de SCR-katalysator een specifieke bedrijfstemperatuur. In situaties waarbij de uitlaatgassen mogelijk niet genoeg warmte genereren om de optimale reactietemperatuur te behouden, kan een brander worden ingezet. Deze voegt warmte toe aan de katalysator, waardoor deze efficiënt blijft werken en de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) effectief wordt verminderd.

Binnenvaart Emissie Prestatielabel

Het Binnenvaart Emissie Prestatielabel, dat op 15 november 2021 in werking is getreden, markeert een belangrijke mijlpaal in de inspanningen om de uitstoot van schadelijke emissies naar de lucht aanzienlijk te verminderen.

Voor eigenaren van bestaande vrachtschepen, passagiersschepen en drijvende werktuigen van minimaal 20 meter lengte opent dit emissielabel nieuwe mogelijkheden om hun vaartuigen te verduurzamen. Vooral voor scheepsmotoren die nog lang operationeel zouden moeten zijn, biedt dit label verschillende alternatieven.

Het labelsysteem voor de binnenvaart baseert zich op daadwerkelijk gemeten motorprestaties aan boord. Hierdoor worden niet alleen nieuwe Stage V-gecertificeerde motoren beloond, maar ook andere technologieën zoals een SCR-katalysator en roetfilter. Door metingen bij de uitlaatpijp kunnen havens, verladers en banken reders en scheepseigenaren erkennen voor hun inspanningen om hun bestaande binnenvaartschepen te verduurzamen.

Naast het component Luchtkwaliteit, dat het gewogen gemiddelde van de uitstoot van stikstof (NOx) en roet (PM) berekent, kijkt het emissielabel ook naar de emissies die het klimaat beïnvloeden (CO2). Indien u vaart op schonere brandstoffen zoals GTL, (Bio-)LNG en HVO, of van plan bent dat te doen, wordt dit ook meegenomen in de berekening en kunt u aanspraak maken op een betere score voor uw binnenvaartschip.

Het binnenvaartlabelsysteem classificeert binnenvaartschepen aan de hand van een combinatie van een letter- en een cijferwaardering. De letters (A tot en met E) staan daarbij voor de klimaatemissies en de cijfers (0 tot en met 5) voor de luchtkwaliteitsemissies. Zo kan een binnenvaartschip met het label A0 als klimaatneutraal en emissieloos worden beschouwd, terwijl een schip dat op beide emissies slecht scoort, een letter- en cijferwaardering van E5 krijgt.

Het prestatielabel baseert zich op de uitstoot van de aan boord aanwezige motoren in de praktijk. Hierbij wordt uitgegaan van de gram per kWh prestatie op basis van de wettelijk geldende testcyclus. Het emissielabel is op scheepsniveau (en niet op motorniveau) geplaatst, waarbij het gewogen gemiddelde van alle geïnstalleerde binnenvaartmotoren aan boord met een vermogen vanaf 19 kW wordt gehanteerd.

Elk binnenvaartschip is vrijwel uniek, en maatwerk is vereist om de bestaande binnenvaartvloot te helpen verduurzamen. Het Binnenvaart Emissie Prestatielabel, dat op vrijwillige basis wordt verstrekt, biedt hiervoor hopelijk een passend instrument.

Stage V-emissie-eisen in de binnenvaart

Stage V in de binnenvaart verwijst naar de emissie-eisen voor binnenvaartmotoren zoals vastgesteld in bijlage II van EU-verordening 2016/1628. Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW voldoen aan fase V. Voor nieuwe hoofd- en hulpmotoren met een vermogen boven de 300 kW gelden de fase V-emissie-eisen vanaf 1 januari 2020. Maar wat betekenen deze eisen voor u als reder of scheepseigenaar?

NRMM EU Stage V-emissie-eisen binnenvaart

De Europese verordening 2016/1628 is van toepassing op niet voor de weg bestemde motoren, waaronder scheepsmotoren. Het doel van deze zogenaamde “Non Road Mobile Machinery” (NRMM) verordening is om de nieuwe EU Stage V-emissie-eisen te laten leiden tot een verlaging van de luchtemissies in de binnenvaart.

In de NRMM-verordening zijn grenswaarden vastgesteld voor de uitstoot van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxiden (NOx) door binnenvaartmotoren. Daarnaast zijn er normen opgesteld voor zowel het maximale gewicht aan fijnstof (PM) als voor het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN). Hierbij ligt de uitstoot van NOx 70-84 procent lager en die van PM 92,5 procent lager dan bij CCR-II.

De EU-verordening 2016/1628 is van toepassing op alle nieuw te plaatsen binnenvaartmotoren, zowel voor nieuwbouw als voor hermotorisering.

Indeling van binnenvaartmotoren voor Stage V

De EU Stage V-motoren voor de binnenvaart zijn onderverdeeld in drie categorieën: IWP, IWA en NRE.

Motorcategorie IWP

De eerste categorie, IWP, omvat motoren van 19 kW of meer die uitsluitend worden gebruikt of bedoeld zijn voor directe of indirecte voortbeweging van binnenvaartschepen.

Motorcategorie IWA

Hulpmotoren met een vermogen groter dan of gelijk aan 19 kW, die exclusief worden gebruikt in binnenvaartschepen, vallen onder de categorie IWA.

Motorcategorie NRE

De NRE-categorie omvat motoren die niet primair bedoeld zijn voor binnenvaartschepen, maar wel daarvoor gebruikt mogen worden, met een vermogen van minder dan 560 kW.

Oplossing voor bestaande motoren

Dankzij het Binnenvaart Emissie Prestatielabel kunnen bestaande pre-CCR, CCR-1 en CCR-2 gecertificeerde motoren met SCR-katalysatoren en roetfilters min of meer beschouwd worden als gelijkwaardig aan EU Stage V-gecertificeerde motoren.

IMO Tier III-emissie-eisen voor NECA-gebieden

Sinds 1 januari 2016 heeft de maritieme wereld een belangrijke stap gezet in haar streven naar duurzaamheid met de implementatie van de IMO Tier III-regelgeving in alle NECA-gebieden.

Deze regelgeving, afgekondigd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), heeft betrekking op stikstofoxiden (NOx) en is van toepassing op schepen met een lengte van meer dan 24 meter waarvan de kiel na 1 januari 2016 is gelegd, het motorvermogen groter is dan 130 kW (177 pk), en met een totaal volume van meer dan 500 bruto tonnage. Ook bij retrofitprojecten waarbij een motor met een vermogen groter dan 130 kW wordt geïnstalleerd, is naleving verplicht.

Wat zijn de precieze NOx-uitstootnormen volgens IMO Tier III?

Deze normen, vastgelegd in de herziening van Annex VI, zijn als volgt:

3.4 g/kWh bij minder dan 130 omwentelingen per minuut;
9 · n(-0.2) g/kWh bij tussen 130 en 2000 omwentelingen per minuut;
2.0 g/kWh bij meer dan 2000 omwentelingen per minuut.

Dit vertegenwoordigt een indrukwekkende reductie van 80% ten opzichte van IMO Tier I. Buiten de NECA-gebieden blijft de IMO Tier II-regelgeving van kracht.

Welke oplossingen zijn beschikbaar om te voldoen aan IMO Tier III?

In de zoektocht naar naleving hebben reders en scheepseigenaren twee veelbelovende opties tot hun beschikking. 

Ten eerste biedt het gebruik van een LNG-gasmotor aanzienlijke voordelen. Deze motor levert een opmerkelijke reductie van 80 tot 90% in NOx-uitstoot, produceert minimaal fijnstof en vermindert de CO2-uitstoot met 20 tot 25% ten opzichte van traditionele scheepsmotoren.

Een alternatieve aanpak is het gebruik van een SCR-katalysator, noodzakelijk voor met MDO gestookte scheepsverbrandingsmotoren om te voldoen aan de NOx-eisen van IMO Tier III.

Kraanschip

Familiebedrijf A.J. van Vliet & Zn. heeft in 2017 voor haar kraanschip, de MKS Empressa, een Green Award in ontvangst mogen nemen. Hiermee heeft de onderneming, gespecialiseerd in bagger- en hefwerkzaamheden, constructie, damwanden en palen, zich niet alleen verzekerd van een meerjarig contract met het Havenbedrijf Rotterdam, maar loopt het bedrijf uit Ouderkerk aan den IJssel ook voorop in duurzaam ondernemen. Voor het verkrijgen van deze Green Award heeft het familiebedrijf advies ingewonnen bij Berger Maritiem.

Klaar voor de toekomst

“Wie wil niet kunnen zeggen dat hij het zuinigst en meest milieubewust vaart van allemaal in de Rotterdamse haven?” Vader Hans en zoon Jarno van Vliet kunnen het niet beter verwoorden: ze zijn blij met de zojuist behaalde Green Award voor de binnenvaart. “Het Green Award Programma heeft een dynamisch eisenpakket met specifieke milieueisen die regelmatig worden verbeterd en verscherpt. Met het behalen van het certificaat zijn wij dan ook groener dan de huidige gestelde emissie-eisen’’, verduidelijkt Hans van Vliet.

“De geldigheidsduur van het certificaat is drie jaar, maar we weten nu al dat we ook na die drie jaar zullen voldoen aan de dan geldende milieueisen (EU Stage V, red.)’’, vult Jarno van Vliet aan. En dat is uniek voor een schip van deze leeftijd. Want Green Awards worden vooral verstrekt aan nieuwbouwschepen en dit kraanschip stamt uit het jaar 1964.

Desondanks is de MKS Empressa, inzetbaar voor bagger- en hijswerkzaamheden (tot 16 ton), altijd up-to-date gehouden en is dit kraanschip vaker verduurzaamd. Zo is het schip, met een lengte van 55 meter en een breedte van 9,5 meter (en spudpalen van 25 meter lang), al sinds zes jaar VCA-gecertificeerd en is er flink geïnvesteerd in aanpassingen.

Welke duurzame maatregelen zijn er genomen?

Om in aanmerking te komen voor het Green Award, is onder andere de voortstuwingsmotor voorzien van een SCR-katalysator en roetfilter voor het reinigen van de uitlaatgassen. Beide systemen zijn afkomstig van Berger Maritiem’s partner Fischer Abgastechnik. Na een onafhankelijke meting bleek dat de uitlaatgassen nu al schoner zijn dan de in de toekomst geldende EU Stage V-emissie-eisen. Verder zijn er twee nieuwe generatorsets en een nieuwe kopschroefmotor geplaatst. Het kraanschip, wat een snelheid haalt van 14 km per uur, werkt nu zeker tachtig tot negentig procent schoner dan voorheen.

Waarom een Green Award?

Naast dat de familie Van Vliet zich met een Green Award heeft verzekerd van een meerjarig contract met het Havenbedrijf Rotterdam, zijn de voordelen talrijk. Zo kan naast een verbetering van het imago, een extra schoon, milieuvriendelijk en veilig binnenvaartschip in veel gevallen zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving en onder andere ook korting op havengeld ontvangen. Dat is nu al merkbaar, ervaart Hans van Vliet. “Duurzaam ondernemen wordt steeds meer gewaardeerd. Bij aanbestedingen heb je vaak duidelijk een streepje voor.”

Redenen te over dus om te opteren voor een Green Award. Hoewel de mannen zich realiseren dat de haalbaarheid en mogelijkheden hiertoe natuurlijk per situatie en per bedrijf verschillen. Voor het familiebedrijf, waar ook echtgenote en moeder Trudi meewerkt, smaakt het behalen van het Green Award in elk geval naar meer. “We oriënteren ons momenteel hoe we ook onze beide andere schepen, de Poolster en Incepto, kunnen voorzien van een Green Award. Het moment is rijp. De motor van de Incepto is bijna aan vervanging toe en dat biedt ons de kans om ook met dit schip aan de slag te gaan.”

Hoe heeft Berger Maritiem de familie Van Vliet daarbij ondersteund?

Bij Berger Maritiem zijn we gestart met het in kaart brengen van de huidige situatie. Daarna hebben we een actieplan opgesteld, waarbij we alle praktische opties hebben overwogen, en hebben we samen met de familie Van Vliet een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hans, Trudi en Jarno van Vliet zijn tevreden met het behaalde resultaat.

Beunschip

Toen Johan Faasse in 1984 in het bedrijf van zijn vader werkte, bezaten ze een beunschip van 1150 ton. Later nam hij samen met zijn echtgenote Digna het bedrijf over. In 2000 lieten ze hun eerste nieuwe beunschip bouwen, de Philipskercke (1810 ton), gevolgd door nog een Philipskercke in 2006 van 2530 ton. In 2019 voegden ze de Philipskercke II toe, een beunschip met een laadvermogen van 3250 ton. Dit schip is sinds oktober 2019 in gebruik en heeft een Gouden Green Award ontvangen.

Bij het ontwerp van dit tweede generatie beunschip lag de focus op het verminderen van de milieuvoetafdruk per tonkilometer. Niet alleen is gekeken naar de effectieve uitstoot, maar ook naar de meest optimale rompvorm bij het maximale laadvermogen. Voor de scheepswerf Zeeland Maritime Services (ZMS) uit Wemeldinge, markeert de realisatie van dit project een stap richting de toekomst.

Dankzij de duurzame oplossingen vervoert de familie Faasse op een milieuvriendelijke manier grote tonnages bouwgrondstoffen met een laag gasolieverbruik. Zo dragen ze bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot op projecten van grote aannemers, baggeraars en bouwers, ter bevordering van de CO2-prestatieladder en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Voor het boordspanningsnet heeft de familie Faasse gekozen voor een accupakket van 178 kWh, dat tijdens het varen wordt opgeladen door de motoren. Hierdoor kunnen ze geruisloos en emissieloos stilliggen, wat voordelig is in dichtbevolkte gebieden.

Bovendien zijn de motoren EU Stage V-ready gemaakt. Achter elke hoofdmotor en de boegschroefmotor is een roetfilter en SCR-katalysator van onze partner Fischer Abgastechnik geplaatst. Deze filters verminderen de uitstoot van fijnstof (PM) tot maximaal 99%, terwijl de SCR-katalysatoren de uitstoot van stikstof (NOx) tot maximaal 98% verminderen. Door ook de NOx-emissies aan te pakken, spelen ze hierdoor direct in op de actuele stikstofproblematiek.

Hoe de SCR-katalysator werkt

In een verbrandingsmotor wordt brandstof met lucht gemengd en verbrand, wat resulteert in de productie van uitlaatgassen met diverse verontreinigende stoffen, waaronder schadelijke stikstofoxiden (NOx). Voordat deze uitlaatgassen de SCR-katalysator bereiken, wordt een reducerend middel toegevoegd. In dit geval is dat AdBlue, een 32,5%-oplossing van ureum in gedemineraliseerd water.

De uitlaatgassen, samen met het toegevoegde reducerende middel, worden vervolgens geleid naar de SCR-katalysator, waar chemische reacties plaatsvinden bij hoge temperaturen. Binnen de katalysator reageren de stikstofoxiden (NOx) met het reducerende middel, wat resulteert in de omzetting naar onschadelijke stoffen zoals stikstofgas (N2) en waterdamp (H2O). Deze gereinigde uitlaatgassen worden vervolgens uitgestoten via het uitlaatsysteem van het schip.

Om een efficiënte werking te garanderen, vereist de SCR-katalysator een specifieke bedrijfstemperatuur. In situaties waarbij de uitlaatgassen mogelijk niet genoeg warmte genereren om de optimale reactietemperatuur te behouden, kan een brander worden ingezet. Deze voegt warmte toe aan de katalysator, waardoor deze efficiënt blijft werken en de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) effectief wordt verminderd.

Contact opnemen

Contactgegevens Berger Maritiem:

Straat en postcode:

Steur 50, 3344 JJ

Plaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

Land:

Nederland

Telefoonnummer:

078 6 414 525

E-mailadres:

Contactformulier

Bel

Contactformulier

Contactformulier