Bedrijfslogo van Berger Maritiem
Berger Maritiem Logo Variant

Chemisch beheersysteem voor de scheepvaart

Een vrouwelijke bemanningslid gebruikt een tablet om het chemisch beheersysteem aan boord van een schip te bedienen.

Voor de veiligheid van uw scheepsbemanning en ter voorkoming van milieuschade is het essentieel dat u, als reder, scheepseigenaar of operator, zich bewust bent van de risico’s van blootstelling aan chemicaliën. Daarnaast dient u op de hoogte te zijn van de voorgeschreven beschermingsmaatregelen en de juiste procedures in geval van een chemisch ongeval aan boord. Maak kennis met het chemisch beheersysteem van onze partner Metizoft, dat het beheer van chemicaliën vereenvoudigt en de veiligheid van uw bemanning vooropstelt.

Chemisch beheersysteem voor de scheepvaart

Maak kennis met het chemisch beheersysteem van onze partner Metizoft, dat het beheer van chemicaliën vereenvoudigt en de veiligheid van uw bemanning vooropstelt.

De vrouw op de afbeelding maakt gebruik van het chemisch beheersysteem voor het beheer van chemicaliën aan boord van schepen.

Chemisch beheersysteem

Het systeem zorgt ervoor dat alle documentatie met betrekking tot chemicaliën up-to-date is en voldoet aan strikte Europese en internationale chemische voorschriften, zoals REACH, SOLAS en ILO. Daarnaast biedt het diverse functionaliteiten, zoals een blootstellingslogboek voor de bemanning, veiligheidsinformatiebladen voor de producten, een stoffenregister en een grondige risicobeoordeling van chemicaliën aan boord van uw schip.

Overal toegankelijk

Het chemisch beheersysteem is zowel online als offline toegankelijk op diverse apparaten (pc’s, tablets en mobiele telefoons), waar ook ter wereld, en is ook beschikbaar via een mobiele applicatie.

Bediening van het chemisch beheersysteem via de mobiele applicatie.

Naleving van ILO-richtlijnen

Als we kijken naar de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO), dan richt een belangrijk aspect zich op het waarborgen dat alle chemicaliën worden beoordeeld op mogelijke gevaren. In het chemisch beheersysteem wordt deze beoordeling uitgevoerd door het vaststellen van het gevarenniveau van elke chemische stof op een schaal van 1-5 voor elke HSE-categorie (Gezondheid, Veiligheid/Brandgevaar en Milieu).

Een ander essentieel ILO-aspect heeft betrekking op het opzetten van een mechanisme waarmee werkgevers informatie kunnen verkrijgen van leveranciers over de gebruikte chemicaliën aan boord van het schip. In het systeem is deze informatie beschikbaar, inclusief veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets) en aanbevelingen voor beschermende kleding en voorzorgsmaatregelen. Dit stelt u als werkgever in staat om passende maatregelen te nemen ter bevordering van de veiligheid aan boord.

In de praktijk

Als voorbeeld heeft een offshore-bedrijf dit chemisch beheersysteem ingezet voor het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van menselijke gezondheid en milieu.

Het schip op deze afbeelding maakt gebruik van het chemisch beheersysteem ter bevordering van de veiligheid aan boord.

Chemisch beheersysteem

Het systeem zorgt ervoor dat alle documentatie met betrekking tot chemicaliën up-to-date is en voldoet aan strikte Europese en internationale chemische voorschriften, zoals REACH, SOLAS en ILO.

Daarnaast biedt het diverse functionaliteiten, zoals een blootstellingslogboek voor de bemanning, veiligheids-informatiebladen voor de producten, een stoffenregister en een grondige risicobeoordeling van chemicaliën aan boord van uw schip.

Overal toegankelijk

Het chemisch beheersysteem is zowel online als offline toegankelijk op diverse apparaten (pc’s, tablets en mobiele telefoons), waar ook ter wereld, en is ook beschikbaar via een mobiele applicatie.

Bediening van het chemisch beheersysteem via de mobiele applicatie.

Naleving van
ILO-richtlijnen

Als we kijken naar de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO), dan richt een belangrijk aspect zich op het waarborgen dat alle chemicaliën worden beoordeeld op mogelijke gevaren. In het chemisch beheersysteem wordt deze beoordeling uitgevoerd door het vaststellen van het gevarenniveau van elke chemische stof op een schaal van 1-5 voor elke HSE-categorie (Gezondheid, Veiligheid/Brandgevaar en Milieu).

Een ander essentieel ILO-aspect heeft betrekking op het opzetten van een mechanisme waarmee werkgevers informatie kunnen verkrijgen van leveranciers over de gebruikte chemicaliën aan boord van het schip. In het systeem is deze informatie beschikbaar, inclusief veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets) en aanbevelingen voor beschermende kleding en voorzorgsmaatregelen. Dit stelt u als werkgever in staat om passende maatregelen te nemen ter bevordering van de veiligheid aan boord.

In de praktijk

Als voorbeeld heeft een offshore-bedrijf dit chemisch beheersysteem ingezet voor het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van menselijke gezondheid en milieu.

Het schip op de afbeelding gebruikt het chemisch beheersysteem om de menselijke gezondheid aan boord te beschermen.

Veelgestelde vragen

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Dit is een Europese (EU) verordening die op 1 juni 2007 van kracht werd. Het hoofddoel van deze milieuvoorschriften is het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de schadelijke effecten van chemicaliën.

Hoewel REACH voornamelijk van toepassing is op de productie, verwerking en handel van chemische stoffen en mengsels, zijn er ook voorschriften opgesteld voor het gebruik van chemicaliën op schepen in EU-wateren of tijdens transport naar en van EU-havens.

Het SOLAS-verdrag, voluit bekend als het Internationaal Verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee (in het Engels: International Convention for the Safety of Life at Sea), is een internationaal verdrag dat is opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Dit verdrag, dat voor het eerst tot stand kwam in 1914, omvat uitgebreide voorschriften en normen met betrekking tot de constructie, uitrusting en bemanning van zeegaande schepen. Bovendien bevat het specifieke richtlijnen voor het vervoer van chemicaliën op schepen in bulk.

De International Labour Organization (ILO) heeft richtlijnen vastgesteld om het veilig gebruik van chemicaliën, ook aan boord van schepen, te waarborgen. Deze normen bevorderen de bescherming van werknemers tegen de gevaren van chemische stoffen en benadrukken het recht van werknemers op informatie over de gebruikte chemicaliën. Het hoofddoel van ILO is het verbeteren van arbeidsomstandigheden, het waarborgen van de gezondheid van werknemers en het minimaliseren van risico’s bij blootstelling aan chemicaliën.

Contact opnemen

Contactgegevens Berger Maritiem:

Straat en postcode:

Steur 50, 3344 JJ

Plaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

Land:

Nederland

Telefoonnummer:

078 6 414 525

E-mailadres:

Contactformulier

Contactformulier

Chemisch beheersysteem

Naast de genoemde functionaliteiten biedt dit systeem, speciaal ontwikkeld voor de scheepvaart, een gedetailleerd overzicht en controle over de voorraadniveaus, opnames en vervangingen van gevaarlijke chemicaliën aan boord van uw schip. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig routines vaststellen en handhaven voor het veilig kunnen omgaan met chemicaliën, terwijl ze tegelijkertijd nauwkeurige gegevens kunnen bijhouden over schoonmaak, onderhoud en lekkages.

Projectinfo chemicaliënbeheer

  • Klant: Rem Offshore
  • Dienst: chemisch beheersysteem
  • Uitgevoerd door onze partner: Metizoft

Bel

Contactformulier