Bedrijfslogo van Berger Maritiem
Berger Maritiem Logo Variant

Inventory of Hazardous Materials (IHM)-services

De Europese Unie (EU) heeft in 2013 de Scheeps Recycling Verordening (nr. 1257/2013) aangenomen. Deze verordening verplicht scheepseigenaren en rederijen met schepen van 500 bruto tonnage of meer, die varen onder de vlag van een lidstaat van de EU, om gedurende de gehele levenscyclus van het schip te beschikken over een actuele inventaris van gevaarlijke materialen. In het Engels staat dit bekend als een Inventory of Hazardous Materials (IHM). Maak kennis met de IHM-services van onze partner Metizoft, speciaal ontwikkeld voor rederijen, scheepseigenaren, scheepswerven, ship chandlers, fabrikanten en leveranciers. De diensten omvatten het opstellen van een volledige inventaris van gevaarlijke materialen (IHM) aan boord van een schip, het bijhouden van de IHM gedurende de hele levensduur van het schip, en het verzorgen van noodzakelijke IHM-documenten.

Dit schip staat symbool voor onze services met betrekking tot de Inventory of Hazardous Materials (IHM).

IHM services

Maak kennis met de Inventory of Hazardous Materials (IHM)-services van onze partner Metizoft, speciaal ontwikkeld voor rederijen, scheepseigenaren, scheepswerven, ship chandlers, fabrikanten en leveranciers.

Het schip in deze afbeelding symboliseert onze services met betrekking tot de Inventory of Hazardous Materials (IHM).

Bestaande vloot

Als uw schip in gebruik is, is de kans groot dat er in de loop der tijd nieuwe installaties worden toegevoegd en aanpassingen worden gedaan aan de constructie en uitrusting. Het bijhouden van de IHM gedurende de volledige levenscyclus van het schip is een belangrijke vereiste, zowel volgens de Europese Scheeps Recycling Verordening als het Verdrag van Hongkong.

Nieuwbouwschepen

Bij de bouw van een nieuw schip moeten scheepswerven voldoen aan de eisen voor Inventory of Hazardous Materials (IHM). Dit betekent dat tijdens de constructiefase alle gevaarlijke materialen aan boord geïdentificeerd moeten worden. Het doel is om ervoor te zorgen dat het schip vanaf het begin voldoet aan de geldende normen voor het beheer van deze materialen.

Ship chandlers

Het voldoen aan de IHM-wet- en regelgeving is voor veel ship chandlers een grote uitdaging. Rederijen en scheepseigenaren leggen namelijk steeds vaker de verantwoordelijkheid hiervoor bij hen neer, terwijl ship chandlers te maken hebben met de levering van diverse en vaak grote hoeveelheden producten van verschillende leveranciers aan boord van diverse schepen.

Fabrikanten en leveranciers

Als fabrikant krijgt u vaak te maken met tal van onderdelen en componenten, mogelijk geleverd door diverse leveranciers. Ook wanneer u leverancier bent van (reserve-)onderdelen of een assortiment aan componenten voor verschillende installaties aanbiedt, is het noodzakelijk om te voldoen aan de IHM-voorschriften en te onderzoeken of er gevaarlijke materialen in uw producten aanwezig zijn.

ESG

In de maritieme sector zijn bedrijven verplicht uitgebreide rapporten te publiceren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur, bekend als ESG-rapportage. Deze verslaglegging is essentieel om de transparantie met betrekking tot duurzaamheid te bevorderen en om te voldoen aan Europese (EU) regelgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Deze IHM-services maken deel uit van het ESG-aanbod om te helpen bij het monitoren, verbeteren en rapporteren over uw ESG-prestaties.

In de praktijk

Als voorbeeld maakt een bagger- en offshorebedrijf gebruik van de IHM-bijhoudservice.

Dit offshore-schip heeft gebruikgemaakt van de IHM-bijhoudservice.

Bestaande vloot

Als uw schip in gebruik is, is de kans groot dat er in de loop der tijd nieuwe installaties worden toegevoegd en aanpassingen worden gedaan aan de constructie en uitrusting. Het bijhouden van de IHM gedurende de volledige levenscyclus van het schip is een belangrijke vereiste, zowel volgens de Europese Scheeps Recycling Verordening als het Verdrag van Hongkong.

Nieuwbouwschepen

Bij de bouw van een nieuw schip moeten scheepswerven voldoen aan de eisen voor Inventory of Hazardous Materials (IHM). Dit betekent dat tijdens de constructiefase alle gevaarlijke materialen aan boord geïdentificeerd moeten worden. Het doel is om ervoor te zorgen dat het schip vanaf het begin voldoet aan de geldende normen voor het beheer van deze materialen.

Ship chandlers

Het voldoen aan de IHM-wet- en regelgeving is voor veel ship chandlers een grote uitdaging. Rederijen en scheepseigenaren leggen namelijk steeds vaker de verantwoordelijkheid hiervoor bij hen neer, terwijl ship chandlers te maken hebben met de levering van diverse en vaak grote hoeveelheden producten van verschillende leveranciers aan boord van diverse schepen.

Fabrikanten en leveranciers

Als fabrikant krijgt u vaak te maken met tal van onderdelen en componenten, mogelijk geleverd door diverse leveranciers. Ook wanneer u leverancier bent van (reserve-)onderdelen of een assortiment aan componenten voor verschillende installaties aanbiedt, is het noodzakelijk om te voldoen aan de IHM-voorschriften en te onderzoeken of er gevaarlijke materialen in uw producten aanwezig zijn.

ESG

In de maritieme sector zijn bedrijven verplicht uitgebreide rapporten te publiceren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur, bekend als ESG-rapportage. Deze verslaglegging is essentieel om de transparantie met betrekking tot duurzaamheid te bevorderen en om te voldoen aan Europese (EU) regelgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Deze IHM-services maken deel uit van het ESG-aanbod om te helpen bij het monitoren, verbeteren en rapporteren over uw ESG-prestaties.

In de praktijk

Als voorbeeld maakt een bagger- en offshorebedrijf gebruik van de IHM-bijhoudservice.

Dit offshore-schip heeft gebruikgemaakt van de IHM-bijhoudservice.

Veelgestelde vragen

De Inventory of Hazardous Materials (IHM) is een gedetailleerd document dat wettelijk verplicht is volgens de Scheeps Recycling Verordening.

Deze inventaris van gevaarlijke materialen bestaat uit drie delen:

  • Deel I: dit deel omvat een lijst van gevaarlijke materialen, zoals vastgelegd in bijlagen I en II van de verordening. Deze materialen bevinden zich in de constructie of uitrusting van het schip. De lijst bevat niet alleen de namen van deze materialen, maar ook informatie over hun locatie aan boord van het schip en schattingen van de hoeveelheden.
  • Deel II: hierin wordt een lijst opgesteld van het operationeel afval dat zich aan boord van het schip bevindt. Dit afval wordt gedetailleerd beschreven volgens de voorschriften van de verordening.
  • Deel III: dit deel vermeldt de voorraden aan boord van het schip, inclusief de relevante details over deze voorraden volgens de voorschriften.
 
Deel I dient gedurende de hele levensduur van het schip up-to-date te worden gehouden. Wijzigingen in de constructie, uitrusting, of nieuwe installaties die de gevaarlijke materialen bevatten, worden in dit deel vermeld.

Voor de recycling van het schip, zoals voorgeschreven door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) richtlijnen, worden alle drie delen van de IHM opgenomen en gecontroleerd door de bevoegde administratie of een door hen gemachtigde erkende organisatie.

Onder “gevaarlijke materialen” vallen materialen en stoffen die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en/of het milieu. 

De materialen die voor de IHM geïnventariseerd moeten worden, zijn: asbest, ozonafbrekende stoffen, gepolychloreerde bifenylen (PCB’s), perfluoroctaan sulfonzuur (PFOS), aangroeiwerende verbindingen en verfsystemen, cadmium en cadmiumverbindingen, zeswaardig chroom en zeswaardigchroomverbindingen, lood en loodverbindingen, kwik en kwikverbindingen, polybroombifenyl (PBB’s), polybroomdifenylethers (PBDE’s), polychloornaftalenen (meer dan 3 chlooratomen), radioactieve stoffen, bepaalde gechloreerde paraffinen met een korte keten (alkanen, C10-C13, chloor) en broomhoudende brandvertrager (HBCDD).

IHM

De Europese Unie (EU) heeft in 2013 de Scheeps Recycling Verordening (nr. 1257/2013) aangenomen. Deze verordening verplicht scheepseigenaren en rederijen met schepen van 500 bruto tonnage of meer, die varen onder de vlag van een lidstaat van de EU, om gedurende de gehele levenscyclus van het schip te beschikken over een actuele inventaris van gevaarlijke materialen. In het Engels staat dit bekend als een Inventory of Hazardous Materials (IHM). 

Maak kennis met de IHM-services, speciaal ontwikkeld voor rederijen, scheepseigenaren, scheepswerven, ship chandlers, fabrikanten en leveranciers. De diensten omvatten het opstellen van een volledige inventaris van gevaarlijke materialen (IHM) aan boord van een schip, het bijhouden van de IHM gedurende de hele levensduur van het schip, en het verzorgen van noodzakelijke IHM-documenten.

IHM-oplossing voor uw bestaande vloot

Dankzij de in 2006 opgebouwde database met een gedetailleerde lijst van leveranciers en de gebruikte componenten en materialen, kan de inventarisatie van gevaarlijke materialen, bekend als de Inventory of Hazardous Materials (IHM), van uw huidige schepen snel en kostenefficiënt up-to-date worden gehouden.

Bijgewerkte gegevens worden toegevoegd aan het online IHM-portaal, dat 24/7 toegankelijk is, of men zich nu op kantoor bevindt of aan boord van het schip, waar ook ter wereld. Deze IHM-bijhoudservice wordt verzorgd door gecertificeerde HazMat-experts en is geschikt voor scheepseigenaren en (grote) rederijen.

IHM-oplossing voor nieuwbouwschepen

De dienstverlening is gericht op het ontzorgen van scheepswerven bij de identificatie en classificatie van alle gevaarlijke materialen aan boord van het schip. Hierbij worden alle benodigde documenten verstrekt, waaronder het IHM-document met een uitgebreide lijst van gevaarlijke materialen aan boord, een AFD (Asbestos-Free Declaration) om te bevestigen dat er geen asbest aanwezig is in het schip, en MED-documenten voor producten die moeten voldoen aan de EU-richtlijn Marine Equipment Directive (MED).

IHM-oplossing voor ship chandlers

Met deze service kunnen ship chandlers snel en kostenefficiënt worden voorzien van alle benodigde documenten, zoals de Supplier’s Declaration of Conformity (SDoC) en de Material Declaration (MD), voor alle IHM-gerelateerde producten die nieuw aan boord worden gebracht. Bovendien is er de optie om deze documenten rechtstreeks naar klanten te sturen, om hen verder te ontzorgen.

IHM-oplossing voor fabrikanten en leveranciers

Voor fabrikanten en leveranciers kan het uitvoeren van IHM-onderzoeken op het niveau van individuele componenten tijdrovend zijn. Met deze IHM-service wordt dit proces volledig uit handen genomen, waardoor men snel en kostenefficiënt aan deze milieuregels kan voldoen. Bovendien biedt deze dienst de mogelijkheid om, als een onderdeel niet aan de IHM-vereisten voldoet, snel de verantwoordelijke (toe)leverancier aan te spreken voor verantwoording.

Projectinfo IHM

  • Klant: Boskalis
  • Dienst: IHM-bijhoudservice
  • Bestemming: diverse offshore-schepen
  • Uitgevoerd door onze partner: Metizoft

Contact opnemen

Contactgegevens Berger Maritiem:

Straat en postcode:

Steur 50, 3344 JJ

Plaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

Land:

Nederland

Telefoonnummer:

078 6 414 525

E-mailadres:

Contactformulier

Bel

Contactformulier

Contactformulier