Bedrijfslogo van Berger Maritiem
Berger Maritiem Logo Variant

Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI)-services

De Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) is een verplicht meetinstrument onder het IMO MARPOL-verdrag dat de energie-efficiëntie van bestaande zeeschepen beoordeelt. Deze indicator geeft de energie-efficiëntie van een bestaand schip aan in vergelijking met een vastgesteld referentieniveau. Om aan de minimale normen voor energie-efficiëntie te voldoen, dient het schip een EEXI-waarde te hebben die onder het vastgestelde referentieniveau ligt. Ontdek de EEXI-services van onze partner VICUSdt, zoals een standaard EEXI-berekening, een nauwkeurige EEXI-beoordeling met CFD, tot en met een uitgebreide Express-analyse voor het identificeren van potentiële, waardevolle modificaties aan uw schip.

Een voorbeeld van een CFD-simulatie voor het berekenen van de EEXI-waarde van uw schip.

EEXI-services

Ontdek de Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI)-services van onze partner VICUSdt.

Verbeter de EEXI-waarde van uw schip met een CFD-analyse van het achterschip, zoals in deze afbeelding.

EEXI-berekening

Heeft u al een voorlopige evaluatie uitgevoerd en geeft het resultaat aan dat uw schip zal voldoen aan de vereiste waarde van de Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI)? Dan is het uitvoeren van een standaard berekening zonder een CFD-analyse de snelste en meest kostenefficiënte oplossing.

Met deze service worden alle relevante gegevens van uw schip verzameld, wordt de referentiewaarde bepaald en wordt uw huidige EEXI-waarde berekend. Indien uw schip vervolgens aan de vereiste norm voldoet, kan de rapportage eenvoudig worden ingediend bij een van de classificatiebureaus, zoals DNV GL, Lloyd’s Register (LR) of Bureau Veritas (BV).

Berekening met CFD

Heeft u na de nieuwbouw aanpassingen gedaan, zoals het vervangen van de schroef of het roer, maar heeft u nog niet de efficiëntie ervan berekend? Met deze service worden ook de hydrodynamische prestaties van uw schip in kaart gebracht. Het resultaat is een nauwkeurige beoordeling van uw EEXI-waarde, waarmee u tegelijkertijd inzicht krijgt in de efficiëntie van uw schip.

Voorbeeld van de CFD-analyse waarbij de hydrodynamische prestaties van de scheepsschroef en het scheepsroer in beeld wordt gebracht.

Express-analyse

Als uw schip niet voldoet aan de vereiste norm, kan ook een Express-analyse worden aangeboden. Met diverse (CFD-)studies kan worden gezocht naar energiebesparende oplossingen om uw EEXI-waarde te verbeteren. De uitkomst van deze analyses zou dan kunnen leiden tot een mogelijk efficiënter schroef- en/of roerontwerp die beter aansluit op uw actuele vaarprofiel, of een verbeterde boegvorm.

Ook kunnen daarbij Energy Saving Devices (ESDs) worden meegenomen in de analyse, zoals het toepassen van een Pre-Duct, Pre-Swirl Stator (PSS), Propeller Boss Cap Fin (PBCF) en Twisted Rudder en Rudder Bulb, en innovaties zoals een geavanceerd hulpwindvoortstuwingssysteem.

In de praktijk

Als voorbeeld heeft een scheepsmanagementbureau gebruikgemaakt van verschillende diensten en producten die verband houden met de EEXI.

Op deze foto ziet u het kustvaartschip Marit, waarvoor een EEXI-berekening is uitgevoerd.

EEXI-berekening

Heeft u al een voorlopige evaluatie uitgevoerd en geeft het resultaat aan dat uw schip zal voldoen aan de vereiste waarde van de Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI)? Dan is het uitvoeren van een standaard berekening zonder een CFD-analyse de snelste en meest kostenefficiënte oplossing.

Berekening met CFD

Heeft u na de nieuwbouw aanpassingen gedaan, zoals het vervangen van de schroef of het roer, maar heeft u nog niet de efficiëntie ervan berekend? Met deze service worden ook de hydrodynamische prestaties van uw schip in kaart gebracht.

Voorbeeld van de CFD-analyse waarbij de hydrodynamische prestaties van de scheepsschroef en het scheepsroer in beeld wordt gebracht.

Express-analyse

Als uw schip niet voldoet aan de vereiste norm, kan ook een Express-analyse worden aangeboden.

Met diverse (CFD-)studies kan worden gezocht naar energiebesparende oplossingen om uw EEXI-waarde te verbeteren.

In de praktijk

Als voorbeeld heeft een scheepsmanagementbureau gebruikgemaakt van verschillende diensten en producten die verband houden met de EEXI.

Op deze foto ziet u het kustvaartschip Marit, waarvoor een EEXI-berekening is uitgevoerd.

Veelgestelde vragen

De EEXI is van toepassing op bijna alle bestaande vracht- en passagiersschepen met een bruto tonnage (“Gross Tonnage”, GT) boven de 400. Hieronder vallen scheepscategorieën zoals bulk carriers, gas carriers, tankers, containerschepen, cargoschepen, Ro-Ro schepen, LNG carriers en cruiseschepen.

Vanaf 1 januari 2023 moeten schepen die onder de EEXI-regels vallen, voldoen aan de gestelde energie-efficiëntienormen.

Schepen die moeten voldoen aan de EEXI-eisen hoeven dit slechts één keer in hun levensduur te doen. Deze goedkeuring moet voor de eerste periodieke inspectie in 2023 worden behaald.

Als uw schip niet aan de EEXI-vereisten voldoet, kunt u, naast het verminderen van het motorvermogen, denken aan energiebesparende maatregelen zoals het optimaliseren van uw voortstuwingsinstallatie (denk aan een efficiëntere scheepsschroef, straalbuis en scheepsroer), een energiezuiniger boegontwerp, Energy Savings Devices, luchtsmering en antifouling en het implementeren van een hulpwindvoortstuwingssysteem.

EEXI

De Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) is een verplicht meetinstrument onder het IMO MARPOL-verdrag dat de energie-efficiëntie van bestaande zeeschepen beoordeelt.

Deze indicator geeft de energie-efficiëntie van een bestaand schip aan in vergelijking met een vastgesteld referentieniveau. Om aan de minimale normen voor energie-efficiëntie te voldoen, dient het schip een EEXI-waarde te hebben die onder het vastgestelde referentieniveau ligt. 

Ontdek de EEXI-services, zoals een standaard EEXI-berekening, een nauwkeurige EEXI-beoordeling met CFD, tot en met een uitgebreide Express-analyse voor het identificeren van potentiële, waardevolle modificaties aan uw schip.

EEXI-berekening

Om aan te tonen dat uw schip voldoet aan de eisen van de Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), dient u een EEXI-berekening te laten uitvoeren. Echter, als een voorlopige evaluatie aangeeft dat uw schip aan de vereiste waarde zal gaan voldoen, kunt u volstaan met een standaard berekening zonder aanvullende CFD-analyses.

De stappen die in dit geval worden ondernomen, zijn als volgt:

1. Gegevensverzameling: dit omvat het verzamelen van relevante informatie zoals de technische specificaties van het schip, het bouwjaar, het type motor, brandstofverbruik en meetgegevens van het schip.

2. Vaststellen van de referentiewaarde: deze waarde wordt gebaseerd op een referentieniveau (EEDI fase 2 niveau) dat is vastgesteld voor verschillende scheepstypen en groottecategorieën.

3. Berekening van de EEXI-waarde: deze waarde dient lager te zijn dan het referentieniveau om ervoor te zorgen dat uw schip voldoet aan de minimale norm voor energie-efficiëntie.
 

4. Verificatie en rapportage: uiteindelijk zal een classificatiebureau, zoals DNV GL, Lloyd’s Register (LR) of Bureau Veritas (BV), de door u ingediende rapportage controleren, die tevens bekend staat als de EEXI technical file.

EEXI-berekening met CFD

Heeft u na de nieuwbouw aanpassingen gedaan, zoals het vervangen van uw scheepsschroef of scheepsroer, maar heeft u nog niet de efficiëntie ervan berekend? Met deze service wordt de EEXI-waarde van uw schip niet alleen berekend op basis van scheepsnieuwbouwdocumentatie.

Hierbij wordt nu ook gebruikgemaakt van Computational Fluid Dynamics (CFD)-analyses, waarmee de complexe interactie tussen het schip en het omringende water wordt gemodelleerd. Dit omvat de hydrodynamica van de romp met schroeven, roeren en andere scheepsappendages, en hoe ze reageren op verschillende vaaromstandigheden zoals snelheid en belasting.

Een Vref-analyse is, net als bij een CII-berekening, een belangrijk onderdeel van deze evaluatie. Hierbij wordt het schip beoordeeld aan de hand van een vastgestelde referentiesnelheid, de Vref. Deze snelheid helpt bij het bepalen van de energie-efficiëntie en weerstand, en dient als basis voor het berekenen van de EEXI-waarde met behulp van CFD-analyses.

Het resultaat van deze service is dat u een nauwkeurige bepaling van uw EEXI-waarde krijgt, wat u tevens inzicht geeft in de efficiëntie van uw schip.

Deze rapportage, ook wel bekend als de EEXI technical file, moet u uiteindelijk indienen bij een classificatiebureau, zoals DNV GL, Lloyd’s Register (LR) of Bureau Veritas (BV).

Projectinfo EEXI

  • Klant: Samshipping
  • Dienst: EEXI-berekening
  • Dienst: Express-analyse
  • Product: Energy Saving Device (ESD)
  • Bestemming: twee kustvaartschepen
  • Uitgevoerd door onze partner: VICUSdt

Contact opnemen

Contactgegevens Berger Maritiem:

Straat en postcode:

Steur 50, 3344 JJ

Plaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

Land:

Nederland

Telefoonnummer:

078 6 414 525

E-mailadres:

Contactformulier

Bel

Contactformulier

Contactformulier