Bedrijfslogo van Berger Maritiem
Berger Maritiem Logo Variant

Diensten voor de maritieme sector

Onze diensten, samen met die van onze partners, zijn ontworpen om de efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid in de scheepvaart te optimaliseren.

Dit schip staat symbool voor de maritieme diensten van Berger Maritiem.

Diensten voor de maritieme sector

Onze diensten, samen met die van onze partners, zijn ontworpen om de efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid in de scheepvaart te optimaliseren. Dit omvat begeleiding en advies bij het uitstippelen van een routekaart naar emissieloos en klimaatneutraal varen, maritieme compliance services, CFD-simulaties, voortstuwing-engineering en expertise in foil propulsion en CFD-aerodynamica.

Dit schip staat symbool voor de maritieme diensten van Berger Maritiem.

Routekaart

Het vraagstuk van de toekomstige energiedrager voor de scheepvaart is niet alleen uiterst complex, maar vereist ook een grondige analyse per situatie. Daarnaast vergt het implementeren van de juiste energiebesparende en emissiereducerende technologieën op zowel korte als lange termijn visie en het vermogen om toekomstgerichte beslissingen te nemen.

Onze rol is om u te begeleiden en te adviseren bij het uitstippelen van een gedegen routekaart naar emissieloos en klimaatneutraal varen. We streven ernaar om uw bestaande vloot toekomstbestendig te maken en uw nieuwe scheepsontwerpen voor te bereiden met praktische en haalbare oplossingen.

Maritieme compliance

Door gebruik te maken van maritieme compliance services kan uw schip en bedrijf volledig in lijn worden gebracht met de nieuwste milieuwetgeving. Deskundige ondersteuning kan worden geboden bij het opstellen van uw SEEMP en bij het berekenen en verbeteren van de EEXI- en CII-waarden van uw schip. Bovendien kan uw ESG-rapportage worden vereenvoudigd, kunnen er levenscyclusanalyses (LCA) worden uitgevoerd en kan het beheer van chemicaliën en de Inventory of Hazardous Materials (IHM) worden verzorgd.

CFD-simulaties

Door het uitvoeren van CFD-simulaties kan ondersteuning worden geboden bij het verbeteren van de energie-efficiëntie van uw schip. Dit maakt het mogelijk om niet alleen de hydrodynamische prestaties te analyseren, maar ook het voortstuwingssysteem te optimaliseren. Daarnaast kan worden onderzocht hoe innovatieve energiebesparende oplossingen kunnen bijdragen aan het nog energie-efficiënter maken van uw schip.

Voortstuwing-engineering

De diensten op het gebied van voortstuwing-engineering omvatten een breed scala aan oplossingen om de prestaties, veiligheid en efficiëntie van uw schip te verbeteren. Deze bestaan uit reverse engineering, seakeeping-simulaties, evaluaties van manoeuvreerbaarheid en Dynamic Positioning (DP), evenals geluids- en trillingsmetingen aan boord van uw schip. Daarnaast kan worden voorzien in technische berekeningen voor ijs- en schokbestendigheid.

Foil propulsion

Foil propulsion is een technologie waarbij vleugelachtige of vinvormige componenten onder water aan het schip worden bevestigd. Deze genereren lift, waardoor de romp van het schip boven het water komt, wat de weerstand minimaliseert, stabiliteit biedt en tegelijkertijd hogere snelheden en een verbeterde brandstofefficiëntie mogelijk maakt. 

Dankzij expertise in hydrodynamica en scheepsvoortstuwingssystemen kan hulp worden geboden bij de ontwikkeling en implementatie van deze technologie.

CFD-aerodynamica

Waar de CFD-hydrodynamica diensten gericht zijn op het simuleren en analyseren van waterstromingen rond en onder schepen, richten de CFD-aerodynamica diensten zich op het modelleren en analyseren van diverse luchtstromen. Dit omvat onder andere het optimaliseren van luchtcirculatie in HVAC-systemen, het verbeteren van windomstandigheden voor veilige helikopteroperaties, het onderzoeken van uitlaatgassen in verschillende scenario’s, en het analyseren van rookverspreiding in relatie tot veiligheid en operationele capaciteiten.

Routekaart

Het vraagstuk van de toekomstige energiedrager voor de scheepvaart is niet alleen uiterst complex, maar vereist ook een grondige analyse per situatie. Daarnaast vergt het implementeren van de juiste energiebesparende en emissiereducerende technologieën op zowel korte als lange termijn visie en het vermogen om toekomstgerichte beslissingen te nemen. Onze rol is om u te begeleiden en te adviseren bij het uitstippelen van een gedegen routekaart naar emissieloos en klimaatneutraal varen. We streven ernaar om uw bestaande vloot toekomstbestendig te maken en uw nieuwe scheepsontwerpen voor te bereiden met praktische en haalbare oplossingen.

Maritieme compliance

Door gebruik te maken van maritieme compliance services kan uw schip en bedrijf volledig in lijn worden gebracht met de nieuwste milieuwetgeving. Deskundige ondersteuning kan worden geboden bij het opstellen van uw SEEMP en bij het berekenen en verbeteren van de EEXI- en CII-waarden van uw schip. Bovendien kan uw ESG-rapportage worden vereenvoudigd, kunnen er levenscyclusanalyses (LCA) worden uitgevoerd en kan het beheer van chemicaliën en de Inventory of Hazardous Materials (IHM) worden verzorgd.

CFD-simulaties

Door het uitvoeren van CFD-simulaties kan ondersteuning worden geboden bij het verbeteren van de energie-efficiëntie van uw schip. Dit maakt het mogelijk om niet alleen de hydrodynamische prestaties te analyseren, maar ook het voortstuwingssysteem te optimaliseren. Daarnaast kan worden onderzocht hoe innovatieve energiebesparende oplossingen kunnen bijdragen aan het nog energie-efficiënter maken van uw schip.

Voortstuwing-engineering

De diensten op het gebied van voortstuwing-engineering omvatten een breed scala aan oplossingen om de prestaties, veiligheid en efficiëntie van uw schip te verbeteren. Deze bestaan uit reverse engineering, seakeeping-simulaties, evaluaties van manoeuvreerbaarheid en Dynamic Positioning (DP), evenals geluids- en trillingsmetingen aan boord van uw schip. Daarnaast kan worden voorzien in technische berekeningen voor ijs- en schokbestendigheid.

Foil propulsion


Foil propulsion is een technologie waarbij vleugelachtige of vinvormige componenten onder water aan het schip worden bevestigd. Deze genereren lift, waardoor de romp van het schip boven het water komt, wat de weerstand minimaliseert, stabiliteit biedt en tegelijkertijd hogere snelheden en een verbeterde brandstofefficiëntie mogelijk maakt. Dankzij expertise in hydrodynamica en scheepsvoortstuwingssystemen kan hulp worden geboden bij de ontwikkeling en implementatie van deze technologie.

CFD-aerodynamica

Waar de CFD-hydrodynamica diensten gericht zijn op het simuleren en analyseren van waterstromingen rond en onder schepen, richten de CFD-aerodynamica diensten zich op het modelleren en analyseren van diverse luchtstromen. Dit omvat onder andere het optimaliseren van luchtcirculatie in HVAC-systemen, het verbeteren van windomstandigheden voor veilige helikopteroperaties, het onderzoeken van uitlaatgassen in verschillende scenario’s, en het analyseren van rookverspreiding in relatie tot veiligheid en operationele capaciteiten.

Voortstuwing-engineering

De diensten van onze partner VICUSdt op het gebied van voortstuwing-engineering zijn gericht op één centraal doel: het optimaliseren van de prestaties, veiligheid en efficiëntie van schepen. De expertise omvat:

  • Reverse engineering: complexe bestaande systemen, zoals verstelbare schroefbladen (Controllable Pitch Propeller (CPP)-bladen), worden geanalyseerd door demontage, metingen en modellering. Hierdoor kunnen deze systemen worden gerepliceerd of bestaande ontwerpen verbeterd.
  • Seakeeping: de expertise in Computational Fluid Dynamics (CFD) maakt realistische simulaties van golven en weersomstandigheden mogelijk. Hierdoor worden de zeevaartprestaties en -veiligheid via geavanceerde analyse en optimalisatie verbeterd.
  • Manoeuvreerbaarheid en Dynamic Positioning (DP): geavanceerde CFD-simulaties worden ingezet om de wendbaarheid van het schip te beoordelen en te streven naar nauwkeurige positionering en koershandhaving, zelfs in uitdagende maritieme omstandigheden.
  • Geluid- en trillingsmetingen: geluids- en trillingsniveaus aan boord van schepen worden gemeten en geanalyseerd. Dankzij diepgaande kennis van hydrodynamica en voortstuwingssystemen kunnen problemen vaak snel worden geïdentificeerd en doeltreffende oplossingen worden geboden.
  • IJs- en schokberekeningen: de sterkte van scheepsonderdelen wordt berekend volgens ijsklassenormen en voldaan aan strikte eisen voor schokbestendigheid. Met behulp van uiterst nauwkeurige technische berekeningen wordt zeeveiligheid en duurzaamheid gewaarborgd.

Bel

Contactformulier

CFD-aerodynamica

Op het gebied van CFD-aerodynamica heeft onze partner VICUSdt zich gericht op verschillende gespecialiseerde vakgebieden, waarbij Computational Fluid Dynamics (CFD) als krachtig hulpmiddel wordt gebruikt om complexe luchtstromen te analyseren en te optimaliseren. De expertise omvat:

  • HVAC-optimalisatie: HVAC-systemen worden onderzocht en verbeterd met behulp van CFD-simulaties. Hierbij wordt gefocust op het verbeteren van luchtcirculatie, geluidsreductie, temperatuurbeheer en comfort, inclusief de analyse van luchtkanalen, roosters en warmteafvoer in elektronische ruimtes.
  • Helikopterplatforms: door middel van CFD wordt begrip verkregen en worden factoren zoals luchtverplaatsing, aerodynamica, veiligheidsnormen, thermische effecten en windinvloeden geoptimaliseerd om veilige helikopteroperaties te bevorderen.
  • Uitlaatgasanalyse: uitlaatgassen worden onderzocht in diverse scenario’s, met specifieke berekeningen voor de thermische impact op gevoelige systemen en de effecten op luchtkwaliteit in HVAC-systemen.
  • Rookimpact en veiligheid: door CFD-analyse wordt rookverspreiding, thermische effecten, prestaties van ventilatiesystemen, luchtkwaliteit en potentiële risico’s beoordeeld, wat resulteert in verbeterde veiligheid en operationele capaciteiten.

Contact opnemen

Contactgegevens Berger Maritiem:

Straat en postcode:

Steur 50, 3344 JJ

Plaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

Land:

Nederland

Telefoonnummer:

078 6 414 525

E-mailadres:

Contactformulier

Contactformulier