Bedrijfslogo van Berger Maritiem
Berger Maritiem Logo Variant

ESG-rapportage voor de scheepvaart

In de scheepvaartsector zijn bedrijven verplicht om uitgebreide verslagen te publiceren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Deze verslaglegging staat bekend als ESG-rapportage (Environmental, Social, and Governance). Het opstellen van deze rapporten is van essentieel belang om transparantie te bevorderen met betrekking tot duurzaamheid en om te voldoen aan regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die op 5 januari 2023 van kracht is gegaan. Deze richtlijn introduceert gefaseerd de verplichting tot ESG-rapportage. Maak kennis met het ESG-rapportageplatform van onze partner Metizoft, speciaal ontwikkeld voor de scheepvaartsector. Dit instrument vereenvoudigt ESG-rapportage en verzamelt automatisch essentiële gegevens over de directe uitstoot van broeikasgassen van uw scheepvaartfaciliteiten (scope 1), indirecte emissies door uw energiegebruik (scope 2), en uitstoot in uw waardeketen (scope 3).

Dit schip staat symbool voor de dienstverlening op het gebied van ESG-rapportage.

ESG-rapportage voor de scheepvaart

Maak kennis met het uitgebreide ESG-rapportageplatform van onze partner Metizoft, speciaal ontworpen voor de behoeften van de scheepvaart.

De ESG-rapportagediensten worden gesymboliseerd door dit schip.

Automatische dataverzameling

Door gegevens te verzamelen, kan ondersteuning worden geboden bij het opstellen van uitgebreide ESG-rapportage. De dataverzamelingsmodule biedt automatische toegang tot gegevens van uw schip, zoals CO2-uitstoot, afgelegde afstanden en reistijd. Ook kan hiermee informatie van andere bedrijfsonderdelen worden verzameld, zoals gebouwen en bedrijfsauto’s. Verder kunnen gegevens worden verkregen van andere schakels binnen uw waardeketen, zoals elektriciteitscentrales die uw bedrijf van energie voorzien, en zakelijke en woon-werkreizen van uw personeel.

ESG-rapportage vereenvoudigd

Om het opstellen van uw ESG-rapportage te vergemakkelijken, voldoen de sjablonen aan de huidige normen binnen de scheepvaartsector. Deze sjablonen zijn flexibel aanpasbaar met essentiële informatie, zoals tekst, tabellen, grafieken en documenten, en worden regelmatig geüpdatet volgens de laatste wet- en regelgeving. Met deze sjablonen kunt u moeiteloos een PDF-versie van uw ESG-rapportage genereren, zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw belanghebbenden.

Visualisatie van het ESG-rapportageplatform op een computer.

ESG-compliant

Om ESG-compliant te worden, is het van groot belang om te beslissen welke duurzaamheidsrapportagestandaard u zult gebruiken. Het ESG-rapportageplatform voldoet aan alle bestaande en toekomstige voorschriften, waaronder de NFRD (Non-Financial Reporting Directive), de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), inclusief de EU-Taxonomie, ESRS (European Sustainability Reporting Standards), GRI (Global Standards for Sustainability Reporting) en ISSB (International Sustainability Standards Board).

ESG-factoren

Binnen de scheepvaartbranche zijn ESG-factoren van belang op het gebied van duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Op milieugebied betreffen ze emissies, energieverbruik, biodiversiteit, zeeverontreiniging en scheepsrecycling. Wat sociale aspecten betreft, concentreren ze zich op arbeidsgezondheid, -veiligheid, werknemersrechten, diversiteit en gelijkheid. Qua governance beslaan ze thema’s zoals anti-corruptie, verantwoord beheer, belastingrapportage en transparantie.

Levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een waardevol instrument om uw ESG-prestaties te versterken. Het brengt niet alleen uw directe en indirecte emissies in kaart (scope 1 en 2), maar ook de indirecte emissies in uw waardeketen (scope 3). Hierdoor kunt u meetbare efficiëntieverbeteringen realiseren, die vervolgens kunnen worden gedocumenteerd in uw ESG-rapportage. Dit vergroot uw transparantie en verantwoording jegens uw belanghebbenden.

Automatische dataverzameling

Door gegevens te verzamelen, kan ondersteuning worden geboden bij het opstellen van uitgebreide ESG-rapportage.

De dataverzamelingsmodule biedt automatische toegang tot gegevens van uw schip, zoals CO2-uitstoot, afgelegde afstanden en reistijd. 

Ook kan hiermee informatie van andere bedrijfsonderdelen worden verzameld, zoals gebouwen en bedrijfsauto’s. 

Verder kunnen gegevens worden verkregen van andere schakels binnen uw waardeketen, zoals elektriciteitscentrales die uw bedrijf van energie voorzien, en zakelijke en woon-werkreizen van uw personeel.

ESG-rapportage vereenvoudigd

Om het opstellen van uw ESG-rapportage te vergemakkelijken, voldoen de sjablonen aan de huidige normen binnen de scheepvaartsector. Deze sjablonen zijn flexibel aanpasbaar met essentiële informatie, zoals tekst, tabellen, grafieken en documenten, en worden regelmatig geüpdatet volgens de laatste wet- en regelgeving. Met deze sjablonen kunt u moeiteloos een PDF-versie van uw ESG-rapportage genereren, zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw belanghebbenden.

Visualisatie van het ESG-rapportageplatform op een computer.

ESG-compliant

Het ESG-rapportageplatform voldoet aan alle bestaande en toekomstige voorschriften, waaronder de NFRD, de CSRD, inclusief de EU-Taxonomie, ESRS, GRI en ISSB.

ESG-factoren

Binnen de scheepvaartbranche zijn ESG-factoren van belang op het gebied van duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Op milieugebied betreffen ze emissies, energieverbruik, biodiversiteit, zeeverontreiniging en scheepsrecycling. Wat sociale aspecten betreft, concentreren ze zich op arbeidsgezondheid, -veiligheid, werknemersrechten, diversiteit en gelijkheid. Qua governance beslaan ze thema’s zoals anti-corruptie, verantwoord beheer, belastingrapportage en transparantie.

In de praktijk

Als voorbeeld heeft een offshore-bedrijf een ESG-contract afgesloten als onderdeel van hun uitgebreide duurzaamheidsstrategie.

Voor dit offshore schip heeft een offshore-bedrijf een ESG-contract afgesloten.

Levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een waardevol instrument om uw ESG-prestaties te versterken. Het brengt niet alleen uw directe en indirecte emissies in kaart (scope 1 en 2), maar ook de indirecte emissies in uw waardeketen (scope 3). Hierdoor kunt u meetbare efficiëntieverbeteringen realiseren, die vervolgens kunnen worden gedocumenteerd in uw ESG-rapportage. Dit vergroot uw transparantie en verantwoording jegens uw belanghebbenden.

In de praktijk

Als voorbeeld heeft een offshore-bedrijf een ESG-contract afgesloten als onderdeel van hun duurzaamheidsstrategie.

Voor dit offshore schip heeft een offshore-bedrijf een ESG-contract afgesloten.

Veelgestelde vragen

Besparing op kosten. Hoewel duurzaamheidsinitiatieven investeringskosten met zich meebrengen, biedt het verkrijgen van (betere) inzichten in aspecten zoals energieverbruik de kans om mogelijke besparingen te ontdekken.

Verbeterde voorbereiding op toekomstige milieuregels. De CO2-taks is hier een goed voorbeeld van. Sinds 1 januari 2024 maakt de scheepvaart namelijk onderdeel uit van het Europese CO2-emissiehandelssysteem (EU ETS). Dit betekent dat bedrijven met schepen van 5000 bruto tonnage of meer vanaf die datum moeten betalen voor hun uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Door de CO2-voetafdruk van uw vloot te kennen, kunt u via ESG-rapportage mogelijk de impact van deze beprijzing op uw organisatie beperken.

U kunt investeerders meer aantrekken. Dit komt doordat investeerders tegenwoordig duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) steeds belangrijker vinden bij hun investeringskeuzes. Door ESG-gegevens te rapporteren en daarmee inzicht te bieden in de duurzaamheidsprestaties en toekomstplannen van uw bedrijf, vergroot u de kans dat investeerders interesse hebben om met u samen te werken.

Het imago van uw bedrijf krijgt een boost. ESG-verslaglegging helpt uw bedrijf om minder vatbaar te zijn voor negatieve publiciteit. Door duidelijk te communiceren over uw duurzaamheidsprestaties, toont u verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij bredere maatschappelijke belangen. Bovendien maakt deze transparantie u aantrekkelijker voor klanten die duurzaamheid belangrijk vinden en voor potentiële medewerkers die willen werken voor een bedrijf dat een positieve impact heeft.

Technologieën die direct uw ESG-impact zouden kunnen minimaliseren, zijn bijvoorbeeld een hulpwindvoortstuwingssysteem, Energy Saving Devices (ESDs), luchtsmering, brandstofcel-technologie en batterijopslag. Bovendien kunnen data-analyse, kunstmatige intelligentie en IoT (“Internet of Things”) worden ingezet om vaarroutes te optimaliseren, brandstofverbruik te verminderen en onderhoud beter te voorspellen.

Als we kijken naar technologieën die indirect bijdragen aan bredere ESG-doelstellingen, kunt u denken aan een uitlaatgasnabehandelingssysteem zoals een SCR-katalysator en roetfilter. Deze systemen verminderen de uitstoot van stikstof (NOx) en roet (PM) tot het niveau van EU Stage V. Dit draagt bij aan het verminderen van lokale luchtverontreiniging en het verbeteren van de luchtkwaliteit, wat een positieve impact heeft op zowel de gezondheid van de bemanning als de omliggende gemeenschappen nabij havens.

ESG

In de scheepvaartsector zijn bedrijven verplicht om uitgebreide verslagen te publiceren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. 

Deze verslaglegging staat bekend als ESG-rapportage (Environmental, Social, and Governance). Het opstellen van deze rapporten is van essentieel belang om transparantie te bevorderen met betrekking tot duurzaamheid en om te voldoen aan regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die op 5 januari 2023 van kracht is gegaan. Deze richtlijn introduceert gefaseerd de verplichting tot ESG-rapportage. 

Maak kennis met het ESG-rapportageplatform van onze partner Metizoft, speciaal ontwikkeld voor de scheepvaartsector. Dit instrument vereenvoudigt ESG-rapportage en verzamelt automatisch essentiële gegevens over de directe uitstoot van broeikasgassen van uw scheepvaartfaciliteiten (scope 1), indirecte emissies door uw energiegebruik (scope 2), en uitstoot in uw waardeketen (scope 3).

ESG-gerelateerde richtlijnen

Non-Financial Reporting Directive (NFRD): deze Europese (EU) richtlijn is sinds 16 december 2022 vervangen door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit heeft geleid tot uitgebreidere rapportagevereisten met betrekking tot mens en milieu, verantwoord ondernemingsbestuur en ketenverantwoordelijkheid.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): deze Europese (EU) richtlijn verplicht bedrijven, inclusief die in de scheepvaartsector, om uitgebreide rapporten te publiceren over hun niet-financiële prestaties, met de nadruk op drie belangrijke aspecten: milieu (Environment), sociaal (Social) en bestuur (Governance), ook wel bekend als ESG-rapportage.

EU Taxonomie: dit classificatiesysteem stelt duidelijke criteria vast om te beoordelen welke economische activiteiten als duurzaam kunnen worden beschouwd. Deze criteria omvatten aspecten op het gebied van milieu, sociale kwesties en bestuur (ESG). Dit helpt investeerders en bedrijven te begrijpen welke activiteiten passen binnen duurzame doelstellingen.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS): deze EU-richtlijn, van kracht sinds januari 2023, omvat normen voor ESG-rapportage die de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ondersteunen.

Global Reporting Initiative (GRI): dit is een onafhankelijke, internationale organisatie met erkende normen voor duurzaamheidsrapportage. Deze normen bieden een raamwerk waarmee organisaties ESG-gegevens kunnen verzamelen, rapporteren en communiceren. De GRI-richtlijnen zijn specifiek ontworpen om organisaties te helpen bij het opstellen van uitgebreide ESG-rapporten.

International Sustainability Standards Board (ISSB): dit een onafhankelijke organisatie met als doel het ontwikkelen van financiële rapportagestandaarden met betrekking tot duurzaamheid. Deze normen worden gecreëerd om te voorzien in de vraag van investeerders naar ESG-rapportage.

Projectinfo ESG

  • Klant: Aurora Offshore
  • Dienst: ESG-contract
  • Uitgevoerd door onze partner: Metizoft

Contact opnemen

Contactgegevens Berger Maritiem:

Straat en postcode:

Steur 50, 3344 JJ

Plaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

Land:

Nederland

Telefoonnummer:

078 6 414 525

E-mailadres:

Contactformulier

Bel

Contactformulier

Contactformulier