Bedrijfslogo van Berger Maritiem
Berger Maritiem Logo Variant

Projecten

Sinds 2013 zijn wij en onze partners betrokken geweest bij een scala aan projecten binnen de scheepvaartsector. We hebben diverse scheepvaartbedrijven ondersteund met een breed assortiment aan diensten en producten, waarbij onze focus voornamelijk lag op de volgende thema’s: advies bij het verduurzamen van schepen, naleving van maritieme milieuwetgeving en -regelgeving, energiebesparende en emissiereducerende technologieën en efficiënte voortstuwing.

Deze binnenvaarttanker, die uitgerust is met scheepsschroeven, dient als projectvoorbeeld.

Projecten

Sinds 2013 zijn wij en onze partners betrokken geweest bij een scala aan projecten binnen de scheepvaartsector.

Deze binnenvaarttanker, uitgerust met CFD-geoptimaliseerde scheepsschroeven, dient als voorbeeld van een project.

Duurzaam advies

We hebben scheepvaartbedrijven begeleid bij het opstellen van duurzaamheidsplannen voor zowel de korte als lange termijn. Hierbij hebben we belangrijke vraagstukken aangepakt, zoals: “Hoe kunnen we de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door schepen verminderen tijdens de aanleg van windmolenparken op de Noordzee en in binnenwateren?” Naast het beschrijven van de voorgestelde technologie en de emissienorm die hiermee kan worden behaald, hebben we voor deze klant inzicht gegeven in de verwachte kosten en de haalbaarheid ervan in verschillende toepassingen binnen de binnenvaart en zeevaart. Deze bevindingen zijn samengevat in een rapport. Dergelijke studies op maat maken deel uit van onze ondersteuning bij het ontwikkelen van een routekaart naar emissieloos en klimaatneutraal varen.

Maritieme compliance

Als rederij, scheepseigenaar of ship chandler wordt u geconfronteerd met een breed scala aan maritieme milieuwetgeving en -regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), de Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), de Carbon Intensity Indicator (CII), en de verordening inzake scheepsrecycling (IHM). 

Door de jaren heen hebben we samen met onze partners talloze bedrijven bijgestaan bij het navigeren door deze complexe regelgeving. Enkele praktijkvoorbeelden hiervan zijn het bijwerken van het SEEMP voor bestaande overheidsvaartuigen, het berekenen van EEXI- en CII-waarden voor bestaande kustvaartschepen, en het ondersteunen van meerdere ship chandlers bij het verstrekken van de benodigde IHM-documenten voor hun klanten.

Nieuwe diensten hebben betrekking op het vereenvoudigen van duurzaamheidsrapportage (ESG), het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA), en naleving van chemische regelgeving.

Energiebesparing

We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar energiebesparing op schepen en met onze partners hebben we diverse oplossingen onderzocht. Dankzij deze samenwerking hebben we gezien hoe nieuwe technologieën werkelijkheid zijn geworden. Voorbeelden van deze innovaties zijn Energy Saving Devices (ESDs), een hulpwindvoortstuwingssysteem en een restwarmte-terugwininstallatie.

Het eerste Energy Saving Device (ESD) voor een kustvaartschip, een Pre-Swirl Stator (PSS), is inmiddels geïnstalleerd. Evenzo is recentelijk een hulpwindvoortstuwingssysteem geïmplementeerd op een bestaand kustvaartschip. Onze ervaring met restwarmte-terugwininstallaties strekt zich over een langere periode uit, en samen met onze gespecialiseerde partner, hebben we al vele reders en eigenaren van zowel bestaande als nieuwe schepen geholpen om restwarmte om te zetten in elektrische energie.

Emissiereductie

Ons productenaanbod op het gebied van energiebesparing richt zich voornamelijk op het verminderen van de kooldioxide (CO2) uitstoot door het gebruik van innovatieve technologieën, zowel boven als onder de waterlijn. Tegelijkertijd zijn we actief op het gebied van emissiereductie, waarbij we ons specifiek richten op het verminderen van de uitstoot van stikstof (NOx), fijnstof (PM) en fijnstofdeeltjes (PN) voor zowel bestaande als nieuwe schepen. 

Gedurende de jaren hebben we verschillende bedrijven bijgestaan bij het onderzoeken van de haalbaarheid en implementatie van relevante technologieën met onze partner. Een voorbeeld hiervan zijn SCR-katalysatoren en roetfilters, waarmee deze emissies kunnen worden teruggebracht naar het niveau van Stage V. Dit richtte zich met name op het verduurzamen van oudere schepen, waarvan sommige zelfs meer dan 50 jaar oud waren.

Voortstuwing

Gedurende de jaren hebben we, in samenwerking met onze partners, verschillende bedrijven uit diverse sectoren van de scheepvaart bijgestaan op het gebied van efficiënte voortstuwing. Dit omvat onder meer studies voor scheepsprestatieoptimalisatie en de implementatie van essentiële aandrijflijncomponenten, zoals CFD-geoptimaliseerde scheepsschroeven en straalbuizen, om schepen efficiënter voort te stuwen. In slechts enkele jaren tijd hebben onze partners al meer dan 150 van dergelijke voortstuwingscomponenten mogen leveren.

Deze afbeelding toont een CFD-geoptimaliseerde scheepsschroef onder de romp van een schip.

Duurzaam advies

We hebben scheepvaartbedrijven begeleid bij het opstellen van duurzaamheidsplannen voor zowel de korte als lange termijn. 

Hierbij hebben we belangrijke vraagstukken aangepakt, zoals: “Hoe kunnen we de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door schepen verminderen tijdens de aanleg van windmolenparken op de Noordzee en in binnenwateren?” 

Naast het beschrijven van de voorgestelde technologie en de emissienorm die hiermee kan worden behaald, hebben we voor deze klant inzicht gegeven in de verwachte kosten en de haalbaarheid ervan in verschillende toepassingen binnen de binnenvaart en zeevaart. 

Deze bevindingen zijn samengevat in een rapport. Dergelijke studies op maat maken deel uit van onze ondersteuning bij het ontwikkelen van een routekaart naar emissieloos en klimaatneutraal varen.

Maritieme compliance

Als rederij, scheepseigenaar of ship chandler wordt u geconfronteerd met een breed scala aan maritieme milieuwetgeving en -regelgeving. 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), de Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), de Carbon Intensity Indicator (CII), en de verordening inzake scheepsrecycling (IHM).

Door de jaren heen hebben we samen met onze partners talloze bedrijven bijgestaan bij het navigeren door deze complexe regelgeving. 

Enkele praktijkvoorbeelden hiervan zijn het bijwerken van het SEEMP voor bestaande overheidsvaartuigen, het berekenen van EEXI- en CII-waarden voor bestaande kustvaartschepen, en het ondersteunen van meerdere ship chandlers bij het verstrekken van de benodigde IHM-documenten voor hun klanten.

Nieuwe diensten hebben betrekking op het vereenvoudigen van duurzaamheidsrapportage (ESG), het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA), en naleving van chemische regelgeving.

Energiebesparing

We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar energiebesparing op schepen en met onze partners hebben we diverse oplossingen onderzocht. Dankzij deze samenwerking hebben we gezien hoe nieuwe technologieën werkelijkheid zijn geworden. 

Voorbeelden van deze innovaties zijn Energy Saving Devices (ESDs), een hulpwind-voortstuwingssysteem en een restwarmte-terugwininstallatie.

Het eerste Energy Saving Device (ESD) voor een kustvaartschip, een Pre-Swirl Stator (PSS), is inmiddels geïnstalleerd. Evenzo is recentelijk een hulpwind-voortstuwingssysteem geïmplementeerd op een bestaand kustvaartschip. 

Onze ervaring met restwarmte-terugwininstallaties strekt zich over een langere periode uit, en samen met onze gespecialiseerde partner, hebben we al vele reders en eigenaren van zowel bestaande als nieuwe schepen geholpen om restwarmte om te zetten in elektrische energie.

Emissiereductie

Ons productenaanbod op het gebied van energiebesparing richt zich voornamelijk op het verminderen van de kooldioxide (CO2) uitstoot door het gebruik van innovatieve technologieën, zowel boven als onder de waterlijn.

Tegelijkertijd zijn we actief op het gebied van emissiereductie, waarbij we ons specifiek richten op het verminderen van de uitstoot van stikstof (NOx), fijnstof (PM) en fijnstofdeeltjes (PN) voor zowel bestaande als nieuwe schepen.

Gedurende de jaren hebben we verschillende bedrijven bijgestaan bij het onderzoeken van de haalbaarheid en implementatie van relevante technologieën met onze partner.

Een voorbeeld hiervan zijn SCR-katalysatoren en roetfilters, waarmee deze emissies kunnen worden teruggebracht naar het niveau van Stage V. Dit richtte zich met name op het verduurzamen van oudere schepen, waarvan sommige zelfs meer dan 50 jaar oud waren.

Voortstuwing

Gedurende de jaren hebben we, in samenwerking met onze partners, verschillende bedrijven uit diverse sectoren van de scheepvaart bijgestaan op het gebied van efficiënte voortstuwing.

Dit omvat onder meer studies voor scheepsprestatieoptimalisatie en de implementatie van essentiële aandrijflijncomponenten, zoals CFD-geoptimaliseerde scheepsschroeven en straalbuizen, om schepen efficiënter voort te stuwen.

In slechts enkele jaren tijd hebben onze partners al meer dan 150 van dergelijke voortstuwingscomponenten mogen leveren.

Deze afbeelding toont een CFD-geoptimaliseerde scheepsschroef onder de romp van een schip.