Restwarmtegenerator

Een toenemende urgentie voor CO2-reductie (onder andere door de Green Deal Binnenvaart, Zeevaart en Havens), een vermindering van de operationele kosten van het schip en de onlangs aangepaste IMO EEDI-regels, kunnen u als scheepseigenaar of reder aanzetten tot het nadenken over maatregelen voor een optimale benutting van de brandstof gebruikt door de motoren aan boord van uw schip. Meer dan de helft van de energie uit de brandstof gaat via de uitlaat en het koelwater verloren als restwarmte. Om de energie-efficiëntie van uw schip te kunnen verhogen, hebben wij ons gespecialiseerd in het benutten van deze verloren gaande energie.

 

Benutting van restwarmte

 

Vanwege de hoge warmte-inhoud en temperatuur is warmteterugwinning via de uitlaatgassen van uw geïnstalleerde motoren een ideale manier om meer energie uit de toegevoerde brandstof te genereren. Er is al een restwarmtegenerator op de markt, die deze energie eenvoudig om kan zetten in mechanische of elektrische energie of waarbij u de warmte kunt benutten om bijvoorbeeld direct de warmtebehoefte voor verwarming of tapwater af te dekken. 

 

Wij hebben het hier over de efficiency PACK (restwarmtegenerator) van onze Duitse partner Orcan Energy AG. Deze installatie kan de restwarmte uit de uitlaatgassen, het koelwater, maar ook reststoom of thermische olie benutten en omzetten in elektrische of mechanische energie. Hiermee kunt u aantoonbaar uw CO2-voetafdruk gaan verkleinen, gaan besparen op uw brandstofkosten (6-9%) en uw Energy Efficiency Design Index (EEDI) of Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) als onderdeel van het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) gaan verbeteren.

 

De maritieme versie van de efficiency PACK is geschikt gemaakt voor schepen met een totaal geïnstalleerd motorvermogen van circa 500 kW tot 5 MW (en meer). Want hoewel de maximale output al 100 kW netto per efficiency PACK is, kan er door de modulariteit van het systeem voor grotere restwarmtebronnen meerdere PACKS worden gecombineerd. Opererend als een eenheid kunnen deze bij elkaar tot zo’n 500 kW terugleveren. De restwarmtegenerator is onder andere ontwikkeld voor schepen in de volgende sectoren: zeevaart, kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw.

 

 

Lees meer over de efficiency PACK van Orcan Energy AG

 

 

Green Award binnenvaart

 

Bent u in het bezit van één of meerdere binnenvaartschepen? Dan informeren wij u graag over het volgende. Per 1 januari 2011 bestaat er een zogenaamd Green Award voor binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen. Het doel van het Green Award is om binnenvaartondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun binnenvaartschip milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen. Naast een verbetering van het imago kan een Green Award zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving, een korting op havengeld en een gunstige financiering bij uw bank.

 

Het Green Award voor de binnenvaart werkt volgens een puntensysteem. Bekend is dat u met het installeren van een SCR katalysator en roetfilter al snel veel punten kunt behalen, om in aanmerking te kunnen komen voor een Green Award voor uw binnenvaartschip. Voor de efficiency PACK kunnen er ook punten worden toegekend. De restwarmtegenerator kan worden gezet op de zogeheten vrije lijst van het Green Award programma van eisen.

 

 

Lees meer over het Green Award voor de binnenvaart

 

 

Energie-investeringsaftrek

 

Een fiscale regeling die wij graag bij u onder de aandacht brengen, is de Energie-investeringsaftrek (EIA). Doordat de restwarmtegenerator van Orcan Energy is gebaseerd op het organische rankinecyclus (ORC)-principe kunt u fiscaal voordeel behalen. Zo kan de EIA in 2020 u gemiddeld 11 procent voordeel opleveren. Dit is mede afhankelijk van uw rechtsvorm. Bijvoorbeeld of u een vennootschap onder firma (VOF) of besloten vennootschap (BV) heeft.

 

 

Lees meer over de EIA voor ORC gebaseerde restwarmtegenerator

 

 

In de praktijk

 

Onlangs hebben de Belgische baggeraar DEME en de Taiwanese scheepsbouwer CSBC het startsein gegeven voor de bouw van een installatieschip voor de offshore windenergie in Taiwan. Met 4.000 ton aan kraancapaciteit en DP3-capaciteit, kan de ‘Green Jade’ multimegawatt-turbines, jackets en onderdelen van de volgende generatie in één keer transporteren.

 

Eén van de ontwerpcriteria was een vermindering van de CO2-emissies. Waar normaal via de pijp meer dan de helft van de energie verloren gaat als restwarmte, halen nu de 8 efficiency PACKs van onze partner Orcan Energy 100% groene stroom uit de restwarmte van de motoren. Van de in totaal 4 dual fuel-motoren die worden geplaatst, wordt elk uitgerust met 2 efficiency PACKs. Wanneer alle motoren draaien, halen de systemen bij elkaar ruim 500 kW (netto) aan elektrisch vermogen terug uit de restwarmte.

 

 

Lees meer over het nieuwe windmolen-installatieschip van DEME

 

 

Een ander voorbeeld is de toepassing voor de twee nieuwe LNG-veerboten ‘Willem Barentz’ en ‘Willem de Vlamingh’ van Rederij Doeksen. Dit zijn de allereerste single fuel LNG-veerboten in Nederland en de allereerste schepen ter wereld, waarbij single fuel LNG-motoren rechtstreeks een vaste schroef aandrijven. Voor beide ferries zal de restwarmte van de hoofd- en hulpmotor worden benut en omgezet in elektrische energie (stroom) om de batterijen mee op te laden. Het systeem dekt daarmee de volledige energievraag voor de boegschroefinstallatie voor het aan- en afmeren.

 

Op 3 juli 2020 is de ‘Willem Barentz’ officieel in gebruik genomen op de veerdienst naar Terschelling. Het zusterschip ‘Willem de Vlamingh’ volgt later dit jaar.

 

 

Lees meer over de nieuwe LNG-veerboten van Rederij Doeksen

 

 

NOx- en PM-reductie

 

Samen met onze Duitse partner Fischer Abgastechnik tillen wij de efficiency PACK van Orcan Energy naar een hoger plan. Zo zijn wij samen met hen in staat om u een uitlaatgassensysteem te adviseren waarbij u niet alleen uw CO2-voetafdruk omlaag brengt, maar ook de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM) significant reduceert. Waar de SCR-katalysator de NOx-uitstoot tot 98% reduceert en waarmee u de IMO Tier III-emissie-eis haalt, kunt u met het roetfilter tot 99% fijnstof reduceren. Combineert u beide systemen, dan kunt u de EU Stage-V-uitstootnormen halen.

 

Doordat Fischer en Orcan ook partners zijn van elkaar, zal er een optimale afstemming en integratie plaatsvinden van de SCR katalysator, het roetfilter, de uitlaatgeluiddemper, vonkenvanger, ophangelementen, rookgassenkoeler en de efficiency PACK. De Maranta-Maranta 2 van Géke en Riemer Kingma is hier een goed voorbeeld van. Van dit koppelverband is de machinekamer rigoureus verbouwd en voorzien van de meest nieuwe technieken.

 

 

Neem met de Maranta-Maranta 2 een kijkje in de praktijk

 

 

Service

 

Met de service van Berger Maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. Door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde servicespecialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw restwarmtegenerator, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen.

 

 

Expertise

 

Het delen van kennis is voor ons niet alleen een manier om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw persoonlijke visie op dit en andere thema’s. Ook de feedback die wij hierop krijgen, zorgt ervoor dat wij steeds slimmere en meer geschikte duurzame oplossingen kunnen bieden. Bekijk onze blogpagina om meer kennis op te doen en lees onze business cases voor praktijkvoorbeelden.

 

Over Berger Maritiem | Contact opnemen