Restwarmtegenerator

Meer dan de helft van de energie uit de brandstof gaat via de uitlaat en het koelwater verloren als restwarmte. Om de energie-efficiëntie van uw schip te kunnen verhogen, hebben wij ons gespecialiseerd in het benutten van deze restwarmte. Zo kan de restwarmte uit de hoofd- en hulpmotoren worden benut en omgezet in elektrische of mechanische energie.

 

Terugwinning van restwarmte

 

Een toenemende urgentie voor CO2-reductie (onder andere door de Green Deal Binnenvaart, Zeevaart en Havens), een vermindering van de operationele kosten van het schip en de onlangs aangepaste IMO EEDI-regels, kunnen u als scheepseigenaar of reder aanzetten tot het nadenken over maatregelen voor een optimale benutting van de brandstof gebruikt door de motoren aan boord van uw schip.

 

Vanwege de hoge warmte-inhoud en temperatuur is warmteterugwinning via de uitlaatgassen van uw geïnstalleerde motoren een ideale manier om meer energie uit de toegevoerde brandstof te genereren. Er is al een restwarmtegenerator op de markt, die deze energie eenvoudig om kan zetten in mechanische of elektrische energie of waarbij u de warmte kunt benutten om bijvoorbeeld direct de warmtebehoefte voor verwarming of tapwater af te dekken.

 

Wij hebben het hier over de efficiency PACK (restwarmtegenerator) van onze Duitse partner Orcan Energy AG. Deze restwarmteterugwininstallatie kan de restwarmte uit de uitlaatgassen, het koelwater, maar ook reststoom of thermische olie benutten en omzetten in elektriciteit (stroom) of mechanisch vermogen (ter ondersteuning van de aandrijflijn). Met deze technologie, gebaseerd op de organische rankinecyclus (ORC), kunt u aantoonbaar uw CO2-voetafdruk gaan verkleinen, gaan besparen op uw brandstofkosten (6-9%) en uw Energy Efficiency Design Index (EEDI) of Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) als onderdeel van het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) gaan verbeteren.

 

De maritieme versie van de efficiency PACK is geschikt gemaakt voor schepen met een totaal geïnstalleerd motorvermogen van circa 500 kW tot 5 MW (en meer). Want hoewel de maximale output al 100 kW per efficiency PACK is, kan er door de modulariteit van het systeem voor grotere restwarmtebronnen meerdere PACKS worden gecombineerd (opererend als een eenheid), die bij elkaar tot zo’n 500 kW kunnen terugleveren. De efficiency PACK is onder andere ontwikkeld voor schepen in de sectoren: zeevaart, kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw.

 

 

Lees meer over de efficiency PACK van Orcan Energy AG

 

 

Green Award binnenvaart

 

Bent u in het bezit van één of meerdere binnenvaartschepen? Dan informeren wij u graag over het volgende. Per 1 januari 2011 bestaat er een zogenaamd Green Award voor binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen. Het doel van het Green Award is om binnenvaartondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun binnenvaartschip milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen. Naast een verbetering van het imago kan een binnenvaartschip met een Green Award onder andere zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving, een korting op havengeld en een gunstige financiering bij uw bank.

 

Het Green Award voor de binnenvaart werkt volgens een puntensysteem. Bekend is dat u met het installeren van een SCR katalysator en roetfilter al snel veel punten kunt behalen, om in aanmerking te kunnen komen voor een Green Award voor uw binnenvaartschip. Voor de efficiency PACK (restwarmtegenerator) kunnen er ook punten worden toegekend. De installatie kan worden gezet op de zogeheten vrije lijst van het Green Award programma van eisen.

 

 

Lees meer over het Green Award voor de binnenvaart

 

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

 

Een fiscale regeling die wij graag bij u onder de aandacht brengen, is de Energie-investeringsaftrek (EIA). Door te investeren in een restwarmtegenerator gebaseerd op de organische rankinecyclus (ORC) kunt u fiscaal voordeel behalen. Zo kan de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2019 u gemiddeld 11 procent voordeel opleveren. Dit is mede afhankelijk van uw rechtsvorm. Bijvoorbeeld of u een vennootschap onder firma (VOF) of besloten vennootschap (BV) heeft.

 

 

Lees meer over de EIA voor ORC gebaseerde restwarmtegenerator

 

 

NOx- en PM-reductie

 

Samen met onze Duitse partner Fischer Abgastechnik tillen wij de efficiency PACK (restwarmtegenerator) van Orcan Energy naar een hoger plan. Zo zijn wij samen met hen in staat om u een uitlaatgassensysteem te adviseren waarbij u niet alleen uw CO2-voetafdruk omlaag brengt, maar ook de uitstoot van NOx en PM significant reduceert.

 

Waar de SCR-katalysator de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) tot 90% reduceert en waarmee u de IMO Tier III-emissie-eisen haalt, kunt u met het roetfilter meer dan 90% fijnstof (PM) reduceren. Combineert u beide systemen, dan kunt u de strengere EU Stage-V-emissiegrenswaarden behalen.

 

Doordat Fischer en Orcan ook partners zijn van elkaar, zal er een optimale afstemming en integratie plaatsvinden van de SCR katalysator, het roetfilter, de uitlaatgeluiddemper, vonkenvanger, ophangelementen, rookgassenkoeler en de efficiency PACK.

 

 

Neem met het koppelverband Maranta een kijkje in de praktijk

 

 

Service

 

Met de service van Berger Maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. Door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw restwarmtegenerator, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen.

 

 

Wij helpen u graag verder

 

Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases.

 

Over Berger Maritiem | Contact opnemen